Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkhälsominister. LSS. FK och kommuners synsätt.

Rör inte personlig assistans för alla behövande!

Nu står många anhöriga ensamma med en stor börda. Oavsett ålder på drabbade och anhöriga till strokedrabbade är de tvungna att själva leta upp alla instanser från korttidsboende via kommuner till de bidrag de kan ha rätt till. En anhörig som "tar slut" ser med vånda och dåligt samvete att de inte "får" ta slut.

Hjälp behövs redan i vårdplaneringsmöte. Samtliga instanser måste berätta och därefter lämna över kortfattade och koncisa broschyrer till anhöriga.

Varför är det viktigt?

I den stress som uppstår när en nära anhörig drabbats av en stroke kan ytterst få tänka klart. Prio 1 är att hoppas på att vården ger allt de kan för att vara tydliga med vilka ev handikapp som kan uppstå. Alla vet inte vart olika kroppsfunktioner som tex tal, syn, minne etc befinner sig i hjärnan även om en stroke drabbat ex vänster sida av hjärnan behöver inte afasi uppstå. Men det är större sannolikhet att det sker än om stroke drabbar höger sida av hjärnan. Vid vårdplanerigssamtal måste anhörig får tydliga och glasklara besked om telefonnummer och namn på kontaktansvarig för bidrag, omsorg, FK, LSS, boendestöd, hemvård m.m. Alla instanser som nu förväntar sig att vi medborgare känner till att de finns. Men tyvär är helt okända för oss innan olyckan är framme.

Hur den kommer att överlämnas

Kontakta hälsovårdsministern. Kontakta högst ansvariga inom kommuner, landsting, Försäkringskassa och politiskt ansvariga i varje kommun i Sverige.

Uppdateringar

2015-11-16 21:29:18 +0100

100 underskrifter nådda

2015-10-12 00:18:24 +0200

50 underskrifter nådda

2015-10-01 20:18:19 +0200

25 underskrifter nådda

2015-10-01 16:40:51 +0200

10 underskrifter nådda