Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges riksdag

Stoppa förslaget om försämrad utlänningslag - nu är det bråttom!

Stoppa lagförslaget (Regeringens proposition 2020/21:191 om ändrade regler i utlänningslagen)!

Varför är det viktigt?

Från och med den 21 juli 2021 föreslår regeringen att en ny utlänningslag ska gälla. En lag som kommer få fruktansvärda konsekvenser för det svenska samhället. Förslaget innebär ett farligt skifte i hur politiken ser på och behandlar oss människor och våra liv. Regeringen har fått in massor med remissvar från experter. Många av remissinstanserna förklarar att förslaget kommer öka psykisk ohälsa, öka otrygghet, öka samhällsklyftorna och omöjliggöra integration. Flera remissinstanser förtydligar att förslaget är illa förberett och att den nya lagen skulle bli komplicerad och svår att tyda.

Förslaget innebär i stora drag att regeringen vill placera Sverige på den absoluta botten i EU genom att rätten till permanenta uppehållstillstånd tas bort, alla nya uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade (undantaget är en liten del personer som är kvotflyktingar). För att istället förtjäna permanent uppehållstillstånd krävs att du kan försörja dig. För att istället förtjäna att återförenas med din familj ska du klara av flera nya hinder, exempelvis försörjningskrav och begränsning av vilka kategorier av anhöriga som tidigare asylsökande kan återförenas med.

Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna har dessutom meddelat att de tänker samarbeta för att det ska bli ännu sämre än regeringens förslag och vill bl.a. att rätten till uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas ännu mer. Men även att försörjningskravet gäller från dag ett om man vill ansöka om familjeåterförening.

Vi kan inte acceptera politik eller lagar där grundläggande rättigheter upphör och i stället villkoras för att bli något som bara några av oss kan förtjäna. Riksdagen kommer att rösta om förslaget den 22 juni 2021 så nu är det bråttom!

Tillsammans kan vi:
- skriva under kampanjen
- sprida den
- kontakta media
- kontakta politiker
- organisera oss!

Länkar

Uppdateringar

2021-05-07 12:48:01 +0200

Viktig information: Den 22 juni kommer riksdagen debattera och ta beslut om lagförslaget. Nu är det bråttom! Skriv under och sprid. Kontakta media och politiker. Låt oss organisera oss tillsammans!
Länk till ärendegången i riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-regler-i-utlanningslagen_H801SfU28

2021-05-06 20:28:48 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-06 08:09:16 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-05 15:07:00 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-05 14:09:13 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-05 13:37:48 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-05 12:55:59 +0200

10 underskrifter nådda