• STOPPA FOLKMORDET I GAZA!
  Ditt stöd är oerhört viktig inte bara för Gaza, utan för hela mänskligheten. Vi är människor som kräver rättvisa, vi kräver handling, och vi kommer inte att vara tysta förrän rättvisa har uppnåtts. Vi står för mänskliga rättigheter för ALLA! Vi kan inte längre förbli tysta medan en folkmord sker Gaza och vår regering fortsätter att blunda. Över 30 000 civila varav cirka 14 000 är oskyldiga barn, inklusive svenska barn som Khadija (8 år), Nawal (4 år) och Cila (2 år), som deras liv har raderats ut på grund av Israels massaker i GAZA. Efter mer än 140 dagar av protester, där vår regering vägrar lyssna på oss, måste vi agera nu. Hur många fler behöver dö för att våra ledare ska vända det blinda ögat till det som sker?
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gatans Motstånd
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien
 • Döp ett torg i Göteborg efter Alexei Navalnyj
  Den 16 februari dödade Vladimir Putin Alexej Navalnyj. För oss alla har Navalnyjs namn blivit en symbol för mod och kampen för sanningen. Hans uthållighet och mod är djupt respekterade. Han var en man som inte var rädd för att tala ut mot korruption på de högsta nivåerna av rysk regering. Alexey var Vladimir Putins politiska rival nummer ett och hoppet om förändring för hela det ryska folket.
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Pavel Chuprunov Picture
 • STOPPA VISITATIONSZONER – RÖR INTE VÅRA BARN!
  Hela vårt samhälle drabbas, när våra barn traumatiseras, om föräldrar ska behöva vara rädda för att låta sina barn gå ensamma till skolan eller fritidsaktiviteter för att de riskerar att utsättas för visitationer och om lokalsamhället slutar att lita på polisen. Det finns ingen nedre åldersgräns i lagförslaget för vem som kan utsättas för att bli stoppad och visiterad.
  465 av 500 Underskrifter
  Skapad av FAB Forum
 • Bevara Nolhaga Koloniförenings mångfald
  Vi tycker det är av stor vikt att behålla de ordinarie lottgränserna som dom är utan att ge någon rätten att mäta upp en lott och därmed forma om de lotter som idag finns på området till rektangulära rutor även om dom i dagsläget inte tydligt utgör en rektangulär form. Vi vill kunna behålla områdets charm som tagit form under alla de 80 år sedan Nolhaga Koloniförening ritades upp och grundades. Ingen ska behöva bli av med tomt med bebyggelse, odlingsytor och växtlighet och tvingas flytta lottgränser på grund av att någon påstår sig ha rätten till att ändra andras lottgränser. Styrelsen bör se hela koloniområdets helhet bästa och bevara områdets ursprungsritningar och alla de olika lottägares tidigare överenskommelser. Lottägare ska känna sig trygga med att få nya grannar till sin lott utan att riskera förlora tomt med bebyggelse och växtlighet. Detta ska tydligt framgå som information när nya lottägare godkänds och släpps in i Nolhaga Koloniförening. Det bör även läggas till i föreningens stadgar så att inga fler sådana här konflikter kan blossa upp och skapa konflikter och oreda mellan lotterna och lottägare.
  99 av 100 Underskrifter
  Skapad av Madeleine Säljö
 • Säkra upp barnens skol- och idrottsväg och led om trafik
  Vi måste bli fler som säger att det räcker. Våra barns liv är också värda någonting. Vi är en förort med lite arbetslöshet som också kräver att det satsas på våra barn och vår miljö och framtid. Väg och vakt vittnar om trafikfara vid skolan, de som lagar potthål på vägen i fråga och jobbar åt kommunen vittnar om farliga arbetsförhållanden. Vi är många som har mycket att säga om den här vägen och troligtvis kan även utryckningsfordon förespråka en tunnel för att snabbare ta sig längre ut där förorten vuxit ännu mer sista 15 åren med tusentals fastigheter som fick kommunalt vatten och ändrades fr fritidshus till permanenta hus.
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av caroline Dimeo
 • Fembarns pappa är fast i kriget-hjälp han komma ut till sin familj i Sverige
  Det som händer i Gaza är ett fruktansvärt folkmord, vi alla måste agera för att rädda en människa ut ifrån kriget, och för att de oskyldiga barnen inte ska få leva utan sin pappa!
  117 av 200 Underskrifter
  Skapad av Khadija Nijim
 • Rädda barnomsorgen i Norum!
  Idag bedrivs barnomsorgen på övervåningen i bygdegården i Norum. Kommunen tycks inte förstå den nytta som barnomsorgen i Norum gör för den södra delen av kommunen. En nedläggning av barnomsorgen kommer sannolikt vara negativt ur flera aspekter och inte bara för de drabbade barnen och deras familjer utan även för bygden och kommunen i stort. Norum är en levande bygd med stor potential att växa och utvecklas. De senaste åren har flera yngre par och barnfamiljer flyttat till Norum med omnejd och sannolikt kommer denna trend fortgå under de kommande åren. Bygden erbjuder en attraktiv boendemiljö med närhet till natur och friluftsliv, skäliga bostadspriser i jämförelse med Umeå och rimligt pendlingsavstånd till Umeå tätort där de flesta av oss boende arbetar. Makthavarna i Robertsfors kommun behöver aktivt arbeta för att locka fler boende till denna del av kommunen och i det arbetet ingår att erbjuda nödvändig samhällsservice till de boende. En nedläggning av barnomsorgen är ett steg i helt fel riktning. Kommunens företrädare hävdar att barnen som nyttjar barnomsorgen i Norum ska flyttas till förskolan i Djäkneboda. De flesta föräldrar kommer dock välja att placera sina barn i förskola i Umeå för att få ihop vardagen. Att köra via Djäkneboda på väg till arbetet i Umeå är varken tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbart, för att inte tala om de extra koldioxidutsläpp det genererar. I de familjer där det finns barn i både förskole- och skolålder kommer även barnen i skolålder flyttas till skolor inom Umeå kommun. För Robertsfors kommun innebär det extra kostnader om invånarna väljer att söka sig till en annan kommun för förskola och skola. Att det dagligen bedrivs verksamhet i Norums bygdegårds lokaler möjliggör dessutom att byggnaden kan hållas varmt året om. Detta ger effekter på övrig verksamhet som bedrivs i bygdegården och i förlängningen även bygdens attraktionskraft. Återkommande aktiviteter är bland annat luncher, kvällsföreläsningar, träning och möjlighet för bygdens invånare att hyra lokalen till privata tillställningar. Bygdegården utgör ett nav i bygden och är en uppskattad mötesplats för invånarna. Vi vill med denna skrivelse påtala att en nedmontering av den samhällsservice som barnomsorgen i Norum innebär sannolikt kommer få konsekvenser som sträcker sig långt utanför den faktiska barnomsorgen. Det kommer få stora effekter på bygdens attraktivitet, vilket kommunen inte verkar ha tagit i beaktande inför detta beslut. Som boende i kommunens sydligaste del vi påminna de folkvalda politikerna att även vi är en del av kommunens invånare som ni förväntas arbeta för. Vi uppmanar er att se till helhetsbilden och utvärdera samtliga konsekvenser ett nedläggningsbeslut kan komma att få, både på kort och på lång sikt.
  147 av 200 Underskrifter
  Skapad av Helena Lindén
 • Akademiker på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!
  This petition is aimed at students and employees at Södertörn University. We're gathering signatures because we demand a statement regarding the genocide in Palestine from Södertörn University's management. Students and employees at Södertörn University condemn the genocide against the Palestinians, demand a ceasefire and a stop to all genocidal acts! With the silence displayed by the management of Södertörn University, we want to make our voices heard and condemn the genocide in Palestine. As students and employees, we have an obligation to uphold the university's own value base that stands up for human rights and international law. It is disturbing that our academic institution chooses to remain silent during a genocide. Choosing to remain silent during a genocide is to turn a blind eye to war crimes, undermines the legitimacy of international law and enables the normalization of the killing of Palestinians. Södertörn University has previously shown its support for Ukraine and wrote the following "The political regime led by Vladimir Putin must immediately stop its military aggression and respect international law." The university has also raised the Ukrainian flag and shown its support to the Ukrainian people. We demand that Södertörn University show the same solidarity when it comes to non-white people outside Europe's borders, condemns the genocide and calls for the demand of a ceasefire.
  184 av 200 Underskrifter
  Skapad av Södertörn Solidaritet Picture
 • Gratis mensskydd på skoltoaletter i Trelleborg!
  Gratis mensskydd på skoltoaletterna är en självklarhet. Det ökar jämlikheten i skolan, bidrar till att skapa en tryggare miljö och motverkar stigmatiseringen det finns kring mens. Denna fråga har förts på många håll men har alltid fått avslag. Detta kunde blivit verklighet för länge sedan. Det är dags att göra något åt det nu! Skriv under namninsamlingen!
  144 av 200 Underskrifter
  Skapad av Truls Forsman Picture
 • Familjebostäder: Stoppa renovräkningarna på Siriusgatan!
  Hur man agerar på Siriusgatan kan också komma att påverka framtida renoveringar i Göteborg, inom både Familjebostäder och andra bolag. Därför är detta en viktig strid, där vi är många som backar de drabbade hyresgästerna! Hyresgästerna demonstrerar och samlar in namn. Även hyresnämnden har sagt ifrån – hyresgästerna klarar inte den här hyreshöjningen. Det är ansvarslöst att politikerna och Familjebostäders styrelse är tysta och lämnar över detta till bolaget att bestämma.
  600 av 800 Underskrifter
  Skapad av Olivia Linander
 • Rädda Sveriges enda finskspråkiga bibliotek!
  Sverigefinnar är den största av landets fem nationella minoritetsgrupper och att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket har ett särskilt stöd i lagen. Många stockholmare besöker vårt bibliotek för att de inte är nöjda med det finska utbudet på sitt lokala bibliotek. Det fysiska biblioteket möjliggör för den finskspråkiga minoriteten att upprätthålla och bevara det finska språket och kulturen. Under de senaste åren har antalet lån på Finlandsinstitutets bibliotek legat runt 11 000 per år. Stockholms stad har ett särskilt lagstadgat ansvar att främja användning av det nationella minoritetsspråket finska, och stadens tidigare bidrag har möjliggjort vår nuvarande verksamhet. Beslutet innebär i praktiken att biblioteket måste dra ner på verksamheten. Att biblioteket nu inte får stöd från Stockholms stad har redan inneburit att personalen varit tvungen att sålla i utbudet, bl.a. säga upp ett antal tidskriftsprenumerationer och avsluta licenser för digitala tjänster. Detta ökar trycket på Stockholms stadsbibliotek när det gäller utbud på det nationella minoritetsspråket finska. ”Vi har även ett unikt samarbete med folkbiblioteken i Stockholm och våra medier kan beställas och återlämnas till lokala biblioteken. Tragiskt nog fyller vårt bibliotek 130 år i år och vi får starta jubileumsåret genom att dra ner vårt utbud”, säger bibliotekschef Eeva Östberg. Finlandsinstitutets bibliotek hjälper Stockholms stad att göra det lagen för de nationella minoriteterna förutsätter och gör därmed Stockholm till en bättre stad för alla finskspråkiga stockholmare. Skriv under och hjälp oss att bevara den finskspråkiga biblioteksverksamheten i Stockholm! Tack för ditt stöd! Frågor och svar: Staden säger att institutet fått understöd för evenemang redan, och hänvisar till att söka programbidrag. Det löser väl saken, eller hur? • Man kan inte bedriva biblioteksverksamhet genom att arrangera kulturevenemang. Ett bibliotek kan också arrangera evenemang, vilket vårt bibliotek även gör (författarsamtal, utställningar, ordkonsverkstäder, sagostunder mm.), men detta förutsätter en fungerande biblioteksverksamhet med personal, medieinköp, licenser och lokaler. Kungliga biblioteket har beviljat er medel för resursbiblioteksuppdraget. Kan inte det täcka bortfallet av stöd från Stockholms stad? • De medel Finlandsinstitutets bibliotek får från KB för resursbiblioteksuppdraget FÅR INTE och KAN INTE användas till lokal biblioteksverksamhet. Resursbiblioteket är en konsultativ tjänst för bibliotek i hela landet. Detta uppdrag har Finlandsinstitutet fått FÖR ATT vi upprätthåller Sveriges enda finskspråkiga bibliotek. Finlandsinstitutet finansieras av finska staten. Kan ni inte använda av de medlen? • Institutet söker årligen ett verksamhetsbidrag från Finlands utbildningsministerium. Av detta har vi fått tillåtelse att använda en öronmärkt mindre summa för bokinköp. För biblioteksverksamhet får vi inget från Finland. Finska staten bekostar inte biblioteks- och kultuttjänster för svenska medborgare med finska skattebetalares pengar. Sådant ska bekostas med svenska skattemedel. Stockholms stad har gått in för att stöda de nationella minoriteterna genom de föreningar som finns. Finlandsinstitutet är en stiftelse. Är det inte rimligt att prioritera föreningar? • Stiftelsen som driver Finlandsinstitutet är grundad 1997 som ett samarbete mellan tre föreningar, Stockholms finska förening, Sverigefinnarnas riksförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund och Kulturfonden för Sverige och Finland. Bibliotekets grundare, Stockholms finska förening (Tukholman suomalainen seura), tog därmed in det i institutets byggnad. Genom detta stöder stiftelsen biblioteket. Stiftelsens ekonomi är inte god, och 2023 tvingades stiftelsen göra uppsägningar inom programverksamheten. Staden säger att de meddelat er detta i förväg och ni har vetat om detta i flera år. Varför reagerar ni och går ut till medierna först nu? • Ja, staden signalerade 2021 att man har för avsikt att upphöra med stödet inom några år. Men Stockholm stad har ändå fortsatt att bevilja ett krympande stöd, och ett lägre stöd än året innan är inget som når över nyhetströskeln. Därtill har alla politiker vi varit i kontakt med och förklarat läget för konstaterat att det här är verkligt olyckligt – det är inte rimligt att staden inte skulle stöda Sveriges och stadens enda finskspråkiga bibliotek ekonomiskt. Vi har trott på förståelse och insikt i denna fråga, och hoppats på en förändring i avsikten. Det ska råda armlängds avstånd mellan politikerna och de handläggare som beviljar stöd. Om staden har såna riktlinjer och kriterier att biblioteket inte kan få stöd så har ni väl inget annat val än att finna er i det? • Armlängds avstånd är viktigt när det gäller kulturstöd – och politikerna råder över utformningen av kulturstöden och den linjedragning som gör att stadens handläggare inte kan bevilja stöd till biblioteksverksamhet för ett bibliotek som upprätthålls av en extern aktör. Som jämförelse finns biblioteken för två av de andra nationella minoritetsspråken, meänkieli och romani chib, inom kommunal verksamhet i Övertorneå kommunbibliotek respektive Malmö stadsbibliotek. Men det finns väl böcker på finska i Stockholms stadsbibliotek? Och det man inte hittar brukar man kunna beställa. • Vårt bibliotek är inte några hyllor med böcker på finska, det är ett helt bibliotek med gott utbud, och därtill ett öppet rum för den sverigefinska kulturen och det finska språket. Det är dessutom det enda öppna rummet i Stockholm där man som sverigefinne vet att man alltid blir betjänad på och får prata sitt eget språk. Våra böcker kan både beställas till och återlämnas till alla bibliotek i Stockholm, en tjänst som utnyttjas mycket av våra och Stockholms stadsbiblioteks låntagare.
  2 015 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Finlandsinstitutets Bibliotek