Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lärare och lärarstudentet

Lärarstudenter mot angiverilagen

Stoppa förslaget på angiverilag!

Varför är det viktigt?

Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket.

Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis.

I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla.

Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld.

Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser!

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du?

Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-15 19:21:29 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-14 18:07:31 +0100

10 underskrifter nådda