Till: Regeringen

Avskaffa karensdagen

Avskaffa karensdagen

Karensdagen är en orättvis och ekonomiskt påfrestande kollektiv bestraffning för alla arbetande, därför vill vi att karensdagen avskaffas!

Varför är det här viktigt?

Den som är sjuk får oftast ökade kostnader för vårdbesök, medicin och andra saker, samtidigt som inkomsten minskar pga sjuklönen. De som redan har små marginaler i hushållsekonomin drabbas extra hårt av att en hel dagslön försvinner vid sjukskrivning. Sjuklön är en tillräcklig åtgärd för att motverka sjukskrivningsfusk, därför är karensdagen onödig!

Många går idag sjuka och utslitna till jobbet, dels för att de inte har råd med inkomstbortfall, dels för att de vill vara lojala mot kollegorna eller arbetsgivaren. Ingen gynnas av detta eftersom sjukdomar sprids lättare, vilket drabbar fler på arbetsplatsen, och den sjuke kommer själv att må ännu sämre av att jobba under sjukdom.

Den som är sjuk eller utsliten har en mänsklig rättighet att få vila och bli frisk utan att ekonomin blir raserad! Avskaffad karensdag kostar mindre för företagen och samhället än vad smittspridning, långtidssjukskrivning och utbrändhet kostar! Alla ska ha råd att vara sjuka!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas digitalt till statsminister Stefan Löfvén, till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och till folkhälsominister Gabriel Wikström.


Anledningar att skriva under

  • Jag jobbar i förskola och blir smittad ofta av barnen och tycker det känns orättvist när man inte kan rå för det.
  • Jobbar inom förskola......behöver inte förklara mer.....
  • Arbetar själv i barnomsorgen!!

Uppdateringar

2017-02-08 13:44:11 +0100

Det finns även en Facebook-sida för detta ändamål, besök gärna sidan och gilla den:

https://www.facebook.com/avskaffakarensdagen/

2015-12-04 00:18:53 +0100

1,000 underskrifter nådda

2015-12-03 16:15:38 +0100

500 underskrifter nådda

2015-11-12 16:20:21 +0100

100 underskrifter nådda

2015-11-12 14:40:15 +0100

50 underskrifter nådda

2015-11-12 14:09:02 +0100

25 underskrifter nådda

2015-11-12 07:12:03 +0100

10 underskrifter nådda