Till: Öka allas förståelse kring deras egna rätt i första hand att må bra och inte sämre av ditt jobb

Ge fler möjlighet till ledighet i samband med arbetsmiljö och Fackliga sammanhang

Skriv under om du tycker att det låter vettigt.
Jag hade låtit bli annars.
På så sätt att skriva under, hjälper till att visa våra sponsorer som vi hoppas ska ökas innan slutet av 2019.
Att som många tror, inom äldreomsorgen kring tex en person med hemtjänst som fått ligg/trycksår eller som får vänta ohumant länge vid larm tills någon kommer. Ge anhöriga chans att få en inblick i hur det faktiskt ser ut, för de som kanske inte förstår men oftast så hamnar skuld och ansvar på utpekade personer. Undantag då de kan stämma. Men alla har ett gemensamt ansvar.
Vården är något som ständigt måste förändras och vårdpersonal skall kunna hantera en förändring. Inte fastna i en rutin om vilket klockslag kaffe kannan alltid de senaste 10 åren tryckts på.
Kan vi ta det viktiga sakerna först?

Varför är det viktigt?

Mår personal inom vården och garanterat alla yrkeskategorier bra, trivs och är nöjd med lön(om de är möjligt för någon att bli) skämt åsido. Arbetstider ska inte knäcka personalen, inbeordrad på din semester?
Vikarier måste tas väl hand om. Jag har märkt att tillsvidare anställda säger upp sig för att på så vis arbeta som Tim vikarier idag, vilket jag ser som positivt.
Men för alla är det inte lika uppenbart.
Får du några pass? Om du tar steget?
Förbättra vården så långt det går. Även om vi börjar smått. Stöd och råd och kommande evenemang. Känner mig redan stolt som få för den kunskap jag fått efter att ha arbetat va jag började tycka va för länge inom vården. Så hjälp till och stötta.