Till: staten och kommuner

Stoppa särskollessystemet

Stoppa särskolessystemet när man går på särskolan så har betygen ingen betydelse man kan inte läsa vidare på yrken och universitet och högskolor systemet borde ändra så att eleverna på särskolan får läsa vidare samt avskaffa ordet särskola och personal på särskolan som inte sköter sig ska avskedas personer med funktionsnedsättning har också rätt till bra utbildning och ska känna sig trygga på skolan och inte behöver uppleva diskriminering på skolan

Varför är det viktigt?

Det är jätte viktigt för personer med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i samhället och får samma möjligheter som andra och kan få sina drömmar uppfyllda. Det är otroligt vanligt att personer på särskola inte sköter sig dem hotar eleverna och använder våld och diskriminerar dem och kränker deras rätt därför ska personal som inte sköter sig avgår