Hoppa till huvudinnehåll

Till: Svenska Utrikesministern och Utrikesdepartementet

Stöd Kampen i Iran

Till Svenska Utrikesministern och Utrikesdepartementet,

Vi medlemmar av det svenska samhället som har rötter i Iran och/eller helt enkelt bryr sig om alla våra medmänniskor, skulle vi vilja uttrycka vår djupaste sorg över det iranska folkets lidande. Sedan Mahsa Aminis död den 12 september har det Iranska folket gått ut på gator och torg för att demonstrera för att hålla regeringen, moralpolisen och den totalitära regimen i den islamiska republiken ansvariga för sina brott. Omfattande dokumentation av regimens brutalitet har gjorts av iranska medborgare och rapporterna har fått väldigt stor spridning i media och i sociala nätverk de senaste 15 dagarna. Vi får se hur allt fler människor, särskilt unga kvinnor, skjuts eller misshandlas till döds varje dag. Barn kan inte gå i skolan p.g.a. fruktan för deras säkerhet, elever arresteras och journalister fängslas. Landet är enat mer än någonsin och världen har fått se iranska män och kvinnor som fredligt fullföljer sina grundläggande mänskliga rättigheter och feministiska värderingar.

Det ökade våldet från den iranska regimen och allt hårdare repressalier från den samma kräver att vi och Utrikesdepartementet inte bara använder oss utav stödjande ord till den Iranska befolkningen utan även att utrikesministern och den svenska regeringen håller representanterna för den Islamiska republiken Iran i Sverige ansvariga för kränkningen av praktiskt taget varje artikel i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Något som både Sverige och Iran har ratificerat. Med beaktande av artiklarna 2 och 3 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1961 kräver vi omedelbara åtgärder vidtagna av den svenska ministern och utrikesdepartementet enligt artiklarna 9 och 43, för att avsluta uppdraget, samt beskickningsmedlemmarnas och deras familjer privilegier och immunitet (punkt 2 i artikel 39), inom de rättigheter som är reserverade för den mottagande staten omedelbart.


In English:

To the Swedish Minister of Foreign Affairs,
As members of Swedish society who have roots in Iran and/or are simply concerned about all our fellow human beings, we would express our most profound anguish over the endangered lives and well-being of Iranian People. Since the death of Mahsa Amini on September 12th, the people of Iran have started a striking movement to hold the government, morality police and the totalitarian regime of the Islamic Republic accountable for its crimes. Considerable documentation of the regime's brutality towards its citizens is done by the Iranians, which has flooded media and social networks since. We see that more people, especially young women, are shot or beaten to death every day. Children cannot attend school for their safety, students are arrested and journalists are incarcerated. The country is united more than ever and the world has finally seen the face of real Iranian men and women who peacefully pursue their basic human rights and feministic values.
The urgency of this matter demands us and the Swedish Ministery of Foreign Affairs not only to stand by the people of Iran with words but to hold the representatives of the Islamic Republic of Iran in Sweden accountable for the violation of virtually every article of the Universal Declaration of Human Rights which both Sweden and Iran have ratified. Recalling articles 2 and 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, we demand immediate actions taken by the Swedish Minister and Ministry of Foreign Affairs, recognizing articles 9 and 43, terminating the mission, and wavier (according to paragraph 2 under article 39) all the privileges and immunity of the members of the mission and their family members, within the rights reserved for Sweden as the receiving state.

Varför är det viktigt?

För att hjälpa det iranska folket att åstadkomma förändringar bör vi alla enas och hjälpa dem i deras kamp för frihet. Svenska Utrikesdepartementet behöver visa att de inte längre blundar för den Iranska Regimens brott mot mänskliga rättigheter. Det Svenska Utrikesdepartementet bör inte legitimisera den nuvarande Islamistiska Republiken av Irans regering som representanter för Irans befolkning.

Uppdateringar

2022-10-11 15:53:53 +0200

100 underskrifter nådda

2022-10-06 09:32:32 +0200

50 underskrifter nådda

2022-10-04 17:52:39 +0200

25 underskrifter nådda

2022-10-03 22:22:37 +0200

10 underskrifter nådda