Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker

Stoppa bebyggelse på 120-årig bokskog, stadsnära sammanhängande skog i Sölvesborg

Komma till insikt av betydelse för stadsnära skog

Varför är det viktigt?

Av vikt för att det är av betydelse för nu och framtid i kommande generationer. För hälsa och välmående, som skydd för buller, stå emot torka och värme, koldioxidutsläpp, ta emot regn. Barns lek och utforskande. Tillgång för psykisk hälsa med närliggande rehabilitering. Stressreducerande som återhämtning med att gå från staden direkt in i skog. Tillgänglighet för äldre, handikappade, hundägare och de som går brukshundsklubb samt Sölvesborgs ridklubb. Förskolans tillgänglighet. Kulturmärkta Gröne väg. Sammanlänkning med Blekinge/ Skåneled. Arter och liv som lever där och för den biologiska mångfalden. Grönplan som är utarbetad men som åsidosatts för bebyggelse. All forskning som påtalar vikten av bevarande av stadsnära skog. Infrastruktur för livet i skogen, kommunikation och som vi påverkas av alla. Ekonomisk vinning med skog och natur. Det är framtid. Turismnäringen gynnas.

Valjevikens camping AB | Camping Blekinge, Valjeallén 20, 294 77 Sölvesborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-02-12 17:11:41 +0100

10 underskrifter nådda