Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Stockholm och alla Stockholms bor för att kämpa med oss

"Hästa gård" för lokal matproduktion nej till byggföretag PEAB

Att politikerna i Stockholm, precis som i EU-parlamentet, utlyser klimatnödläge och tillhandahåller mark till olika föreningar och sociala företag som vill driva lokal matproduktion. Vår förening(läs mer på: www.gulliga.se eller ring 070-34 111 43) har kämpat på olika sätt för att etablera stadsodling, utan hjälp från politiker och motarbetat av tjänstemän.

Varför är det viktigt?

Greta och ungdomar över hela jordklotet har börjat utmana vuxenvärlden och kräva att vi gör något för att stoppa klimatförändringarna. Omfattande omställningsåtgärder behövs för att mänskligheten ska klara krisen.
Stockholm, till skillnad från t.ex Södertälje och andra platser, förvärrar klimatkrisen: t.ex. Istället för att bygga infrastruktur för lokal matproduktion, såsom bevattningssystem, bygger man Förbifart Stockholm.
Stockholms kommun äger 250 hektar mark på Järvafältet  (”Hästa gård”) där större delen är odlingsbar. Men istället för att uppmuntra lokala odlingsinitiativ har man gett kontraktet till ett byggföretag – PEAB – som enbart ”sköter om” markytorna.
Att, som Sverige gör, huvudsakligen leva på importerad mat är inte hållbart. Stadsodling behövs för att skapa lokal produktion, ett tryggt och inkluderande samhälle, gröna jobbtillfällen och friska ekosystem och biologisk mångfald.
Stockholm Stad-Järvafältet

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-02-17 10:07:26 +0100

10 underskrifter nådda