• Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  719 av 800 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Stöd Mångkulturellt centrum (MKC) – Stoppa kommunal avfinansiering!
  Vi behöver din hjälp! Vi uppmanar alla som värderar social mångfald, demokratisk pluralism och en kunskapsbaserad samhällsförståelse att stödja vår kamp för att bevara MKC. Genom att signera denna petition visar du ditt stöd för att MKC ska fortsätta sitt viktiga arbete. Hur kan du hjälpa till? * Skriv under namninsamlingen för att visa att det finns brett stöd för MKC. * Sprid ordet till vänner, familj och kollegor och uppmuntra dem att också signera. * Engagera dig i våra aktiviteter och evenemang för att visa konkret stöd. Varje signatur räknas. Tillsammans kan vi visa beslutsfattare hur mycket MKC betyder för oss alla. MKC är en viktig del av vårt samhälle och vårt kulturarv – låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa dess framtid. Tack för ditt stöd.
  2 697 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Mångkulturellt Centrum
 • Rättvisa åt Axel - stoppa tvångsflytt
  Vad gör man som enskild individ om kommunen sätter sig över lagen och vägrar rätta sig efter en dom i högre instans? Man blir ju helt maktlös! Stoppa kommunens domstolstrots. Ge Axel en rättvis prövning av sin sak.
  665 av 800 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Hellman Magnusson
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  64 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney
 • RÄDDA SÖDERHOLMSSKOLAN I SKÄRHOLMEN
  BAKGRUND Söderholmsskolan är en unik och välfungerande skola för årskurserna F-6 i Vårberg, ett område i Skärholmen som klassificeras som socioekonomiskt utsatt och där en stor andel upplever otrygghet. Söderholmsskolan ligger där ett villaområde, ett radhusområde och ett område med hyreslägenheter möts, här går barn med olika socioekonomisk bakgrund. Skolan har en skicklig ledning med starkt förtroende bland föräldrar, ekonomi i balans, fina lokaler och en prisad skolgård*. Kort sagt: Söderholmsskolan erbjuder en trygg miljö för barnen att utvecklas i. Som en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen*, beslutade stadens politiker redan 2018 att Söderholmsskolan skulle byggas ut* till en F-9 skola med kapacitet för över 800 elever. Att överbrygga de sociala skillnader som finns i staden är ett centralt tema i Stockholms stads Vision 2040, som ligger till grund för stadsutvecklingsprojektet. Men 2021 beslutades plötsligt att Söderholmsskolan inte längre ska byggas ut till en F-9 skola. Anledningen påstås vara vikande elevunderlag. Samtidigt visar prognoser* att antalet barn och unga i Skärholmen kommer att öka de kommande 15 åren till följd av omfattande bostadsbyggande. BARNEN EVAKUERAS “TILLFÄLLIGT” - MEN KAN INTE ÅTERVÄNDA I slutet av februari 2024 fick vårdnadshavarna till barnen på Söderholmsskolan besked om att Stockholm Stad beslutat att påbörja omfattande vägarbeten vid skolan, och att eleverna därför ska evakueras till Vårbergsskolan redan i december 2024. Vårbergsskolan är en högstadieskola vid Vårbergs centrum vars lokaler och skolgård inte är anpassade för barn i lägre årskurser. Den ligger i ett område med aktiv gängkriminalitet där öppen droghandel pågår. På grund av tidigare beslut att exploatera delar av Söderholmsskolans nuvarande område för bostadsbyggande kommer några av skolbyggnaderna att rivas. Detta utan att något beslut fattats gällande Söderholmsskolans framtid. Någon plan för utbyggnad eller renovering av befintliga lokaler finns inte. Detta betyder att eleverna på Söderholmsskolan inte kan återvända när vägarbetet runt skolan är avslutat. Den påstått tillfälliga evakueringen av barnen innebär alltså en permanent flytt till Vårbergsskolan. Så här får det inte gå till! STOPPA EVAKUERINGEN AV BARNEN PÅ SÖDERHOLMSSKOLAN - INVESTERA I EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA SOM BRYTER SEGREGATIONEN! Vi accepterar inte att barnen i Vårberg/Skärholmen ska bli offer för byråkratiska eller kortsiktiga politiska och ekonomiska prioriteringar. Stockholms folkvalda politiker, stadens tjänstemän och övriga beslutsfattare måste ta hänsyn till barnens bästa, och se till att de får fortsätta sin skolgång i en miljö som främjar deras lärande och utveckling. Söderholmsskolan spelar en central roll för barnens trygghet och utveckling och utgör samtidigt en viktig del av det lokala samhället i Vårberg. Beslutet att evakuera Söderholmsskolan och bristen på en tydlig plan för dess framtid riskerar att öka otryggheten, segregationen samt bidra till att förstärka de ojämlika uppväxtvillkor som präglar Stockholm och ligger till grund för många samhällsproblem som stadens politiker säger sig vilja lösa. Det handlar inte bara om eleverna som går på Söderholmsskolan idag, utan om generationer av barn som växer upp i ett av Stockholms vackraste men mest segregerade områden. VI KRÄVER - Att evakueringen av eleverna på Söderholmsskolan pausas tills ett permanent beslut om Söderholmsskolans framtid är taget. - Att Söderholmsskolan renoveras och byggs ut på den plats den ligger nu för att kunna ta emot elever i årskurs f-6 eller f-9, med kapacitet för minst lika många barn som idag. - Att en framtida och tillfällig evakuering av skolan endast genomförs i syfte att iordningställa bättre lokaler för barnen. - Att tillräckliga resurser och förberedelser säkerställs inför en framtida evakuering, samt att renovering och utbyggnad av Söderholmsskolans nuvarande lokaler påbörjas så fort eleverna flyttat ut. Detta för att verksamheten i tillfälliga lokaler ska pågå under kortast möjliga tid. - Att den unika utemiljön för barnen på Söderholmsskolan vid Våruddsringen 202 bevaras och utvecklas. Det är lättare att bygga starka barn än att reparera trasiga barn. Skriv under du också! *Mer info om skolan: https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/soderholmsskolan-f-6/#contact Läs vår text om Söderholmsskolan i Dagens Nyheter: https://bit.ly/3Q5RCic Vill du engagera dig? Välkommen att ansluta dig till facebookgruppen Rädda Söderholmsskolan i Skärholmen! Eller kontakta oss på [email protected] LÄNKAR: *en prisad skolgård: https://rb.gy/mmsnp3 *Fokus Skärholmen: https://rb.gy/bqdtxi * Söderholmsskolan skulle byggas ut: https://rb.gy/73lwgo *prognoser: https://rb.gy/r62th3
  880 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Hana Al-Khamri
 • Högre Pensioner
  Pensionerna har negligerats i årtionden och sjunkit katastrofalt lågt. Den sjunkande svenska valutan, gör dessutom att effekten blir dubbelt värre. Därför måste det till en genomgripande förändring, snarast. Denna fråga måste lösas så fort som möjligt. Pensionärerna far illa, medan politikerna rullar tummarna och ingenting händer.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jan Stenborg
 • Behåll akuten och obs-avdelningen i Jokkmokk
  Att sitta och åka bil med sjuka barn i mörkret minst 10 mil är det ingen som vill göra. Eller ha möjlighet att ha sin palliativa familjemedlem på obs-avdelningen nära hemmet så man kan hälsa på i livets slutskede är så viktigt. Att kunna åka in till akuten för att få hjälp och sen kunna åka hem till resten av familjen måste vara något att sträva efter. Att slippa behöva köra runt gamla sjuka människor som annars kommer bli inlagd i Pajala eller Överkalix vilket är 23 respektive 20 mil enkel väg från tätorten.
  2 636 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Erica Snell
 • Behåll vår friskvårdstimme!
  Allt som underlättar och bidrar till att folk får en bättre hälsa måste prioriteras.
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Dan Tangen Sällylä
 • Upprop: Rädda idrottshallen i Lida (Tungelsta)
  Idrottshallen är viktig för lokalsamhället, den lokala idrottsföreningen och en viktig möjlighet för barn och alla andra i Haninge till aktivitet.
  620 av 800 Underskrifter
  Skapad av Rädda Lidahallen
 • Svik inte Särna - låt äldreboende, vårdcentral & simhall vara kvar!
  Att fortsätta att utarma Särna gynnar varken Särna eller Älvdalens kommun i stort. En kommun behöver leva i alla dess delar och utan samhällsservice, som alla i en kommun förtjänar att kunna ta del av på nära håll från sitt hem, påverkas kommunen, företagarna, ortbefolkningen och turisterna negativt. En levande kommun lockar fler att flytta till kommunen, och det lockar fler turister.
  885 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Evelina Persson
 • Stoppa uppsägningarna av barnskötare, elevassistenter och resurspersonal i Karlstads kommun!
  För att vi tillsammans ska sätta press på politikerna i Karlstads Kommun, vi är starkare tillsammans.
  835 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Kommunal Karlstad
 • Förhindra stängningen av Sörbyskolan
  Alla med barn som är i åldrarna F-3 borde definitivt skriva under för att behålla en skola som ligger bort från centrum och trafiken samt för att de yngre barnen ska slippa den stressfulla miljön som äldre barn bidrar till. Barn är barn och det är absolut inget ont mot de äldre barnen. Jag var en busunge själv men det är en ganska så drastisk skillnad på världsbilden en 8-åring har mot en 14-åring.
  328 av 400 Underskrifter
  Skapad av David Lundgren