Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kultur och fritidsnämnden i Varberg

Öppna en fritidsgård i Södra Varberg!

Det behövs en fritidsgård i södra delen av Varberg.
Behovet är stort och läget är akut!

När sörse gården stängde ner i 2015 lovade politikerna att öppna upp, när en ny lokal fanns tillgängligt.

År 2015 såg nämnden att ungdomsgården i Sörse fyllde en viktig funktion.

”Den fångar upp ungdomar som inte är engagerade i föreningar, men ändå behöver ha en aktiv fritid och en plats att vara på. Det behövs utan tvekan en ungdomsgård även i Söder.”

Nu är vi i 2023, vi har fler barn och ungdomar i området än vad som fanns år 2015. Behovet är ännu större nu.
Glöm inte av våra barn!

Det byggs väldigt mycket nya bostäder i området runt Sörse och Breared. Bygg en stabil fritidsgård som i tillägg kan fylla flera viktiga funktioner i samhället.
En plats där man kan samverka mellan fritiden, skolan och hemmet.

En trygg plats med trygga vuxna för våra barn och ungdomar. ♥️

https://www.hn.se/nyheter/varberg/förbereder-flytt-från-sörsegården-1.2216092

Varför är det viktigt?

Unga som har lagom mycket fritid och som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva symptom på psykisk ohälsa. Forskning pekar även på att unga som är i riskzonen för att hamna i utanförskap är en överrepresenterad grupp på fritidsgårdarna. Det gör den öppna fritidsverksamheten till en särskilt viktig arena för ungas möjligheter till välmående, inflytande och delaktighet i syfte att delta i demokratin.

Varberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-05-10 13:38:20 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-25 19:38:17 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-25 14:05:00 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-25 11:52:16 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-25 11:36:40 +0200

10 underskrifter nådda