Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholm kommunfullmäktige, Karin Wanngård

Rädda Bagarmossenskogen! Stoppa byggväg genom spridningskorridor för fridlysta arter.

Återigen måste lokalsamhället visa att vi inte önskar trafik i Bagisskogen.
Exploateringsnämnden körde över de rödgrönas förslag till återremiss och godkände ärendet. Snart ska ärendes beslutas om i kommunfullmäktige för att vinna laga kraft. Ärendet ska beslutas om 19/12-22.

Till ärendet föreslås en ”provisorisk” byggvägg under minst 6 år. Vi kräver att byggvägen på föreslagen plats stoppas och grundliga utredningar genomförs.

Byggvägen förväntas ha en toppnotering på 40-45 fordon/h och ett genomsnitt på 26 fordon/h exklusive budbilar. Det innebär en stor väg trafikerad av tunga lastbilstransporter rakt igenom ett idag skyddat och tryggt område för alla boende i Skarpnäck och Bagarmossen. Den ska gå via Skarpnäcks sportfält, på Vinggatan upp över skogspartier med höga naturvärden och förbi Bergholmstorpet.

Riskerna och konsekvenserna av att anlägga denna byggväg MÅSTE ställas i konstrast till alternativa byggvägar på redan existerande bilvägar där människor, djur och natur skonas. Det finns flera alternativa sträckningar som inte ens är utredda. Ingen miljöbedömning eller barnkonsekvensanalys är gjort på byggvägen.
Trafiken som förväntas passera till det nya bostadsområdet kommer behöva fungerande infrastruktur, satsa på att rusta upp befintliga vägar istället!

-> Vi kräver återremittering och stopp av byggvägen!
-> Vi kräver att alternativa sträckningar utreds av relevant profession.
-> Vi kräver att natur och miljö värnas om.
-> Vi kräver att barnens rättigheter beaktas enligt svensk lag!
-> Vi kräver att medborgarnas och lokalsamhällets vilja att inte dra trafik genom Bagarmosskogen lyssnas till!

Varför är det viktigt?

Området är stadsdelens oas och knytpunkt. Det är idag skonat från trafik för tusentals cyklister, gångtrafikanter och motionärer, däribland barn som har denna väg som säker skolväg. Förutom det berörs Skarpnäcks sportfält som används flitigt av unga, vuxna och idrottsföreningar, stort rekreativt naturområde, hundrastgård med tillhörande hundklubb, mountainbikebana, kollektivtrafik, boende i området samt K-märkta Bergholmstorpet med aktivt föreningsliv och odlingar. Att detta område får stå orörd utan trafikerad väg har stor påverkan på medborgarnas hälsa, välmående och levnadsstandard! Skarpnäck är byggd på porös mark där husen redan har sättningar och inte skulle klara av tung trafik.

Skogspartierna används dagligen förskolor och grundskolor. Barns rättigheter ska i alla beslut rörande barn beaktas i första hand enligt svensk lag! Bagisskogen är också ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO) med fridlysta arter och en spridningskorridor som staden beslutat om att särskilt bevara! Stadens mål med säkra skolvägar går också emot byggvägen.
Byggvägen med föreslagen sträckning skulle motsätta sig deras egna vision.
128 30 Skarpnäck, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-09-06 09:55:18 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-09-03 12:35:56 +0200

500 underskrifter nådda

2022-09-02 20:17:54 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-02 17:52:25 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-02 16:20:24 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-02 14:55:03 +0200

10 underskrifter nådda