• skärgårdsfärjor skall ha 100% el-drift så
  Miljön och mänskligheten omgivningen skall överleva haven.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Michael Fjordenheim
 • Rätten till en jämlik klimakterievård!
  Allt för många kvinnor går i onödan och mår dåligt på grund av att de inte blir lyssnade på i den offentliga vården! Inte sällan behöver vi kvinnor ”slåss” för att få en god klimakterievård som både kostar pengar i den privata vården och tid och ork som vi har begränsat av pga klimakteriebesvären! Klimakterieläkemedel såsom Östrogenplåster Estradot har varit restade i Sverige sedan 2022, vilket tvingar kvinnorna att handla läkemedel utomlands trots att det ska ha rätt till den vården i Sverige! Läkemedelsverket anser att det kostar för mycket att upphandla läkemedlen, vilket leder till oerhört lidande för kvinnan men också indirekt hennes familj och de runt omkring henne! För att inte tala om den kostnad det medför med hög sjukfrånvaro så många av symtomen kan också härröras till utmattning och många kvinnor får gå obehandlade år efter år med allt det mänskliga lidande det medför på en individ-och samhällsnivå! Idag följa inte symtomen hos kvinnorna upp utan istället föreskrivs ofta antidepressiva läkemedel i brist på okunskap! Många av oss kvinnor får lida i åratal innan vi om vi har tur får hjälp! Det kostar både tid och pengar något som är en bristvara hos de drabbade! Istället möts kvinnorna av okunskap och bristande tillvägagångssätt av läkare! Många gånger så skrivs det ut antidepressiva till kvinnor som istället skulle behöva bli lyssnade på och få hjälp att reda ut vad de behöver som en ändrad livsstil med kost och motion samt hormonterapi. Sverige kan bättre än att låta kvinnor få lida år efter år! Gör om och gör rätt!
  1 687 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jemima Andersson
 • Protest mot Dalatrafiks indragna avgångar, linje 154
  För att de som bor utanför stadskärnan i Borlänge och Falun, i detta fall Ornäs skall ha möjlighet att färdas kollektivt mellan arbete/fritidsaktiviteter och hemmet på rimliga tider. De som arbetar skift/kväll ska kunna komma hem kvällstid (senare än 17.25!!), att ungdomar som ska till fritidsaktiviteter inte blir beroende av att någon kan skjutsa dem, att inte fler blir bilberoende mitt i brinnande klimatkris! Det måste löna sig att ta bussen istället för bilen!
  265 av 300 Underskrifter
  Skapad av Malin Byman
 • Återinför busslinje 3 i Eslövs kommun
  • tidseffektivt • Alla har inte tillgång till bil • Alla har inte möjlighet att promenera längre sträckor. • Säkerheten för barn som ska ta sig till och från skolan.
  412 av 500 Underskrifter
  Skapad av Blerta Mucolli
 • Rädda Bubbetorps gård
  Bubbetorps gård är en plats för människor i samhällets utkant, människor som inte har någon annanstans att vända sig. Det är en väg tillbaka till arbetsmarknaden för de som står långt ifrån arbete. En trygg plats för människor som behöver trygghet. Det finns stora risker med den här privatiseringen, risk- och konsekvensutredningen där 8 av 12 punkter är röda visar detta. Åtgärderna som svar på riskerna är vaga formuleringar om uppdateringar av befintliga processer och upphandlingar. Deltagarnas oro avfärdas. Det finns inga konkreta lösningar, ändå väljer man att gå vidare. Genom att säga upp internhyresavtal för Bubbetorps gård påbörjar man processen och skapar en situation där privatiseringen måste genomföras, oavsett om man har hittat lösningar på problemen eller inte. Vi kräver att Bubbetorps gård och verksamheten där får vara kvar.
  206 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jonatan Bergkvist
 • RÄDDA BJÄRNUMS SIMHALL!!
  NU ÄR DET DAGS ATT RÄDDA BJÄRNUMS SIMHALL!! Gör vi inget nu kommer den säkert stängas!
  1 472 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Jarlsheden
 • Fritidsgården i Vingåker måste vara öppen på sommaren!
  Vingåkers kommun som helhet har skyldighet att prioritera barn och ungas rättigheter, och arbeta för att barnens bästa alltid kommer i första rummet. Men i och med detta beslut, så har de inte gjort det. I och med beslutet att stänga fritidsgården under fyra veckor i sommar, så sviker de Vingåkers barn och unga. De sviker genom att de fattat ett beslut utan att prata med barnen som har behov av fritidsgården, samt att beslutet strider mot Barnkonventionen. Barn och unga ska känna att de har en trygg plats att gå till, även under sommaren. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga älskar sommarlovet, och har en trygg hemmiljö att vistas i. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga har trygga vuxna som bryr sig om dem. Vi kan inte ta för givet att fritidsgården inte behövs under sommaren. Vi kan inte ta Vingåkers barn och unga för givna, de behöver fritidsgården, och de behöver oss. I ett pressmeddelande från BRIS så kan man läsa att antalet samtal till organisationen ökade bland barn och unga under sommaren 2022 (https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/sommaren-pa-bris-manga-barn-med-oro/). I ett drömsamhälle så borde inte "trenden" hålla i sig även i år, men i och med att många hushåll går på knäna ekonomiskt och känner stress över ekonomin, så kommer kanske hushållen förändra sina semestervanor denna sommar. Och därför behöver hemkommunen kunna erbjuda trygghet och stöd till de barn och unga som har ett behov av det även under sommarlovet.
  244 av 300 Underskrifter
  Skapad av Emma Karlsson
 • Satsa på Estetiska programmet - låt inte teaterinriktningen dö!
  För att Gävle behöver kultur! Gävle behöver också ett brett utbud av gymnasieutbildningar för att kunna utbilda olika typer av elever och ge fler möjligheter till framtidens yrken!
  1 370 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Björkman
 • Stoppa Hybrit
  Eftersom det är våra skattepengar som politikerna än en gång slösar på ett prestigeprojekt som inte kommer att generera vinst till oss skattebetalare som är ägare utan istället så kommer vi få betala genom minskad välfärd, nedlagd sjukvård och ökade skatter.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ludvig Borg
 • Riv inte Centrum-Scenen
  Alla Huddinge-bor är som en enad familj, vi bryr oss om varandra och våra byggnader men också så finns de massvis med ungdomar i Huddinge som träffas med familj och vänner i centrum varje år, vi tittar på framträdande och äter glass vid Scenen, de skulle inte bli samma anda om den skulle försvinna.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zack Stenberg
 • Behåll ItsLearning i Uppsala Kommun
  För att ju fler som håller med och skriver under desto högre hörs vår åsikt! Detta är vår chans att göra förändring.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kajsa Oppitz
 • Återinför högkostnadsskyddet på melatonin!
  Håller ni med mig om att det är knäppt att tyngre sömnläkemedel som t.ex zopiklon, som har stor risk för biverkningar och missbruk, ingår i högkostnadsskyddet och inte melatonin som är ett icke beroendeframkallande kroppseget hormon? Hjälp till att förändra detta, så att alla med sömnsvårigheter som kräver medicinsk behandling kan välja en icke beroendeframkallande medicin istället för tunga sömnmedel med fler biverkningar och missbrukspotential!
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Juli Eidmark