Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mats Person, utbildningsminister.

Rädda folkbildningen! Stoppet nedskärningarna!

Låt folkbildningen leva!

Låt alla oavsett ekonomiska, hälsotillstånd och sociala förutsättningar ha möjlighet till bildning och sociala sammanhang som stärker individen. Starka individer ger ett starkare samhälle.
Minska utanförskapen, öka kreativiteten och den demokratiska andan att kunna påverka.

Detta som tillhör svensk historia får inte gå till spillo, stoppa nedskärningarna!

Varför är det viktigt?

För att stoppa nedskärningarna.