Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, myndigheter, investerare, innovationsföretagare, m fl

Rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

Vi har överlämnat till regeringsföreträdare ett åtgärdspaket som vi holdingbolag, inkubatorer m.fl. tagit fram för att rädda våra innovationsföretag, de framtida jobben och bidra i omställningen.

Dessa innovationsföretags patentportföljer innehåller merparten av svensk forskning de senaste årtiondena. Det kommer ta årtionden att komma fram med nya forskningsupptäckter och affärskoncept med samma kaliber.

Nu gäller det att rädda de företag, som har kapitalbrist, när andra investerare inte investerar. Paketet har vi samordnat och förankrat med alla involverade aktörer omnämnda i paketet och sänt in det till regeringsföreträdare inom Närings-, Utbildnings-, Finans-, Miljö- och Socialdeptartementen.

Alla övriga inspel om skattestöd, bankstöd, korttidspermitteringar, arbetsgivaravgifter, mm, som ropas ut i etern, är vi också med och debatterar om, men vi har beslutat om att vårt eget förslag handlar om innovation:

https://www.sisp.se/start/%C3%A5tg%C3%A4rdspaket-f%C3%B6r-att-r%C3%A4dda-innovationsf%C3%B6retag-och-framtidens-jobb

Vill du ställa dig bakom förslaget?

Flera av dessa innovationsföretag kommer klara sig, men alla kan ändå bidra genom att ställa sig bakom det och visa det.

För mer information kontakta:

Klementina Österberg
Verksamhetsstöd, FUHS
[email protected]
070 - 440 11 90

Johan Ödmark
Vd, SISP
[email protected]
070 - 781 19 70

Johan Lilliecreutz
Ordförande, FUHS
[email protected]

Lena Miranda
Ordförande, SISP
[email protected]

Varför är det viktigt?

De företag som har innovationer viktiga för såväl mänskligheten och samhället, har också viktiga patentportföljer, entreprenörer och kompetenser. De står för de framtida jobben i framtidens näringsliv. Och som nämnts ovan, det kommer ta årtionden att komma fram med nya forskningsupptäckter och affärskoncept med samma kaliber om dessa innovationsföretag inte klarar sig nu i den rådande ekonomiska paniken.

Uppdateringar

2020-03-25 15:45:43 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-25 13:14:51 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-25 12:23:20 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-25 12:05:29 +0100

10 underskrifter nådda