Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla som drabbats av maktmissbruk.

Stämning mot staten för kompensation till alla brottsoffer för maktmissbruk lagstiftning och reform

Stämning mot staten för kompensation till alla brottsoffer för maktmissbruk lagstiftning och reform

Namninsamlingen gäller rättsmål som skall till stämning i Europa domstolen och man skriver under om man drabbats och kräver kompensation och lagändring samt reform.
Denna namn insamling riktar sig till alla medborgare i Sverige som drabbats av maktmissbruk för kompensation och skadeståndskrav som är aktuellt pga lagstiftat oansvar sedan 1976 som föranlett till en korruption som växt i landet och som raserat rättsäkerheten där JO har agerat substitut ,samt tillåter Sverige bryta systematiskt mot de kontrakt som föreligger i mänskliga rättigheter mot flertalet internationella organ dvs kontraktsbrott samt lokala lagar i skyldigheter som nationen åtagit sig att följa för att bibehålla en demokratisk status och bejaka medborgarätten snarare än sko sig på den.

Detta har medfört att inga lagkrav existerar och där endast lagar tillämpas i syfte att befrämja strukturer som ligger till grund av en neo feodalistisk natur och politiska motiv i linje med demokratibrott som skapas som en konsekvens.

Denna insamling syftar även till reform krav o enl med anmälan om korruption av svenska domstolar i europa parlamentet i enl med L-2929 LUXEMBURG : 2000-09-15 av svenska rättsväsendet som idag är politiskt och där inget lagkrav eller kompetenskrav existerar pga avsaknaden av ansvar där medborgarätten inte befrämjas och brott begås systematiskt av landets rättskår som skapar brott och skuldsätter oskyldiga människor och skor sig på skapandet av misär och osämja.

Offrena för maktmissbruk i detta land utsätts utöver detta för systematiska viktimiseringsbrott dvs förvägran att anmäla brott, därefter förekommer även skenrättegångar där alla parter är jäviska och där offren bollas mellan myndigheter pga transparans saknas per lag i enlighet med Europa ombudsmannens kritik vilket föranleder till att Eu översvämmas av anmälningar och alla parter skyller på varandra istället för se till att en giltig lagstiftning existerar.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att vi lever i ett land med en rättsäkerhet där lagar inte missbrukas eller medborgarätten inte skos på utan bejakas och tjänas.

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen ska ingå i stämning som personligen ska vidarbefodras i stämningskrav

Allée des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, France

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Polisen kontrar med fysisk, psykisk misshandel och arrest vid yttrandefrihet.
  • Hotad med servicevapen riktade direkt mot mitt huvud av polisen som samarbetar med Lst Björn Dhalén, på en intensiv jakt, på kändisavelsdjur, gjorde han ett vendetta-löfte med grannen, att här hade jag inga rättigheter, för jag var bara en enkel danska, han svor till mig medan han misshandlade mig en andra gång, med sin personal och stal djur. stort kontantbelopp, smycken och stamtavla och e-böcker, utan vittnen och utan papper, ren ficktion, falska bedömningar han ordnar til själv
  • Jag skrev under denna namninsamling och skapade den eftersom jag upplevt brott i form av bevisförskingring och av hela rättsmål prpositionsbrott processbrott viktimiseringsbrott rättsövergrepp brott i rättsak tortyrbrott och en myriad av brott av den svenska tjänstekåren under 80 åtalspunkter för mörka vad som gjorts under 20 år som saboterat både yrkesliv hälsa familjeliv politiskt arbete och innvovation mm

Uppdateringar

2020-03-01 19:22:29 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-27 20:10:12 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-27 17:44:30 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-26 22:38:28 +0100

Detta är bara ett av många exempel i en av många myndigheter som är korrumperade i landet.

https://www.youtube.com/watch?v=p5woTVtUuqo

2020-02-26 21:51:00 +0100

10 underskrifter nådda