• Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 047 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg
 • Polischef larmar: Fler riskerar att skjutas när militära halvautomatiska vapen blir legala
  Det senaste halvåret har Stockholmsområdet präglats av en omfattande våldsvåg mellan två nätverk som slåss om marknadsdelar på narkotikamarknaden. Skjutningar och sprängningar har riktats mot anhöriga och har ofta utförts av unga personer i 15-årsåldern som fått i uppdrag att skjuta främmande personer mot betalning. – Den här frågan har hamnat mellan olika departement och har inte legat inom mitt område. Vi måste analysera frågan och se vad det här får för konsekvenser, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M). Konsekvenserna kan majoriteten räkna ut med lilltån. Han tillägger även att vi har varit aningslösa. Desto större anledning att AGERA!!! Denna typ av vapen används vid masskjutningar utomlands och är inte rätt väg att gå. Militära halvautomatiska vapen har använts vid masskjutningar vid flera tillfällen, exempelvis i USA som verkligen inte är ett föregångsland i frågan och på Nya Zeeland. Denna typ användes även i Bryssel när svenska fotbollssupportrar blev måltavlor. Det handlar om vapen som tidigare bara fått användas för målskjutning i Sverige men som från den första augusti kommer att få användas av de som har jaktlicens. Norge och Kanada hör till de länder som inte tillåter militära halvautomatiska vapen vid jakt.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henrik Bergström
 • Dags att stoppa fallet mellan stolarna!
  Genom att skriva under på detta kravbrev så instämmer du med REA:s krav på att det är dags att skapa en förändring för Sveriges egenanställda, och på längre sikt förhoppningsvis även för andra som arbetar utan traditionell anställning. Vi kräver nu att egenanställda ska ha samma arbetsrättsliga status som övriga arbetstagare i Sverige. Detta innebär samma rätt till ersättning vid arbetslöshet och samma rättigheter att ta deltidsuppdrag under en period av arbetslöshet.
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Strandberg
 • Ändra namnet på gatan där Israels ambassad finns till PALESTINAGATAN
  Ni har precis ändrat namnet på gatan där den Ryska ambassaden finns till Ukrainagatan så vi förväntar oss från er att acceptera ändringen av namnet på gatan där Israels ambassad finns i Stockholm till Palestinagatan. Man ska inte skilja mellan folk och folk. Ni har varit mänskliga för Ukraina så var gärna mänskliga för Palestina också.
  44 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fateh OKCAN
 • VI SOM INTE ACCEPTERAR EN HYRESHÖJNING MED 10,8%
  Samla in namn för att inte öka hyran med 10,8 procent
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Josefin Larsson
 • Jag bojkottar israeliska "Hälsans Kök"
  Ett organiserat motstånd mot samarbete och handel med Israel behövs för att stoppa den folkrättsvidriga ockupationen och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen. Att sprida bojkotten är en del av detta. Det hade varit effektivare med sanktioner från staten, men vår nuvarande regering kan inte ens rösta för eld upphör i FN eller sluta samarbeta militärt med den israeliska ockupationsmakten. Vi måste skapa sanktionerna själva genom bojkott!
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Apartheidfri Handel Picture
 • Vi kräver att pressen gör sitt jobb och rapporterar om krigsförbrytelserna i Palestina nu!
  Media spelar en stor roll när det kommer till att forma opinion, särskilt för människor som inte är aktiva på sociala medier. Att rapportera ensidigt och partiskt bidrar till att legitimera fokrättsbrott och krigsbrott.
  3 482 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av roxane von gerber
 • VI VILL INTE ANGE!
  Förslaget skulle innebära att vårdpersonal tvingas ange papperslösa. Ett krav på infomationsplikt är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter, barnkonventionen och strider mot våra yrkesetiska koder. Dessutom skapar en angiverilag en etiskt stress där sjukvårdspersonal kan tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller att ange en människa. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.
  405 av 500 Underskrifter
  Skapad av Josephine Anker
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 49 963 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Tre bolag och en privatperson har ansökt om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och fått dem beviljade. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) har letat efter metaller och mineral i området som kallas Häggån nr 1. Provborrning  skedde mellan 231001-240430. Bolagets plan är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. De har även undersökningstillstånd för områdena Skallböle nr 1 och Möckelåsen nr 1. District Metals (Bergslagen Metals) har undersökningstillstånd för området Viken nr 1, Viken nr 2, Viken nr 3, Viken nr 4, Lill Viken, Norr Viken, Norra Leden samt Storviken. Ragnar Metals (Ragnar Exploration) har underdökningstillstånd för Viken East och Viken South samt att det är en privatperson som har undersökningstillstånd för området Strömborgen. Det tilltänkta gruvområdet gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på.  I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Ragnar Metals: https://www.ragnarmetals.com.au/ Karta över mineralrättigheter: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb Vetenskapsradion klotet: https://sverigesradio.se/avsnitt/stor-oro-for-uranbrytning-i-jamtland-nar-regeringen-vill-ta-bort-forbudet
  10 990 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • Vi vill ha en samtyckeslag i hela EU!
  Hjälp oss sätta press på våra beslutsfattare så att alla våra medsyskon i Europa får samma rättigheter som vi i Sverige, när det kommer till samtycke. Vi har drivit igenom en lag förut, och vi kan göra det igen! Din underskrift gör skillnad.
  1 223 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Fatta Rörelsen Picture
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 363 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S