Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla

Skydda och värna Källbys gröna områden, koloni- och odlingslotter

Kampanjen är avslutad.

Vi uppmanar Lunds politiker att värna Källbyområdets gröna ytor, befintliga odlings- och koloniområden och i stället exploatera redan hårdgjorda ytor!

Varför är det viktigt?

I Källbyområdets östra delar finns promenadstråk, odlings- och koloniområden som bidrar till välmående för boende och besökare. I området finns det uppvuxna träd och grönska som minskar exponering av skadliga ämnen och höjer kvaliteten i luften vi andas. Grönområdet ger insekter och djur ett naturligt habitat och förutsättning för pollinering. Gröna ytor behövs för att ta hand om extrema skyfall och förhindra översvämningar. Alltmer blir vi också varse om betydelsen av stadsnära markytor med möjlighet till odling. I Lund startade kolonirörelsen 1905 och är en del av kommunens historiska kulturarv.
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tillsammans med fastighetsbolag långtgående planer på att exploatera dessa gröna ytor på Klostergården för att bygga ett Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa, bostäder, lokaler, parkeringar, bussgata, gator, skola, förskola mm.
Den här namninsamlingen har vi startat för att få Lunds politiker att tänka om. De behöver förstå att vi är många som anser att det klokaste för kommunen är att bevara Källbyområdets gröna ytor, befintliga odlings- och koloniområden och i stället exploatera redan hårdgjorda ytor!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Lunds kommun.

Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-05-01 09:21:31 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-26 09:08:42 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-26 06:43:29 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-25 23:27:58 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-25 23:00:25 +0200

10 underskrifter nådda