• Var rädd om Tjustbanan- nu!
  Enskildas insändare i pressen, inlägg på sociala medier mm, är viktiga påtryckningsmedel. Genom att starta denna namninsamling hoppas jag att vi blir många som talar med en röst, och därigenom få än större möjlighet att få gehör för att värna Tjustbanan, dess personal, resenärer, pendlare, turister och därigenom också framtiden för bygden.
  167 av 200 Underskrifter
  Skapad av Åsa Österlöf
 • Kollektivtrafik på landsbygden
  För miljön, för en levande landsbygd och för ett rättvisare samhälle.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Niklas Norrsell
 • Bälinge skola
  Eleverna och personalen på Bälinge skola behöver en trygg, säker, hygienisk och ändamålsenlig arbetsmiljö!
  1 112 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Malin Drugge
 • Fritidsgården i Vingåker måste vara öppen på sommaren!
  Vingåkers kommun som helhet har skyldighet att prioritera barn och ungas rättigheter, och arbeta för att barnens bästa alltid kommer i första rummet. Men i och med detta beslut, så har de inte gjort det. I och med beslutet att stänga fritidsgården under fyra veckor i sommar, så sviker de Vingåkers barn och unga. De sviker genom att de fattat ett beslut utan att prata med barnen som har behov av fritidsgården, samt att beslutet strider mot Barnkonventionen. Barn och unga ska känna att de har en trygg plats att gå till, även under sommaren. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga älskar sommarlovet, och har en trygg hemmiljö att vistas i. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga har trygga vuxna som bryr sig om dem. Vi kan inte ta för givet att fritidsgården inte behövs under sommaren. Vi kan inte ta Vingåkers barn och unga för givna, de behöver fritidsgården, och de behöver oss. I ett pressmeddelande från BRIS så kan man läsa att antalet samtal till organisationen ökade bland barn och unga under sommaren 2022 (https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/sommaren-pa-bris-manga-barn-med-oro/). I ett drömsamhälle så borde inte "trenden" hålla i sig även i år, men i och med att många hushåll går på knäna ekonomiskt och känner stress över ekonomin, så kommer kanske hushållen förändra sina semestervanor denna sommar. Och därför behöver hemkommunen kunna erbjuda trygghet och stöd till de barn och unga som har ett behov av det även under sommarlovet.
  244 av 300 Underskrifter
  Skapad av Emma Karlsson
 • Graffiti vägg till barn och unga i Oskarshamn.
  Ge ungdomarna och barnen utrymme att uttrycka sig.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Nilsson
 • UTSPRINGSPLATS
  DU ska ha möjligheten att påverka DIN student. Det är inte upp till lärarna att avgöra!
  128 av 200 Underskrifter
  Skapad av Wilma Pettersson
 • Vi som är emot nedläggning av Dingle Fritids
  Man bör tänka på barnen, de har rätt till ett fritids på sin hemort där dom är vana att kunna gå och cykla till och från fritids, barnen har rätt att kunna få arbetsro och lek på fritids, det kommer aldrig funka att ha en så stor grupp på en sådan liten skola som Hällevadsholm. Fler föräldrar som bor i Dingle kommer troligtvis sätta sina ungar i den mån det går direkt i Hällevadsholm för att slippa köra flera vändor, då blir förskolan i Dingle överflödig och kommer att hotas av nedläggning. Det är inte så många som kommer vilja flytta till Dingle som efter årsskiftet bara kan erbjuda årskurs 4-6 och kanske en förskola en stund till.
  200 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jimmy Almgren
 • Nej till Ryssland I FN-s säkerhetsråd
  Dismiss Sergej Viktorovitj Lavrov from the chairmenship In United Nations Security Council. Wright your name and we will send it to the UNITED NATIONS. Together we are strong and can make the world a better place. We stand for peace and democracy!!
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linnea F. Popovic
 • Satsa på Estetiska programmet - låt inte teaterinriktningen dö!
  För att Gävle behöver kultur! Gävle behöver också ett brett utbud av gymnasieutbildningar för att kunna utbilda olika typer av elever och ge fler möjligheter till framtidens yrken!
  1 370 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Björkman
 • Öka kunskapen kring psykisk ohälsa för unga!
  Deltagandet i detta ökar möjligheterna till en förändring. Det möjliggör att dagens generation men även kommande generationer får en bättre syn på psykisk ohälsa i samband med deras studier vilket i längre utsträckning medför en bättre värld!
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Johaina Naboulsi Picture
 • Ogiltigförklara regionvalet i Stockholm
  Politiker måste lära sig att vallöften kan inte brytas hur som helst och närsomhelst. Det hela handlar om DEMOKRATINS vara eller inte vara hur skall det här landet styras i framtiden.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Lecerof
 • Nej till kött från Sydamerika eller Australien
  Tillsammans måste vi se till att göra denna långväga import av kött olönsam och på så sätt även stötta sveriges bönder genom en ökad efterfrågan på svenskt kött.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulla Andrén