• Behåll akuten och obs-avdelningen i Jokkmokk
  Att sitta och åka bil med sjuka barn i mörkret minst 10 mil är det ingen som vill göra. Eller ha möjlighet att ha sin palliativa familjemedlem på obs-avdelningen nära hemmet så man kan hälsa på i livets slutskede är så viktigt. Att kunna åka in till akuten för att få hjälp och sen kunna åka hem till resten av familjen måste vara något att sträva efter. Att slippa behöva köra runt gamla sjuka människor som annars kommer bli inlagd i Pajala eller Överkalix vilket är 23 respektive 20 mil enkel väg från tätorten.
  2 636 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Erica Snell
 • Pengabedrägerierna mot äldre slutar nu!
  Vi sviker en hel generation av människor i vårt samhälle. Vi ställer inte upp för fem öre. Detta är sättet för oss att sätta våra äldres ekonomi, trygghet och psykiska hälsa först. Det och mycket mer har de förtjänat!
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Holking Picture
 • Upprop: Rädda idrottshallen i Lida (Tungelsta)
  Idrottshallen är viktig för lokalsamhället, den lokala idrottsföreningen och en viktig möjlighet för barn och alla andra i Haninge till aktivitet.
  620 av 800 Underskrifter
  Skapad av Rädda Lidahallen
 • Svik inte Särna - låt äldreboende, vårdcentral & simhall vara kvar!
  Att fortsätta att utarma Särna gynnar varken Särna eller Älvdalens kommun i stort. En kommun behöver leva i alla dess delar och utan samhällsservice, som alla i en kommun förtjänar att kunna ta del av på nära håll från sitt hem, påverkas kommunen, företagarna, ortbefolkningen och turisterna negativt. En levande kommun lockar fler att flytta till kommunen, och det lockar fler turister.
  884 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Evelina Persson
 • Stoppa uppsägningarna av barnskötare, elevassistenter och resurspersonal i Karlstads kommun!
  För att vi tillsammans ska sätta press på politikerna i Karlstads Kommun, vi är starkare tillsammans.
  835 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Kommunal Karlstad
 • Rädda Aktivitetshuset i Gävle
  Få Gävle kommuns politiker att intressera sig och ändra beslutet att spara in och stänga ner Aktivitetshuset!
  593 av 600 Underskrifter
  Skapad av Andreas Jansson Picture
 • 15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Wim
 • VEM BLIR UTAN VÅRD?
  Den 28 februari kom beskedet om att 900 personer varslas i Region Östergötland på grund av en ”ekonomi i fritt fall”. Tidöpartiernas symboliska tillskott till vården räcker inte och varslet kvarstår. Det kommer att bli en omöjlig sak att bedriva samma verksamhet med mindre personal som redan nu är hårt pressade. Bara för att arbetstagare försvinner så upphör inte arbetsuppgifterna att existera. Om varslen går till uppsägningar och yrkesskicklig personal tvingas ifrån sina arbeten måste Region Östergötland och Marie Morell kunna svara på frågan: Vem blir utan vård? Kräv svar du också och gör din röst hörd genom den här namninsamlingen.
  1 551 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Therese Götberg
 • Uppsalas vårdcentral för hemlösa ska aldrig hamna på gatan!
  2024 blev vårdcentralen för hemlösa uppsagda av den oseriösa värden Castellum. Regionen hittade i ett akut läge tillfälliga lokaler på Akkis för verksamheten. Detta skedde en månad innan de skulle bli utslängda 31 mars 2024. Vårdcentralen tillika sprutbytet är en viktig plats för Uppsalabornas hälsa. Det finns till för att stans hemlösa ska ha någonstans att vända sig för vård, och för att tillhandahålla rena sprutor till missbrukare för att förhindra smittspridning. En enda vecka utan sprutbytet skulle påverka stans hemlösa mer än många kanske förstår. På sprutbytet har de över hundra patienter varje vecka, och vart ska de vända sig om mottagningen tvingas stänga vid varje flytt eller om man plötsligt står utan lokaler? Bryr sig Uppsala om sina hemlösa invånare? Upp till bevis!
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Simon
 • Bevara Lotsen!
  På grund av besparingskrav är Lotsen hotad av nedläggning. Detta skulle innebära en katastrof för de som deltar i Lotsens öppna verksamhet. Lotsen bidrar med gemenskap och trygghet till människor med psykisk ohälsa och/eller någon form av funktionsvariation. Lotsen förhindrar att människor hamnar i oönskad social isolering och skapar ett viktigt sammanhang. Om politikerna beslutar att lägga ned Losten bidrar de till att fler kommuninvånare hamnar i utanförskap. Något som i förlängningen skulle innebära en mer kostsam situation än den vi har idag.
  593 av 600 Underskrifter
  Skapad av Hej San
 • STOPPA FOLKMORDET I GAZA!
  Ditt stöd är oerhört viktig inte bara för Gaza, utan för hela mänskligheten. Vi är människor som kräver rättvisa, vi kräver handling, och vi kommer inte att vara tysta förrän rättvisa har uppnåtts. Vi står för mänskliga rättigheter för ALLA! Vi kan inte längre förbli tysta medan en folkmord sker Gaza och vår regering fortsätter att blunda. Över 30 000 civila varav cirka 14 000 är oskyldiga barn, inklusive svenska barn som Khadija (8 år), Nawal (4 år) och Cila (2 år), som deras liv har raderats ut på grund av Israels massaker i GAZA. Efter mer än 140 dagar av protester, där vår regering vägrar lyssna på oss, måste vi agera nu. Hur många fler behöver dö för att våra ledare ska vända det blinda ögat till det som sker?
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gatans Motstånd
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  37 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien