Till: Regeringen

Avskaffa karensdagen och karensavdraget

Regeringen och Vänsterpartiet vill avskaffa karensdagen: https://www.mittskifte.org/petitions/avskaffa-karensdagen

Avskaffa karensdagen och karensavdraget

Karensdagen behöver avskaffas, inte ersättas med ett karensavdrag! Både karensdag och karensavdrag är kollektiv bestraffning. Sjukskrivningsfusk måste utredas och åtgärdas på individnivå, därför kräver vi att karensdagen (eller det kommande karensavdraget) avskaffas i sin helhet! Sjuklön från första sjukdagen är ett tillräckligt stort avdrag.

Varför är det här viktigt?

Regeringen har meddelat att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag. Det minskar orättvisan för vissa grupper men för de allra flesta blir inkomstbortfallet precis lika stort som med karensdagen! Vi får därför inte ge upp, utan nu måste vi fortsätta att kämpa för att både karensdag och karensavdrag ska försvinna helt och hållet!

Karensdagen tillkom på grund av att man misstänkte att det förekom omfattande fusk med sjukskrivningar. Trots karensdagens införande har det påstått omfattande fusket inte kunnat bevisas. Istället för att utreda och åtgärda på individnivå, för det fusk som trots allt förekommer, så får alla arbetande en kollektiv bestraffning i form av karensdagen. Kort sagt ett misstänkliggörande av alla lönearbetande i hela Sverige! Det är självklart helt orimligt!

Den som är sjuk förlorar först och främst sin dagslön den första sjukdagen. Följande dagar får den sjuke endast 80% av sin lön. Till detta inkomstbortfall tillkommer ökade kostnader i form av läkarbesök, medicinering, osv. En veckas sjukskrivning kan kosta 2000 kr! Vem har råd med det inkomstbortfallet?

På grund av ekonomin, och på grund av lojalitet mot arbetskamraterna och arbetsgivaren går många därför till jobbet även fast de är sjuka och utslitna. Detta gör att sjukdomar sprids lättare, och den som redan är trött och utsliten kommer att må ännu sämre. Ofta leder detta till att fler tvingas sjukskriva sig, och sjukskrivningarna blir också ofta längre än om man hade stannat hemma från början och vilat.

Mot bakgrund av detta är det självklart att karensdagen är kontraproduktiv! Den gör ingen nytta, utan skapar bara fler sjukdagar! Avskaffad karensdag kostar mindre för företagen och samhället än vad smittspridning, långtidssjukskrivning och utbrändhet kostar!

Alla ska ha råd att vara sjuka! Alla ska ha råd att bli friska!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas digitalt till statsminister Stefan Löfvén, till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och till folkhälsominister Gabriel Wikström.


Anledningar att skriva under

  • Jag är förskollärare och blir smittad av sjuka barn och kollegor.
  • Jobbar inom äldrevården o många går till jobbet trots att de är förkylda med feber,har själv gjort det pga jag förlorar för mycket att vara hemma,men nu har jag tänkt om.För de sliter mycket på en plus att jag smittar ner de gammla so redan har dåligt immunförsvar.Plus mina arbets kamrater,blir en ond cirkel.
  • Jag jobbar i förskola och blir smittad ofta av barnen och tycker det känns orättvist när man inte kan rå för det.

Uppdateringar

2017-05-17 12:35:42 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 4,266 underskrifter

2017-05-17 11:50:05 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 4,264 underskrifter

2017-05-11 08:23:40 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 4,261 underskrifter

2017-02-08 13:44:11 +0100

Det finns även en Facebook-sida för detta ändamål, besök gärna sidan och gilla den:

https://www.facebook.com/avskaffakarensdagen/

2015-12-04 00:18:53 +0100

1,000 underskrifter nådda

2015-12-03 16:15:38 +0100

500 underskrifter nådda

2015-11-12 16:20:21 +0100

100 underskrifter nådda

2015-11-12 14:40:15 +0100

50 underskrifter nådda

2015-11-12 14:09:02 +0100

25 underskrifter nådda

2015-11-12 07:12:03 +0100

10 underskrifter nådda