Hoppa till huvudinnehåll

Till: Exploateringsnämnden, Skarpnäcksstadsdelsförvaltning, Stockholm kommunfullmäktige, Exploateringskontoret

Stoppa byggväg som planeras under minst 6 år genom Skarpnäcks bilfria & rekreativa område!

Stoppa byggväg  som planeras under minst 6 år genom Skarpnäcks bilfria & rekreativa område!

Exploateringsnämnden har nu ett ärende (Dnr E2022-02805) som ska beslutas om den 29/9. Där föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att ärendet återremitteras och att byggvägen på föreslagen plats stoppas!

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartierna och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas.
Detta byggvägsalternativ kan tolkas som totalt förbiseende av Skarpnäcks medborgare till fördel för boende på Sockenvägen. Då konsekvenserna ses som lägre med den här byggvägen än att undersöka alternativ närmare.
Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

-> Vi kräver återremittering och stopp av byggvägen!
-> Vi kräver att barnens rättigheter beaktas enligt svensk lag!
-> Vi kräver att medborgarnas och lokalsamhällets vilja att inte dra trafik genom Skarpnäck lyssnas till!

Varför är det viktigt?

Området är idag skonat från trafik för tusentals cyklister, gångtrafikanter och motionärer, däribland barn som har denna väg som säker skolväg innan, efter och under skoltid. Förutom det berörs Skarpnäcks sportfält som används flitigt av unga, vuxna och idrottsföreningar, stort rekreativt naturområde, hundrastgård med tillhörande hundklubb, mountainbikebana, buss och biltrafik på Vinggatan, boende i området samt K-märkta Bergholmstorpet med aktivt föreningsliv och odlingar. Att detta område får stå orörd utan starkt trafikerad bilväg har stark påverkan på medborgarnas hälsa, välmående och levnadsstandard!

Skogspartierna används också dagligen av I ur och skur förskolorna Mullekojan och Laxåhyddan samt I ur och skur grundskolan Skarpnäck. Området är 150 barns (och över 100 i kö) plus personalens trygga miljö. Där spenderar de all verksamhetstid inklusive måltider, sömn och upplevelsebaserade lektioner. Denna verksamhet skulle i och med byggvägen ödeläggas. Barns rättigheter ska i alla beslut rörande barn beaktas i första hand enligt svensk lag!

Hur den kommer att överlämnas

Innan exploateringsnämndens möte 29/9 kommer namninsamlingen överlämnas.

128 30 Skarpnäck, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-09-06 09:55:18 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-09-03 12:35:56 +0200

500 underskrifter nådda

2022-09-02 20:17:54 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-02 17:52:25 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-02 16:20:24 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-02 14:55:03 +0200

10 underskrifter nådda