• Riksverkande förändring för hemmasittande barn
  Detta är så viktigt för våra barns framtid i vårt samhälle. Vi kan inte ha barn som får utmattningssyndrom som ingen vuxen bryr sig om att göra något åt förutom att sätta diagnoser på barnen som inte lyder skolplikten och ger vite till föräldrar som inte TVINGAR sina barn till skolan. Hur ska samhället se ut i framtiden. Vi måste ändra detta NU!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Bengtsson
 • När FN deklarerar nödläge för klimatet stoppar den Svenska regeringen huvudet i sanden.
  Vi pekar inte ut några enskilda åtgärder som vi vill att regeringen skall agera på utan detta handlar enbart om att vi vill se en kraftig uppväxling för att få ner de Svenska utsläppen av växthusgaser.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alexander Lervik
 • Stäng mullornas spionagehus (Iranska ambassaden) i Stockholm
  Solidaritet och att vi visar mullorna att deras tid är över är nyckel till segern
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hormoz Mokhtari
 • Vi kommer aldrig att ange papperslösa barn!
  Som lärare i Sverige följer vi Barnkonventionen som säger att alla barn har rätt till skolgång och trygghet! Vi kommer aldrig att ange barn som vistas i vårt land och kallas papperslösa! Vi arbetar med trygghet för alla barn, oavsett bakgrund, etnicitet och religion. Vår uppgift är att utbilda våra elever, oavsett förhållanden i vårt eller andra länder! Vi är lärare - Vi står för medmänsklighet och trygghet för alla barn, i hela världen!
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Florence Carlsson
 • Stoppa utvisning
  Fullständigt regelvidrigt att utvisa familj med barn till ett land de ingenting har, varken släkt eller vänner. Barnen har skola och vänner. De vuxna arbetar, lever på sina löner, inte bidrag. Mamman utbildar sig, arbetsgivaren har satsat på att vidareutbilda henne, hon behövs i organisationen. De är fullt fungerande och integrerad familj, som tillför kompetens till Sverige.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulla Leino
 • Ingen kontakt med hemlandet, barn födda här
  Stoppa detta som håller på att ske!! Regelvidrigt och visar att exempelvis barns bästa inte ses som värt något,barnkonventionen är bara bra i teorin inte i det verkliga livet. Det är frågan om en familj som bidrar till det svenska samhället.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulla Leino
 • Stäng Irans regim ambassaden i Stockholm .
  Den iranska regimen själv befinner sig i en politisk kris och stängningen av iranska ambassader i detta skede, särskilt när det gäller JCPOA, kommer att vara ett hårt slag mot kroppen av denna humanitära regim.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Chia Hushmand
 • Stoppa vattenspelet på Eksjö torg!
  Hjälp till att visa vad vi Eksjöbor tycker är viktigt och vad som är onödigt! Detta är ett slöseri med skattemedel.
  149 av 200 Underskrifter
  Skapad av Anders Elm
 • SL, buss 4: ta tillbaka hållplatserna Jungfrugatan och Stadion
  Stadion (Valhallavägen) är en otroligt viktigt hållplats för äldre och sjuka, med kort distans till Sofiahemmet. Den används sällan, men när den används är den otroligt viktig för individen. Jungfrugatan är, efter Värtavägen, den mest använda busshållplats längs Valhallavägen och att dra in denna skapar onödig trängsel vid Värtavägens hållplats.
  61 av 100 Underskrifter
  Skapad av Agnes Reuterswärd
 • Dra tillbaka den iranska ambassadörens inbjudan till Nobelfestligheterna!
  Tusentals kvinnor, män och barn har mördats, våldtagits och frihetsberövats i protesterna mot den Iranska islamiska regimen! Ändå bjuds den iranska ambassadören in till Nobelfestligheterna. Nobelstiftelsens beslut legitimerar den iranska regimens ageranden. Medans den egna befolkningen mördas bjuds ambassadören till festligheter. Istället för att stödja den tyranniska regimen stöd det iranska folket som med sina liv strider för sina grundläggande mänskliga! Visa att Sverige tar avstånd från brott mot mänskliga rättigheter!
  766 av 800 Underskrifter
  Skapad av Bahar Malavan Naryndji
 • Många tvingas korsa gaten efter en kurva.
  För att påverka makthavare att förstå att övergångsställe är i stort behov här och nu.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christel Dahlberg
 • Mamma Mia på bio i Helsingborg
  För att det skapar så mkt glädje för så många dom älskar dessa filmer
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Amelie Rosenblad