• Vräk Elbit Systems, Wallenstam!
  Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Företagets övervakningsutrustning övervakar palestinier genom drönaroperationer, vid gränsövergångar och längs med Israels apartheidmur. Elbit förser IDF med all ammunition av liten kaliber genom dotterbolaget IMI Systems och dess beväpnade fjärrstyrda båtar används för att attackera palestinska fiskare. Deras Hermesdrönare har använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan och till andra operationer i Egypten, samtidigt som de möjliggör slakten på palestinier i Gaza. De såg en stor användning under angreppen på Gaza 2008 och 2014 då Israel dödade 1 417 respektive 2 202 palestinier, inklusive fyra pojkar som dödades under en Hermesräd när de lekte på en strand i Gaza 2014. Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att ett svenskt dotterbolag upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta i Wallenstams lokaler på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten och Wallenst är alltså direkt skyldiga till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌ Att vräka och slutligen stänga ner Elbit Systems skulle innebära ett hårt slag mot apartheid och rasism internationellt och en seger för den globala kampen mot krig och militarisering. Att kasta ut Elbit Systems ur Wallenstams lokaler och Sverige är ett utmärkt första steg mot fullständig bojkott av Israel.
  1 758 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stäng ner Elbit
 • CDON, sluta sälja Aimpoints produkter
  CDON säljer kikarsikten och andra produkter från det Malmöbaserade företaget Aimpoint. Aimpoint har ett samarbete med israeliska vapentillverkaren Emtan, vars gevär Israeliska staten delat ut till illegala bosättare på den ockuperade Västbanken. Aimpoint är delaktiga i folkmordet i Palestina!
  267 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anna Andersson
 • Nobina/Sörmlandstrafiken VAKNA
  Med fokus på problemen kring Nyköpings kommun, De trafikolyckor som skett skulle kunna innehålla ditt barn, din vän eller någon du allmänt håller kär. Om du till exempel är förälder och har barn som behöver bussen för att ta sig till och från skolan, eller om du själv färdas mycket på vägarna generellt, är du inte orolig när ditt barn ska färdas på ovårdade vägar i ett främmande fordon eller om du kommer ta dig fram och hem igen? Med fokus på självaste Sörmlandstrafiken och Nobina, Vi elever som pendlar till och från Öknaskolan förlitar oss på att bussarna ska ta oss till skolan och hem - detta för att vi inte har något annat val och just därför måste vi lägga vårt förtroende på dom. Även om vägarna är vårdade och väglaget är framkomligt så är dessa bussar ofta sena, lite för ofta för att kalla ”misstag”. Generellt fungerar bussturerna i stan och under kortare sträckor. Men hur kan det alltid vara så att bussen kommer fram sent trots att den körs samma rutt varje dag? Borde inte dessa chaufförer veta hur vägarna går vid det här laget. Det är bara Nyköpings Kommun och Sörmlandstrafiken/Nobina som kan se till att alla som färdas på dessa vägar, i egen bil och kommunalt, också färdas tryggt. Nu vet jag inte hur jag ska få en förändring att ske, kanske kan ditt namn hjälpa oss att bli hörda? Det är gratis att skriva under och tar endast några få sekunder. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tack.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Landblom
 • Avgå ÖB!
  Konsulterikläggandet breder ut sig allt mer i samhället. Nu avslöjar Expressen att Sveriges ÖB Micael Bydén redan nu har startat ett konsultbolag där han ska ägna sig ”strategisk omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap” när tjänsten går ut. När människor som haft en viktig roll i det offentliga går genom svängdörren och säljer sina tjänster, kunskaper och nätverk till högstbjudande undergräver det medborgarnas förtroende för systemet. Andra höga militärer har tjänat miljonbelopp som "konsulter". Det utgör en uppenbar intressekonflikt och riskerar i värsta fall att leda till korruption. ÖB har dessutom visat att han har svårt att hålla isär sina roller genom att registrera företagets adress på Högkvarteret. Så gör man inte. En ÖB ska inte hålla på och ragga kunder. Genom sitt agerande undergräver han förtroendet. Därför bör han avgå.
  4 635 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Klägget - Granskningsinstitut för demokratin Picture
 • Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!
  Vi i Sverige får inte överlämna vårt självbestämmande som nation! Våra egna demokratiska fri- och rättigheter måste skyddas och förstärkas! Säg NEJ till DCA-avtalet! Var med och underteckna detta upprop!
  17 887 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Lisbeth Henricsson och Jonas Karlsson
 • SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB
  Hej grannar och vänner, Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap. Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap. Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden. Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg. Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket. Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt. Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap! Vänliga hälsningar, Ordförande LH Duvan, Julia Bengtsson
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Julia Bengtsson
 • Upprop från Sveriges lärarkår och skolpersonal för omedelbart permanent eldupphör i Gaza
  Lärare och skolpersonal måste använda sina röster och ställning i samhället till att verka för en fredlig värld, det är både våran moraliska och lagstadgade skyldighet i och med skolans fostransuppdrag.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Omid Fassihi
 • Bygg bort krisen - bygg bostäder!
  Det är tuffa tider nu. Inflation och stigande räntor gör att människor inte har råd att bo. Unga kan inte flytta hemifrån, familjer kan inte växa och företag kan inte rekrytera. Dessutom har bostadsbyggandet stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet. Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider. Nu måste det till rejäla statliga satsningar. Nu måste det byggas bostäder. Byggsektorn är en viktig motor för ekonomin i stort. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete. Ett byggstopp kommer få stora konsekvenser för hela samhället. Regeringen kan inte stå och titta på när byggkrisen förlamar vårt land och sviker landsbygden. Nu är det dags att sätta in åtgärder innan det är för sent. Bygg bort krisen - bygg bostäder! Din röst och engagemang är viktigt! Skriv under nu och sprid vidare till vänner, familj och arbetskamrater.
  18 440 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Byggnads och GS-facket Picture
 • VI SOM INTE ACCEPTERAR EN HYRESHÖJNING MED 10,8%
  Samla in namn för att inte öka hyran med 10,8 procent
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Josefin Larsson
 • Upprop för rättvis rapportering om Gaza
  Under de senaste dagarna har vi sett urskiljningslösa bombningar av Israel mot sjukhus, kyrkor, bostäder och ambulanspersonal i Gaza. FN och människorättsorganisationer varnar för ett folkmord. Israel backas öppet av USA och använder amerikanska bomber. Trots detta rapporterar Ekot okritiskt information från Vita huset och den israeliska armén som om de vore en oberoende part. USAs president Biden har öppet ljugit om ockupationen. Bland annat påstod presidenten att han sett “40 halshuggna israeliska bebisar”, men detta uttalande drogs sedan tillbaka. Vita huset är inte en oberoende part. Vita huset är Israels allierade och amerikanska bomber används mot civila palestinska sjukhus, skolor, flyktingläger och ambulanser. Därför kan Sveriges radio, som har ett Public Service-uppdrag, inte upprepa information som kommer från Vita huset eller israeliska ockupationsmakten utan först att verifiera den med en oberoende källa. Angående massakern på Al Ahli- sjukhuset upprepar Ekots utsände helt obekräftade uppgifter från Vita huset om att anfallet gjordes “av det andra laget”. På Ekots instagram låg en story i 24 timmar med felaktig information om att gränsen vid Rafah “öppnas” – trots att den två dagar senare, fortfarande inte gjort det och inga hjälpsändningar kommit in. Det är problematiskt i detta sammanhang att rapportera det som framkommer från Vita huset utan att först verifiera det med info som kommer inifrån Gaza. Vi ser också en avhumanisering av palestinier i rapporteringen. De döda i Gaza blir siffror, medan israeler mänskliggörs genom personliga reportage. SR ska inte vara en propagandakanal för Israeliska militären eller Vita huset. SR har en skyldighet att kritiskt granska makten och att rapportera sakligt som en del av sitt Public Service-uppdrag.
  250 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johanna Lill-Inger Karlsson
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 363 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S
 • Undersköterskor vill Jobba 80% med heltidslön!
  Tillsammans är vi starka, stå upp för vårat yrke och de vi vårdar! Alla förtjänar en bra vård.
  178 av 200 Underskrifter
  Skapad av Chatarina Nyström