Hoppa till huvudinnehåll

Till: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och Sveriges regering

STOPPA GRUVAN I NORRA KÄRR - SKYDDA VÄTTERN!

Vi känner en djup oro inför planerna på att öppna en gruva i Norra Kärr, i syfte att utvinna sällsynta jordartsmetaller.
Gruvdrift lyder under miljöfarlig verksamhet enligt svensk lag.
Att placera en gruva, 1500 meter ifrån en av landets största och viktigaste dricksvattentäkter; Vättern, på 120 meters höjd över sjön, är enligt många experter som vi har konsulterat, både oansvarigt och farligt. Just negativ påverkan på vatten och vattenlevande organismer, är en vanligt förekommande konsekvens av gruvdrift i allmänhet och produktion av sällsynta jordartsmetaller, i synnerhet.

Platsen är helt enkelt olämplig för en så miljöfarlig verksamhet som gruvdrift.

Vi kräver att följande åtgärder införs:

1. En rätt för kommuner att säga nej måste införas i minerallagen och miljöbalken (bearbetningskoncession och tillstånd till gruvverksamhet med kringanläggningar får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det).

2. Tillstånd till gruvverksamhet får inte ges i eller i närheten av områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken.

3. En socio-ekonomisk riskanalys behöver genomföras som bygger på faktiska kostnadsberäkningar av ett worst case scenario- att vattnet i Vättern och omgivande vatten system blivit kontaminerade av utsläpp ifrån gruvområdet.

4. Tillämpa i sin fulla omfattning, Miljöbalken och EU:s Miljöskyddslagstiftning utan att begära undantag ifrån någon del.

Varför är det viktigt?

Rent vatten är själva förutsättningen för att vi ska kunna leva. Ingen kan klara sig särskilt länge utan vatten. Vi kan inte riskera att dricksvatten för hundratusentals, ja inom en snar framtid, mer än en miljon människor, blir kontaminerat.
Av allt vatten på vår planet är endast 3% sötvatten - vi måste skydda det livsviktiga vattnet!
Vättern går inte att ersätta. Skriv på och sprid vår kampanj till alla du känner. Vättern måste få ett effektivt skydd.

Hur den kommer att överlämnas

Urbergsgruppen Grenna kommer att lämna över namninsamlingen till Näringsministern. Datum meddelas senare.

Gränna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-05-10 05:48:47 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-05 11:04:17 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-05 09:25:34 +0200

MINA FUNDERINGAR OM EN ÄLSKAD SJÖ

https://www.facebook.com/urbergsgruppenGrenna/photos/a.1066692980014012/5755172307832699/

2022-05-05 08:51:56 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-05 07:02:15 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-04 23:13:34 +0200

10 underskrifter nådda

2022-05-04 21:37:34 +0200

https://www.youtube.com/watch?v=9KlY0WTaOx8

2022-05-04 21:35:02 +0200

Länk till informations film https://www.youtube.com/watch?v=j6EO5J8YSME&t=60s