Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Högre Pensioner

Svenska pensionärer har skamligt låga pensioner. Nästan lägst i Europa, vilket är ett bottenbetyg. Många som har arbetat hela sitt liv, får ändå en så låg pension att de knappt klarar av ett drägligt liv, på ålderns höst. Dessutom straffas pensionärerna av höga skatter på sina redan skattade pengar. Många får visserligen bostadsbidrag som tröst. Men det är som att ge med ena handen och ta med den andra. Dessutom är bostadsbidrag förenat med flera villkor som många pensionärer inte uppfyller, av olika skäl. Därför måste det till kraftfulla förändringar om pensionerna.

1. Pensionerna måste få ett minimibelopp på minst 15 000 kr/ månad.

2. Skatt på pensionen måste sänkas till högst 15%.

3. Dela inte upp pensionen i olika delar. Slå ihop grundpensionen tillsammans med den allmänna.

4. Avskaffa systemet med fonder. Pensionärerna ska inte behöva spela om sin pension. Den skall Staten hantera.

5. Alla bidrag måste breddas, men också justeras, så att de gynnar dem som har det svårast.

Varför är det viktigt?

Pensionerna har negligerats i årtionden och sjunkit katastrofalt lågt. Den sjunkande svenska valutan, gör dessutom att effekten blir dubbelt värre. Därför måste det till en genomgripande förändring, snarast. Denna fråga måste lösas så fort som möjligt. Pensionärerna far illa, medan politikerna rullar tummarna och ingenting händer.