• Polischef larmar: Fler riskerar att skjutas när militära halvautomatiska vapen blir legala
  Det senaste halvåret har Stockholmsområdet präglats av en omfattande våldsvåg mellan två nätverk som slåss om marknadsdelar på narkotikamarknaden. Skjutningar och sprängningar har riktats mot anhöriga och har ofta utförts av unga personer i 15-årsåldern som fått i uppdrag att skjuta främmande personer mot betalning. – Den här frågan har hamnat mellan olika departement och har inte legat inom mitt område. Vi måste analysera frågan och se vad det här får för konsekvenser, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M). Konsekvenserna kan majoriteten räkna ut med lilltån. Han tillägger även att vi har varit aningslösa. Desto större anledning att AGERA!!! Denna typ av vapen används vid masskjutningar utomlands och är inte rätt väg att gå. Militära halvautomatiska vapen har använts vid masskjutningar vid flera tillfällen, exempelvis i USA som verkligen inte är ett föregångsland i frågan och på Nya Zeeland. Denna typ användes även i Bryssel när svenska fotbollssupportrar blev måltavlor. Det handlar om vapen som tidigare bara fått användas för målskjutning i Sverige men som från den första augusti kommer att få användas av de som har jaktlicens. Norge och Kanada hör till de länder som inte tillåter militära halvautomatiska vapen vid jakt.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henrik Bergström
 • Dags att stoppa fallet mellan stolarna!
  Genom att skriva under på detta kravbrev så instämmer du med REA:s krav på att det är dags att skapa en förändring för Sveriges egenanställda, och på längre sikt förhoppningsvis även för andra som arbetar utan traditionell anställning. Vi kräver nu att egenanställda ska ha samma arbetsrättsliga status som övriga arbetstagare i Sverige. Detta innebär samma rätt till ersättning vid arbetslöshet och samma rättigheter att ta deltidsuppdrag under en period av arbetslöshet.
  76 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Strandberg
 • Ändra namnet på gatan där Israels ambassad finns till PALESTINAGATAN
  Ni har precis ändrat namnet på gatan där den Ryska ambassaden finns till Ukrainagatan så vi förväntar oss från er att acceptera ändringen av namnet på gatan där Israels ambassad finns i Stockholm till Palestinagatan. Man ska inte skilja mellan folk och folk. Ni har varit mänskliga för Ukraina så var gärna mänskliga för Palestina också.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fateh OKCAN
 • VI SOM INTE ACCEPTERAR EN HYRESHÖJNING MED 10,8%
  Samla in namn för att inte öka hyran med 10,8 procent
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Josefin Larsson
 • Jag bojkottar israeliska "Hälsans Kök"
  Ett organiserat motstånd mot samarbete och handel med Israel behövs för att stoppa den folkrättsvidriga ockupationen och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen. Att sprida bojkotten är en del av detta. Det hade varit effektivare med sanktioner från staten, men vår nuvarande regering kan inte ens rösta för eld upphör i FN eller sluta samarbeta militärt med den israeliska ockupationsmakten. Vi måste skapa sanktionerna själva genom bojkott!
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Apartheidfri Handel Picture
 • Vi kräver att pressen gör sitt jobb och rapporterar om krigsförbrytelserna i Palestina nu!
  Media spelar en stor roll när det kommer till att forma opinion, särskilt för människor som inte är aktiva på sociala medier. Att rapportera ensidigt och partiskt bidrar till att legitimera fokrättsbrott och krigsbrott.
  3 460 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av roxane von gerber
 • VI VILL INTE ANGE!
  Förslaget skulle innebära att vårdpersonal tvingas ange papperslösa. Ett krav på infomationsplikt är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter, barnkonventionen och strider mot våra yrkesetiska koder. Dessutom skapar en angiverilag en etiskt stress där sjukvårdspersonal kan tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller att ange en människa. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.
  400 av 500 Underskrifter
  Skapad av Josephine Anker
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 9 367 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Två bolag och en privatperson har ansökt om prospekteringstillstånd hos Bergsstaten och fått det beviljat. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) kommer nu att leta efter metaller och mineral i området som kallas Häggån. Prospektering kommer att ske mellan 231001-240430. Planen är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. District Metals (Bergslagen Metals) har prospektetingstillstånd för området Viken. Andrew Hausheer har prospekteringstillstånd på det mindre område som ligger mitt i det tilltänkta gruvområdet som gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på. I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb
  9 715 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • Vi vill ha en samtyckeslag i hela EU!
  Hjälp oss sätta press på våra beslutsfattare så att alla våra medsyskon i Europa får samma rättigheter som vi i Sverige, när det kommer till samtycke. Vi har drivit igenom en lag förut, och vi kan göra det igen! Din underskrift gör skillnad.
  1 217 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Fatta Rörelsen Picture
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 356 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S
 • Tillsammans för Musse!
  Musse Malke, en folkkär och godhjärtad profil, tillika vinnare av priset ”Årets företagare” i Vilhelmina har hamnat i kläm mellan regler, paragrafer, lagar och enskilda handläggare hos Migrationsverket! Sedan några dagar sitter nämligen en av Vilhelminas största profiler i förvar på Migrationsverkets återvandringsenhet för att utvisas efter 16 år i Sverige. Hela Vilhelminas bygd är upprörda över detta och kräver att Migrationsverket omprövar sitt beslut och ger Musse permanent uppehållstillstånd. Vi vill att han får komma hem igen! Det här är ett övergrepp på vår folksjäl och på en person som med vänlighet, flit och givmildhet har byggt sig en framtid här, trots att så mycket har varit emot honom. När han nu så bryskt har kastats till marken vill vi hjälpa honom på fötter igen. Hjälp till och skriv på!
  4 320 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Noomi Sundström Picture
 • Stoppa kommunstyrelsens omoraliska beslut att upphäva Försäljningen av Tärnö
  Peter och Malin har gjort allt enligt boken och vi som varit på Tärnö i många år kan ju skriva under på att de om några har verkat för ett rikt och hållbart turistliv och ett mycket vackrare Tärnö. Det är ett fåtal bakåtsträvare som har påverkat politikerna och här måste vi dra en gräns och visa var Karlshamn och dess besökare egentligen tycker!
  667 av 800 Underskrifter
  Skapad av Daniel Vadestrid