• Behåll stationerna i Torpåkra och Mollaryd!
  Vi ser att en nedläggning av stationen är ett dåligt förslag med tanke på bland annat: - Miljö- och klimataspekter, kollektivt resande är en förutsättning för att minska den mänskliga belastningen på jorden. - Mollaryd och Torpåkra med omnejd är en attraktiv och aktiv bygd där det finns gott om såväl kommersiella som ideella verksamheter som idag är möjliga att ta sig till med kollektivtrafik – däribland: ridskola och turridning, ledarskapsutbildningar, psykoterapiverksamhet, gårdscafé, konstgalleri, vandringsleder, natur- och kulturhistoriska sevärdheter, kulturarrangemang, tennisskola med mera. Många av verksamheterna har besökare och kunder från stora delar av Sverige samt övriga Europa. - Barn och unga och deras möjligheter att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och sommarjobb - Vuxnas möjligheter att pendla till arbete och fritidsaktiviteter - Boendes och besökares möjligheter att semestra hållbart - Områdets attraktivitet som boplats såväl som besöksmål – vill regionen och kommunen se fler döende och avfolkade platser? - Säkerhet – det finns idag ingen möjlighet att förutom med tåg eller bil ta sig säkert mellan Ljung och Borgstena. Att då lägga ned de två stationer, samt även ha tagit bort busslinjen däremellan, sätter personer som inte kan ta sig med bil i en situation av att behöva gå eller cykla på en högt trafikerad väg utan cykelbana. - Det måste finnas andra sätt att spara tid - om det är det som är viktigast - än att dra in två stationer och då spara 3-5 minuter - Förslaget innehåller ett starkt fokus på utveckling i storstäder och storstadsnära områden, denna namninsamling vänder sig emot den urbana norm som Västra Götalandsregionen upprätthåller vilken påverkar långt fler områden än "enbart" kollektivtrafiken Förslaget om att slopa tågstationerna i Mollaryd och Torpåkra, såsom beskrivs i bland annat ”Huvudrapport Målbild tåg 2028-en konkretisering av Målbild Tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2020) finns beskrivningar, mycket kortfattat, om tidsbesparingen slopandet av stationerna ger – 3-5 minuter – till fördel för de som reser till eller mot Stockholm eller på annat sätt använder Västra Stambanan. I Herrljunga kommuns övergripande mål finns att antalet inflyttningar skall öka i kommunen, att kommunen ska vara en aktiv landsbygdskommun och öka invånarantalet. För att inflyttning skall ske behöver attraktivitet se till att bevaras och utvecklas. I Mollaryd har under de senaste åren inflyttning och familjebildning ökat och med det har också antalet barn ökat markant, dessa barn kommer 2035 att gå på högstadie, gymnasium eller högskola och som det är i dagsläget är tåget sättet att ta sig till och från skola. Hur planeras detta lösas? Skolskjutsar för yngre går idag i riktning Herrljunga men inte till Borås – vilket minskar möjligheten för unga att välja en utbildning som passar dem eftersom antalet linjer är färre i Herrljunga än i Borås. Antalet som åker tåg är lågt, men i relation till byarnas storlek är det en stor procentandel som använder tåget – dagligen eller mer sällan, för miljövänligt resande till fritidsaktiviteter, arbete, skola och semesterorter. Resandet skulle också öka om tiderna anpassades bättre till arbetspendling – i dagsläget stannar ett antal tåg inte i Mollaryd och Torpåkra vilket försvårar resandet avsevärt. Under sommaren 2020 läggs också buss 240 ned, vilket gör att – om också tågstationerna läggs ned – Mollaryd och Torpåkra med omnejd står helt utan kollektivtrafik. Här vill vi än en gång lyfta såväl pendlare – till skola, arbete, fritidsaktiviteter – som besökare till bygden: hur skall vi och de på ett säkert och klimatvänligt sätt ta sig till och från vår bygd?
  1 187 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Nilss
 • BEHÅLL BUSSKORTEN!
  Unga måste kunna resa inom kommunen - då är bussen det självklara alternativet. Unga från familjer som har svårt att skjutsa, dålig ekonomi eller bor långt bort får inte straffas!
  419 av 500 Underskrifter
  Skapad av Caisa Johansson
 • Pausa hyran för Iris restaurang & café
  Iris restaurang & café är en social verksamhet som drivs av Internationella Qvinnoföreningen i Värmland. I över 12 år har flera hundra kvinnor som stått långt från arbetslivet haft möjlighet att arbetsträna och språkträna i en trygg och utvecklande miljö på gamla Klaraborgs Herrgård på Kårgränd i Karlstad. Sedan hösten 2019 har föreningen stått utan stöd från både kommunen och arbetsförmedlingen. De har levt på restaurangintäkterna. Som de flesta känner till har restaurangbranschen drabbats hårt på grund av den rådande Covid-19-pandemin, så även den sociala verksamheten Iris vars intäkter nästan helt försvunnit. Två av deras tre heltidsanställda har avsagt sin lön, regeringen säger nej till att dela ut krispengar på grund av att de är en förening, och om inte hyran betalas tvingas de flytta ur sina lokaler innan hösten. Lokalen på Kårgränd 4 hyrs av Karlstads Kommun. Iris vädjar nu till Karlstad kommuns Arbetsmarknad- och socialnämnd att efterskänka hyran fram till nyår för att kunna fortsätta bedriva sina kärnverksamheter i lokalen. Och ge dem utrymme till att finna nya vägar till finansiering av sina verksamheter. Ärendet tas förhoppningsvis tas upp i nämndemötet den 17 juni. Internationella Qvinnoföreningen önskar att fortsätta hjälpa kvinnor i Värmland som av olika anledningar lever i utanförskap att ta steget tillbaka till samhället och närma sig egen försörjning. Det hade varit extremt dumsnålt att neka Iris hjälp med hyran, då det med största sannolikhet kommer vara svårt att hitta nya hyresgäster till lokalen innan det nya året. Titta gärna på filmen om Iris: https://www.youtube.com/watch?v=VIWKjskTwJo
  302 av 400 Underskrifter
  Skapad av Marcus Sjögren
 • Stoppa skolnedläggningarna på landsbygden!
  Det pågår en dramatisk nedmontering av skolor på landsbygden i Sverige. Trygga skolor med goda resultat läggs ner till förmån för storskolor dit barn tvingas långpendla. Skoldöden pågår landet runt: Luleå, Sandviken, Leksand, Falun, Höör, Mora, Ludvika, Borlänge, Lindesberg, Söderhamn, Vilhelmina, Strömstad, Glommersträsk, Örnsköldsvik, Karlskrona, Ronneby, Sunne. Den ekonomiska krisen efter Coronaepidemin kan ytterligare skynda på denna utveckling. Skolnedläggningarna motiveras med kommunernas behov att spara pengar utan en bredare samhällsekonomisk analys. Små skolor uppvisar lika goda studieresultat som större i nationella jämförelser. De erbjuder en trygg miljö för barnen och en god arbetsmiljö för personalen. De är också ett nav för föreningsliv, kultur, idrott, samverkan och kunskapsförmedling mellan generationerna i lokalsamhället. En nedlagd skola kan vara början till slutet för ett mindre samhälle då det minskar intresset för barnfamiljer att bo där. Vi, aktiva från hela landet har gått samman i Byskoleupproret och startat denna namninsamling på Mitt Skifte.
  1 712 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Lars Igeland
 • STOPP! NU ÄR DET NOG MED RIVNINGAR AV ENPLANSHUS I BACKE OCH HOTING!
  Det är ett fåtal lägenheter kvar på dessa orter anpassade för äldre och handikappade, lägenheterna är i markplan och lämpliga att t.ex. använda ramper för att komma in eller ut med en rullstol. Det är fel att spara på de svagaste grupperna för att utöka/renovera bostadsbestånden i andra delar av kommunen. Det är fel att förflytta riskgrupper till nya boenden i hyreshus under Coronapandemin. Det är nog oroligt för dem ändå och så ska det bli en tvångsflytt på det.
  453 av 500 Underskrifter
  Skapad av Fjällsjö Framtid Mårtensson
 • Stoppa stängningen av folktandvården i Grängesberg!
  Folktandvården i Grängesberg är en välfungerande verksamhet. Vi känner oss förda bakom ljuset och vill att stängningen stoppas. Beslutet är genomfört i all hast och dessutom inte demokratiskt förankrat. Vi accepterar inte att högerstyret i regionen behandlar oss på det här sättet.
  378 av 400 Underskrifter
  Skapad av Henrik Samdahl
 • TILLSAMMANS UR KRISEN (tidigare Öppet eller stängt?)
  Det gick fort. Nästan över en natt började kunderna försvinna och avbokningarna trilla in. Vi restauranger befinner oss nu i en kris som vi aldrig har skådat tidigare. Varje dag går restauranger och hotell i graven, och med dem många arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Får vi inte hjälp snart kommer mycket att gå förlorat.
  3 923 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Krögarna .
 • Stäng av trängselskatten
  Under Corona krisen ! Om ni verkligen vill bromsa spridningen av Corona. Så får ni underlätta för människor som kan använda sina egna bilar 🚘 Speciellt personalen inom vården och andra medborgare som kan undvika att möta större grupper när dom åker kommunalt. Varför ska man åka kommunalt och ta risker ? Varför ska sjukvårds personal betala just nu??
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nivin Dawood
 • Låt CurryBuddies vara kvar.
  Det är deras levebröd och deras inkomst blir drabbad på grund av detta.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Misgana Mesfun
 • Låt Pågatågen rulla
  Inga reduceringar i den skånska kollektivtrafiken! Prioritera och resenärernas hälsa och de anställdas ekonomiska trygghet istället! Den 25:e mars fick vi information att Skånetrafiken har planer att glesa ut trafiken. Anledningen är den nuvarande situationen med pandemin av Covid-19. Vi, som håller igång pågatågen i Skåne, tycker att ett sådant beslut vore ogenomtänkt och rent skadligt. Det kommer att drabba resenärer och leda till smittans spridning. Ett sådant beslut skulle äventyra människors hälsa och, i de värsta fallen, liv. Det kommer att slå ekonomiskt mot oss anställda. Skånetrafiken påstår att antalet resande har minskat efter pandemins utbrott. Vi, lokförare och tågvärdar, som jobbar på Pågatågen vet att det är en sanning med modifikation. Under rusningstider är det fortfarande många som åker till sina jobb. Oftast räcker inte sittplatser till alla resenärer. Minskning av avgångar kommer att leda till trängsel ombord och till smittans spridning. Vi har sett skrämmande bilder från Stockholms bussar där människor tvingas att stå tätt intill varandra eftersom regionen bestämde att minska kollektivtrafiken. Vi vill undvika en liknande livsfarlig utveckling i Skåne. Resenärernas hälsa måste vara det viktigaste för Skånetrafiken. Många som åker våra tåg jobbar inom vården och de andra samhällsbärande yrkena. Skånetrafikens beslut skulle bli ett slag mot det hela samhället. Ingen spridning av Covid-19 i de Skånska tågen! Vi anser även att Skånetrafikens beslut att minska antal avgångar är ett hårt ekonomiskt slag mot oss anställda i dessa oroliga tider. Skånetrafiken lägger helt över ansvaret för personalen på operatörerna. Det är den privata aktören Arriva Sverige driver pågatågen. Tyvärr är vi tvungna att konstatera att företaget prioriterar sina vinster över de anställdas hälsa och ekonomiska trygghet. Efter Skånetrafikens eventuella beslut kommer många av våra arbetskamrater att varslas och sägas upp. Vi, vanliga människor, kommer att betala priset för den nuvarande krisen. Så ska det inte vara! Skånetrafiken, låt Pågatågen rulla! Ingen minskning av avgångar! Resenärers hälsa och de anställdas ekonomiska trygghet måste prioriteras!
  2 639 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Seko Pågatåg
 • Inga nedskärningar i skolorna i Lund
  Vi vet att nedskärningar kommer drabba både personal och elever. Allra hårdast slår det mot de elever som behöver mest stöd för att klara skolan. Efter läsåret 2018/19 fanns enligt Skolverket 252 barn i Lund som inte klarade mellanstadiets kunskapskrav. Detta motsvarar minst tio hela klasser som flyttades upp på högstadiet med bristfälliga kunskaper och färdigheter. Samma år slutade 229 ungdomar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Den psykiska ohälsan i Lunds skolor är hög. Detta visar kommunens årliga LUNK-undersökningar från 2015 och 2018 i årskurs 5 och 8. Den upplevda psykiska ohälsan har ökat med ungdomens stigande ålder och över tid. 2018 uppgav 30 procent av eleverna i åk 5 och 40 procent av eleverna i årkurs 8 att de hade huvudvärk varje dag eller flera gånger i veckan. Sömnsvårigheter upplevde 35 procent av åk 5-eleverna och 50 procent av eleverna i åk 8. Störst skillnad mellan årskurserna var det på frågan om stress: 32 procent av eleverna i årkurs 5 och 61 procent i åk 8. Andelen flickor i gymnasiet som kände sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan var 70-76 procent, medan andelen pojkar som uppgav sig vara stressade varierade mellan 21 och 37 procent. Skolan står inför dubbla utmaningar. Dels har vi en stor andel högpresterande flickor som riskerar att bli sjuka och utbrända i tidig ålder på grund av stress, dels finns en stor andel ungdomar, framför allt pojkar, som lämnar grundskolan med inte godkända betyg. Misslyckande i skolan kan leda till försämrat självförtroende, sämre möjligheter på arbetsmarknaden och sämre hälsa. Barn- och skolnämnden i Lunds kommun, som har hand om grundskolorna, gör stora nedskärningar under 2020 på 49 miljoner kronor. Efter tillskott från regeringen återstår fortfarande ca 25 miljoner kronor att spara. Målet måste vara att alla barn skall klara grundskolans kunskaps- och färdighetskrav och att inga barn skall behöva utveckla psykisk ohälsa. Hur kan effektiviseringarna inom skolan hjälpa elever som har det svårt? Vi vet samtidigt att nedskärningar i skolan också leder till ökad stress bland personalen. Möjligheterna att se varje elev och möta den enskildas behov minskar. Både elever och personal förtjänar bättre än såhär! Vi som skriver under det här vill leva i en stad som satsar på framtiden. Vi vill leva i en stad som vet att skolan är det viktigaste vi har. Vårt budskap till politikerna är därför: stoppa alla nedskärningar i skolan! I Lund har vi råd med varandra. I Lund har vi råd att satsa på framtiden.
  181 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mikael Mery Karlsson
 • Drabbade företag under Coronakrisen
  Krispaketet idag: * 300 miljarder som går till banker för att låna ut till företag som är tillräckligt lönsamma. * Korttidspermitering. Inga pengar till företagen utan vi måste ändå betala ut full lön nu och staten betalar tillbaka pengar på det lönetagaren INTE har jobbat. * Uppskjutande av skatt, alltså vi får låna tillbaka de pengar vi betalat in eller skjuta upp vår skatt och ska betala tillbaka inom 6-12 månader? Så just nu får vi 0 kr i stöd. Vi behöver inte skulder för att ta ytterligare en smäll när detta lägger sig. Flera branscher kommer att krascha och nästan alla löntagare kommer att bli drabbade med sina jobb. Det kommer bli en ännu större nota för vår stadskassa om dom inte står för vad dom säger nu direkt! Kommer ni ihåg när Titanic sjönk och det var ett band som spelade hela vägen ner? Vi är det bandet! Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen. Initiativet är taget av Marcus Svensson, egen företagare i Göteborg.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marcus Svensson