Hoppa till huvudinnehåll

Till: Majoriteten i Region Värmland (S, V och C)

Rädda Vårdcentralen i Nybble och Jourcentralen på Sjukhuset

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet föreslår nu en nedläggning av Vårdcentralen i Nybble och Jourcentralen på Kristinehamns sjukhus.
Hela vårt Värmland behöver tillgång till vård nära, inte långa resor och ett fullt väntrum inne i Karlstad. Vi har försvaret som är på ingång i Kristinehamn vilket har varit en viktig faktor tidigare för att ha en fungerande vård i vår del av länet.
Vad kommer det att kosta att stärka upp med personal i Karlstad? Vad kommer alla ökade sjukresor kosta i jämförelse med vad det kostar idag?

Vi i östra Värmland betalar också skatt.

Varför är det viktigt?

Vi behöver vård som är trygg och nära inte överfulla väntrum och långa resor.

Hur den kommer att överlämnas

Lämnas in till regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson, Socialdemokraterna

Kristinehamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-04 22:58:12 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-09-03 08:34:03 +0200

500 underskrifter nådda

2023-09-01 20:43:29 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-01 17:48:18 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-01 15:21:57 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-01 12:48:43 +0200

10 underskrifter nådda