Till: Göteborgs politiker i Kommunfullmäktige

Rädda museet Emigranternas Hus i Göteborg

Rädda museet Emigranternas Hus i Göteborg

Politiker! Göteborg fyller 400 år 2021!
Se till att museet Emigranternas Hus i Göteborg får de kommunala verksamhetsanslag som de omedelbart behöver så vi i Göteborg kan få fira Göteborg 400 år 2021 tillsammans med museet Emigranternas Hus och tillsammans med all deras samlade Svenska Utvandrarhistoria. Och se till att detta museum får finns kvar i nuvarande lokaler i många, många, år framåt.

Varför är det viktigt?

Göteborgs fyller 400 år 2021 och museet Emigranternas Hus behöver få det verksamhetsstöd de behöver för att museet ska kunna överleva till 2021 - och överleva många många år framåt. Museet är fyllt av material från den Stora Svenska Utvandringen till USA på 1800-talet. Och museet är beläget i just de lokalerna där "De Nya Svensk-Amerikanerna" reste ifrån.

Hur den kommer att överlämnas

Denna namninsamling kommer jag digitalt att skicka över till de styrande politikerna i Göteborgs Kommunfullmäktige!
- - - - -
Mitt Skifte skriver: (för allas våran säkerhet - red. anm.)
På grund av GDPR kan vi inte lämna ut vilka som har skrivit under kampanjen. Då uppgifterna kan hamna i händer på grupper som skulle kunna använda dem för att trakassera aktivisterna till kampanjen.
- - - - -

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För att emmigrationen är en viktig del i vår historia. Emmigranternas hus spelar en viktig roll genom att belysa och informera om denna och bör få vara kvar. För att historia är viktig för vår framtid!
  • - - - - - Detta upprop är gjort av mig som är vanlig en Medborgare i Göteborg - för att jag tycker det är väldigt, väldigt, viktigt att museet Emigranternas Hus får vara kvar i sina lokaler i många, många, år framöver. - - - - - #räddaEMIHUS