Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ardalan Shekarabi mfl.

Stoppa försämringarna av ett redan ojämlikt pensionssystem! Låt inte de utsatta få betala priset

Rädda hemlandstidsregeln och stoppa försämringarna av ett redan ojämlikt pensionssystem!

Varför är det viktigt?

Mitt under en brinnande pandemi föreslår regeringen att avskaffa pensionssystemets särskilda stöd för en av samhällets mest utsatta grupper – flyktingar.

Har du hört talas om hemlandstidsregeln? Hemlandstidsregeln gör det möjligt för personer som har uppnått flykting- eller skyddsstatus att tillgodoräkna sig tid i ursprungslandet som pensionsgrundande i Sverige. Detta särskilda stöd är nu hotat och människor hänvisas och förpassas istället till de behovsprövade äldreförsörjningsstödet och ekonomiskt bistånd.

Lagändringen kommer under en 20-årsperiod att kosta samhället flera tusen nya fattigpensionärer, addera sedan de folkhälsoskadliga och segregerande effekter som ökad fattigdom genererar. Det säger sig självt – förslaget är varken kostnadseffektivt eller värdigt för ett välfärdsland.

Vi bestämmer inte själva om vi ska födas i krig, fred eller svåra klimatförändringar. Alla förtjänar en trygg och värdig pension som går att leva på - även den som behövde fly mitt i livet. Ett redan ojämlikt pensionssystem riskerar nu att bli ännu sämre och slå ännu hårdare mot personer som inte kunde påverka sitt hemlands öde.

Skriv under för att rädda hemlandstidsregeln, om du som oss tror på ett rättvist, jämlikt pensionssystem som inte ska bekostas av de mest utsatta! Ingen förtjänar att bli fattigpensionär.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt

Länkar

Uppdateringar

2021-03-22 10:23:27 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-20 12:01:02 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-19 09:50:34 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-18 16:11:56 +0100

10 underskrifter nådda