Skip to main content

Till: Politikerna i Göteborg

Hemtjänstupproret i Göteborgs stad

Hemtjänstupproret i Göteborgs stad

Att alla skriver under och hjälper till i vår gemensamma kamp för bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor, högre lön, kringtid och transport tid.

Varför är det här viktigt?

Att politiker,stadsdelsdirektörer,sektorschefer,områdeschefer och enhetschefer börjar lyssna på oss som är proffs på vårat jobb. Vi vill inte förlora mer kollegor och förhindra så inte fler drabbas av psykisk ohälsa.

Gothenburg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Har jobbat i hemtjänsten, gör det fortfarande fast på natten
  • För att det är den rätta saken att göra. Situationen är ohållbar.
  • Att stötta sina kollegor och för egen del få en bättre arbetsmiljö skriver jag under.

Uppdateringar

2019-11-30 07:13:31 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-29 19:15:11 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-29 17:30:38 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-29 16:13:51 +0100

10 underskrifter nådda