• Stoppa billig arbetskraft inom daglig verksamhet. Östersund.
  Hej jag ber er hjälpa till att få igenom en högre ersättning på daglig verksamhet i Östersund. Just nu får man bara 40kr: halvdag, 60kr: heldag.  Jag tycker det är hemskt att kommunen använder oss med funktionsnedsättning som billig arbetskraft! Så snälla skriv under för ett mer rättvist förhållande i jobbet.  Tack på förhand.  Mvh Anna. 
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Edelsvärd Picture
 • Slopa inkomstskatt för offentligt anställda inom utbildning och sjukvård
  De som gör de allra viktigaste jobben för att vårt samhälle ska fungera går på knäna både vad gäller tid och pengar. Sjuksköterskor, poliser och lärare med mera säger upp sig eller byter till privatsektorn. 
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sean Kisch
 • Requesting answers regarding Gilda School AB
  Students at Gilda School have encountered numerous issues that warrant attention and action, aligning with Swedish laws. Here's a breakdown of the grounds for an impending notification: Direct Discrimination: Students have endured racial remarks from both educators and management, along with differential treatment based on appearance and behavior, often resulting in personal attacks, profanity, and threats. Unfair comparisons and public criticisms have been commonplace. VAB (Child Care) and Illness: Insufficient rights for child care (vab) have been provided, leading to unauthorized absences and forced work during sickness, including treating sick customers during the pandemic, despite public health advisories. Disadvantage Due to Illness: Lack of support for students' mental and physical health needs during schooling has resulted in ongoing challenges affecting their well-being. School's Grading System: The grading system favors social connections, with threats of non-graduation for dissent and requirements such as sales quotas for graduation, creating unfair pressure on students. Sexual Harassment: Students have faced sexual harassment from both clients and educators, enduring uncomfortable situations and threats to their education and career prospects. Direct Threats: Students have been intimidated with warnings, threats of expulsion, and damaging future employment prospects for raising concerns about the quality of education. Adult Bullying: Bullying by peers and educators has persisted without adequate intervention, leading to severe psychological distress and even suicidal attempts. Working Hours and Environment: Students have faced unreasonable work demands, including forced tasks during breaks, lack of restroom breaks, and stressful schedules with no respite. Collective Punishments: Collective punishments have been imposed for individual shortcomings, unfairly penalizing all students. Reimbursement of Missed Courses: Students have not received all promised course components, such as spa training sessions, despite payment. Breach of Contract: Students have been coerced into signing new contracts and faced unexpected expenses not outlined in their initial agreements, impacting their financial obligations. Occupational Injuries: Injuries sustained during practice, including permanent scarring, have not been adequately addressed or covered by insurance, posing risks to student well-being. Addressing these issues is crucial to ensure a safe and equitable learning environment for all students at Gilda School.
  194 av 200 Underskrifter
  Skapad av Carolina Leguizamon
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom
 • Fast anställning åt Ahmad!
  För det handlar om en mycket omtyckt individs framtid men även många ungdomars förebild och lärare.
  55 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ashley Simone
 • Alla timmar ska räknas vid sovande jour
  Ingen ska behöva spendera mer än heltid på sitt arbete om det inte är nått man frivilligt väljer. Nu med katastrof scheman pga 11-timmars dygnsvila är detta viktigare än någonsin. Detta ska inte längre accepteras. Alla timmar du spenderar på ditt arbete ska räknas, ingen ska behöva arbeta mer än heltid oavsett om du sover eller inte. Jag älskar mitt jobb, men är trött på att utnyttjas just pga av det. Vet att vi är många som jobbar med hjärtat och utnyttjas just för det. Nu är vi förhoppningsvis många som är trötta på detta och vill se en rättvisa. Det får vara nog nu.
  158 av 200 Underskrifter
  Skapad av Angelica Rosén
 • Få tillbaka 10 timmars natt arbetspass! För HELA dygnets arbetsmiljö
  För att vi på natten får tillbaka 10 timmars arbetspass kommer att leda att minska stressen hos dagpersonalen och kunden får en mindre stressad personal . Som kan vara mer här och nu och att på grund av minskad stress kan medarbetare prestera mer och bättre kvalitet
  817 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Högre Pensioner
  Pensionerna har negligerats i årtionden och sjunkit katastrofalt lågt. Den sjunkande svenska valutan, gör dessutom att effekten blir dubbelt värre. Därför måste det till en genomgripande förändring, snarast. Denna fråga måste lösas så fort som möjligt. Pensionärerna far illa, medan politikerna rullar tummarna och ingenting händer.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jan Stenborg
 • Stoppa utnyttjandet av migrantarbetare på ChouChou
  Som Stockholms LS av SAC och Solidariska Byggare visat är exploateringen av migrantarbetare ett svårt problem som växer namn. Dels är villkoren överlag hemska och dels är praktiken att vägra betala ut löner för arbetad tid till migrantarbetare utbredd. Migrantarbetare måste få samma villkor som sina kollegor. Dels för sin egen skull, och dels för att om vi accepterar fifflet med migrantarbetare kommer det sprida sig till arbetsmarknaden i övrigt.
  114 av 200 Underskrifter
  Skapad av Isak Gerson Picture
 • Bör EKN prioritera vinst framför mänskliga rättigheter?
  Som medlem i FN borde Sverige sträva efter att svenskt företagande och svenska företag följer FN s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som “bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad.” Det innebär att svenskt företagande ska ske med etik, att svenska företag inte ska tjäna pengar på gruvnäring som bidrar till föroreningar och tvångsförflyttningar, de ska inte heller handla med företag som använder barnarbete.
  130 av 200 Underskrifter
  Skapad av Delicieuse Muke
 • Såhär ser en rubrik ut
  Här förklarar vi varför andra ska gå med i vår kampanj för förändring
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Svik inte Särna - låt äldreboende, vårdcentral & simhall vara kvar!
  Att fortsätta att utarma Särna gynnar varken Särna eller Älvdalens kommun i stort. En kommun behöver leva i alla dess delar och utan samhällsservice, som alla i en kommun förtjänar att kunna ta del av på nära håll från sitt hem, påverkas kommunen, företagarna, ortbefolkningen och turisterna negativt. En levande kommun lockar fler att flytta till kommunen, och det lockar fler turister.
  893 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Evelina Persson