Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karlstads Kommuns Arbetsmarknad- och socialnämnd

Pausa hyran för Iris restaurang & café

17 juni vill vi att Karlstads Kommuns Arbetsmarknad- och socialnämnd beslutar att pausa IRIS Restaurang & Café's hyra (á 30.000 kr i månaden) fram till nyår.

Varför är det viktigt?

Iris restaurang & café är en social verksamhet som drivs av Internationella Qvinnoföreningen i Värmland. I över 12 år har flera hundra kvinnor som stått långt från arbetslivet haft möjlighet att arbetsträna och språkträna i en trygg och utvecklande miljö på gamla Klaraborgs Herrgård på Kårgränd i Karlstad.

Sedan hösten 2019 har föreningen stått utan stöd från både kommunen och arbetsförmedlingen. De har levt på restaurangintäkterna. Som de flesta känner till har restaurangbranschen drabbats hårt på grund av den rådande Covid-19-pandemin, så även den sociala verksamheten Iris vars intäkter nästan helt försvunnit. Två av deras tre heltidsanställda har avsagt sin lön, regeringen säger nej till att dela ut krispengar på grund av att de är en förening, och om inte hyran betalas tvingas de flytta ur sina lokaler innan hösten.

Lokalen på Kårgränd 4 hyrs av Karlstads Kommun. Iris vädjar nu till Karlstad kommuns Arbetsmarknad- och socialnämnd att efterskänka hyran fram till nyår för att kunna fortsätta bedriva sina kärnverksamheter i lokalen. Och ge dem utrymme till att finna nya vägar till finansiering av sina verksamheter.

Ärendet tas förhoppningsvis tas upp i nämndemötet den 17 juni.

Internationella Qvinnoföreningen önskar att fortsätta hjälpa kvinnor i Värmland som av olika anledningar lever i utanförskap att ta steget tillbaka till samhället och närma sig egen försörjning.

Det hade varit extremt dumsnålt att neka Iris hjälp med hyran, då det med största sannolikhet kommer vara svårt att hitta nya hyresgäster till lokalen innan det nya året.

Titta gärna på filmen om Iris: https://www.youtube.com/watch?v=VIWKjskTwJo

Karlstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-06-13 13:09:23 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-12 17:05:37 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-12 00:14:19 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-11 20:31:24 +0200

10 underskrifter nådda