Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Släck gatubelysningen

För människosläktets överlevnad måste vi få kontrollera vår konsumtion till hållbar, därmed se över våra vanor och behov. Energiförbrukning är så hög att det förtär vår moral, bara för att lysa upp vägar ingen befinner sig och fasader i byggnader folk försöker sova i och använder gardiner för hålla det ljuset ute. Ljus är och sprider energi, som generer värme, något vi missbrukar världen runt hela nätterna långa när vår värld egentligen behöver kylas ner och vila som naturens/guds avsikter med dem. Sådan allsmäktig kraft skal ej trotsas med att lysa upp så mycket vi kan i 'trafiksäkerhetens' namn. Belysning till viss mån är nödvändig, men precis som allt annat är det vårt ansvar att den reguleras precis som alla andra resurser för hindra de självskadebeteende vi ser idag.

Varför är det viktigt?

Livet har en källa som kretsar runt solen, vilket vi är biologiskt utvecklade ifrån. Celler som bygger upp allt levande vet ingen skillnad från naturligt eller artificiellt ljus, utan reagerar utifrån de lumen dem nås av. I dagsläget lyser mörkret med sin frånvaro vars konsekvenser blir allt mer tydligare. Jag har sett hur hela befolkningar anpassa sig med vilja och glädje för att lösa alla utmaningar och utstår nästan vad som helst för mänsklighetens hälsa, och folk tar ansvar för sina handlingar. Detta är dock desvärre en politisk fråga då regeringen sitter på strömbrytaren som måste slås av. Det är livsviktigt att så många som möjligt inser den fakta och uppmanar till handling, så allt levande kan få vila en natt, och stoppa det psykiska lidandet hos unga.

Hur den kommer att överlämnas

Direkt till ansvarig regering via formella medel men även via fysiska handlingar och rörelsens närvaro tills att den ytterst ansvariga för frågan ger svar i ord och handling till folket som givit sitt stöd.

Uppdateringar

2023-06-06 03:08:37 +0200

10 underskrifter nådda