Till: Undersköterskor, vårdbiträden och biträden och alla andra som vill stötta vårt syfte

Hemtjänstupproret i Göteborgs stad

Skrivs under och att vi genom detta uppror startar en gemensam kamp för bättre arbetsmiljö,bra arbetsvillkor,högre lön och att vårt yrke blir attraktivt igen samt höja statusen.

Varför är det viktigt?

Vi har fått nog och nu räcker det. Det måste bli bra så att vi inte förlorar mer kollegor och för att det skall bli kul att gå till jobbet igen samt att förebygga så inte fler blir sjuka