Hoppa till huvudinnehåll

Till: ansvarig regering /politiker

regering vidta åtgärd mot akassans handläggningstider 6mån

Detta är ett rop i nöd och en vädjan att vidta åtgärd med kort varsel , gällande A kassans handläggningstider på 4 -6 mån utan utbetald ersättning ..

Följder:

barnfamiljer drabbas .. dvs det finns lagar som säger att man har rätt till ett drägligt liv (socialtjänst lagen)

vilka följder får detta

människor riskerar att bli vräkta från sina hem ..

människor har inte råd att köpa mat

människor får inte sina grundläggande behov tillgodo sedda

socialen kan inte betala ut (försörjningsstöd) då man anser maka/sambo har försörjningsplikt för resten av familjen ( och tar bara ansvar för grund behov ej ev utgifter vilket gör att du hamnar i ekonomisk nöd pga akassans handläggningstider

är det inte regeringens ansvar att värna om sina medborgare och sitt lands situation .. kräver åtgärd detta är ett rop på hjälp från personer i stor nöd .

Varför är det viktigt?

för att folk lider och går på knäna och det drabbar framförallt våra barn , till följd av att föräldrar inte får akassa utbetald till följd av att man ex blivit uppsagd pga corona pandemin ... folk riskerar bli vräkta pga utebliven ersättning då hjälper inte retroaktiv utbetalning man måste kunna leva idag också och försörja sina barn , enligt socialtjänstlagen har alla rätt till ett drägligt liv ... är detta vad som är ett drägligt liv när man inte fått ersättning på flera månader ..