• INTE acceptera Talibanernas regim
  Just nu i Afghanistan är det krig, där Talibanerna har tagit över makten. Talibanernas regim går mot mänskliga rättigheter, vilket innefattar att de vill ta bort kvinnors rättigheter till utbildning, jobb och rättigheter att få vara kvinna. Tolvåriga flickor tas från sina hem och tvingas gifta sig med talibanerna. De civila människorna är väldigt utsatta just nu, och Talibanerna har ett hårt grepp om deras rättigheter och land. Med denna insamling vill vi sätta press på svenska utrikesdepartementet att samarbeta med FN och EU för att stoppa Talibanernas regim och bevara de civilas mänskliga rättigheterna.
  176 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nahid Rosse
 • Höj pantvärdet på returburkar och -flaskor med minst det dubbla!
  Det är så sorgligt att se så mycket pantburkar och -flaskor och annat engångsmaterial i naturen, våra parker och våra vattendrag. Vi måste alla hjälpas åt att spara på alla resurser så mycket vi kan! Dessutom måste vi rädda djurlivet som i många fall tar skada av skräpet/burkarna.
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lisa Ekenberg
 • Fördöm krigsbrotten i Afghanistan
  HJÄLP OSS ATT HJÄLPA FÖRSVARSLÖSA CIVILA AFGHANER SOM ÅTERIGEN DRABBATS AV ETT KRIG SOM DE INTE BETT OM!
  114 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ramia Stolt
 • Hundlekgård i sannahed
  Det är viktigt för i nuläget så är det några som släpper sin/sina hundar på lillhedens dagis.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ylva Ahlqvist
 • 2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Malin Hjort
 • mer träd i staden
  Detta är en underbar lösning för att förverkliga mer skugga, renad luft och skönheten i staden!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Petrova
 • Protestlista mot detaljplan Brunnsäng 1:1 (Besqab) i Södertälje kommun Dnr. 202-00298
  Det är viktigt med natursköna skogsmiljö för boende i området och trivas i. Dessutom förstör skyddade natursköna områden när man hyvlar ner gamla träd och exploaterar och bygger hus istället för den naturskog som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Alemayehu Tibbo
 • Buss till Skärpeskolan
  Bättre kollektivtrafik till Skärpeskolan och övriga boende på Kullen.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Per Sundin
 • Stoppa uppsägningarna av barnskötare i Ljusdal
  För att få till en ändring av beslutet
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Louice Nordin
 • Återinför 21.00 bussen till Bredbyn samt bussar in till Örnsköldsvik efter 15.30
  Här har man helt glömt bort miljö aspekter, ekonomiska möjligheter för barnfamiljer och körkortslösa och gör samhället mindre attraktivt för ny inflyttning.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kim Lee Heimdal Sahlin Picture
 • Hundrastgård
  Finns ingen här i bredaryd då vi är många här i bredaryd som har hundar och ingen stans släppa dom att leka lite m andra hundar
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anette Nilsson
 • Lägg inte ner Spädbarnsverksamheten!
  Att bli mamma är en stor omställning och för många en ganska så tuff sådan. Kanske är man väldigt ung, ensamstående, lever med psykisk ohälsa osv. Att då få komma till en trygg plats där man kan få avlastning, mängder med tips och hjälp, träffa likasinnade och dessutom ett varmt mål mat på det, kan göra hela skillnaden för ett fint första år för mamma och bebis medan dom lär känna varandra.
  659 av 800 Underskrifter
  Skapad av Sally Torin