Hoppa till huvudinnehåll

Till: Falu Kommun

Utlys Klimatnödläge

Vi vill att Falu kommun utlyser klimatnödläge.

Detta innebär att Falu kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver allmän mobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet: att det globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska arbeta för att även andra kommuner och andra politiska och beslutande forum ska utlysa klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och tar ansvar för de områden som behöver kompenseras vid en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen informerar alla invånare om klimatnödläget och samverkar med lokala aktörer för en snabb, demokratisk och effektiv omställning.

Varför är det viktigt?

Varför behöver Falu kommun utlysa klimatnödläge?

För att möta klimathotet måste samhället mobilisera resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder i stor omfattning. I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala genomsnittliga temperaturökningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader.

Om inte krafttag tas för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet är risken överhängande att vi kommer till avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen går utom människans kontroll. En massdöd av arter, 100-miljontals människor på flykt och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat. En mycket omfattande förödelse pågår redan nu till följd av den pågående klimatkrisen.

Kommunerna behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter spelar en avgörande roll när det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen har redan utlyst klimatnödläge. Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kommer också göra människors liv bättre.

Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld som är stabil – ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. En som inte hotar att förstöra jorden och våra livsuppehållande system.

Tack!

Fridays For Future Falun

Obs: Om du redan har skrivit under denna namninsamling på papper vid fredagsstrejkerna på Stora Torget i Falun ska du inte skriva under här.

Bild: Anna Holm, Falun 2019
---
Följande länder har hittills utlyst klimatnödläge: Storbritannien, Irland, Kanada och Frankrike.

Drygt 650 regioner och städer har utlyst klimatnödläge, bland de största finns Sydney, London och New York.

Kommuner i Sverige där förslag lagts:
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Varberg, Göteborg, Oskarshamn, Gotland, Västervik, Norrköping, Nyköping, Katrineholm, Örebro, Hallstahammar, Gnesta, Stockholm, Solna, Österåker, Norrtälje Vallentuna, Sigtuna, Uppsala

Hur den kommer att överlämnas

Global Strike December 2019, inför COP25.

Falu kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-09-04 17:28:14 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-03 19:52:50 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-02 23:07:52 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-02 15:38:38 +0200

10 underskrifter nådda