Hoppa till huvudinnehåll

Till: SDs politiker och ordförande i Sörmlands regionfullmäktige

Låt Folkhögskolan fortsätta blomstra!

Vi på Åsa Folkhögskola arbetar nu hårt för att folkhögskolorna runt om i landet ska få fortsätta blomstra. Vi vill förhindra SDs nedmontering av denna skolform och behöver nu att personal, nuvarande och tidigare deltagare går ihop för att motbevisa kritiken!

SD hävdar att:
- Folkhögskolorna är politiskt vänsterorienterad med en mångkulturell agenda som går emot "svensk kultur och tradition".

- De anser att staten finansierar en politiskt styrd verksamhet som är dyr och ineffektiv.

- Folkhögskolan har brist i transparens och öppenhet och att det är svårt att få insyn i hur skolan använder sina resurser och vilken verksamhet som bedrivs.

MOTKRITIK:
Åsa och Folkhögskolor i synnerhet:
- Skolornas verksamhet är inte politiskt styrda och främjar demokrati, frihet och kunskap för alla!

- Dessa skolor har en viktig roll att spela i samhället genom att erbjuda utbildning och kulturverksamhet för människor som annars skulle ha svårt att få tillgång till detta.
- Folkhögskolorna bidrar till att stärka demokratin genom att främja ett öppet samhällsklimat och en aktiv medborgarroll. Folkhögskolan förenar människor med olika bakgrund, intresse och mål!

Varför är det viktigt?

Skriv på denna insamling för att motbevisa SDs politiker vars agenda är att lägga ner folkhögskolor runt om i Sverige. Denna skolform möjliggör för fler människor att lyckas, studera upp sina betyg, vidareutveckla sig och därmed känna delaktighet och bli en del i samhället.

Hur den kommer att överlämnas

Överlämnas till regionfullmäktige i Sörmland. Om vi får det stöd som krävs vill vi nå övriga regioner och regering.

Uppdateringar

2023-08-21 14:27:36 +0200

10,000 underskrifter nådda

2023-05-10 10:27:16 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-05-04 22:34:51 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-05-04 05:47:07 +0200

500 underskrifter nådda

2023-05-02 07:51:16 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-30 22:06:20 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-30 06:50:52 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-29 18:52:51 +0200

10 underskrifter nådda