• Namninsamling för att tv4 ska fortsätta med "Det Okända" med Caroline Giertz som programledare!
  För att intresset är större än någonsin. Med populära program som Spökjakt och liknande är intresset för det paranormala kanske till och med större än det var då Det Okända sändes. Programmet i fråga dominerade i Sverige när det begav sig och det är dags att det blir så igen 
  4 058 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Arnryd
 • Bevara lekplatsen Bofinken
  Bofinkens lekplats utgör en av få grönområden i våra kvarter. Lekplatsen är till stor glädje för både stora och små barn samt för förskolorna i området. Här ges våra barn möjlighet till trygg och spontan lek i sitt närområde. Hjälp oss bevara Bofinkens lekplats!
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sanna Hyll
 • INGEN ORKESTER PÅ KATEDRALSKOLANS UTSPRING 2025
  Vi förtjänar en så bra och värdig student som möjligt och att en orkester spelar under våra utspring ger oss inte detta.  Studenten är en upplevelse som man bara för genomleva en gång och därför borde vi, som tar studenten, få vara med och bestämma över vår student för att vi förtjänar att kunna njuta av denna milstolpe så mycket som möjligt. 
  163 av 200 Underskrifter
  Skapad av Aminda Rivera
 • Slopa inkomstskatt för offentligt anställda inom utbildning och sjukvård
  De som gör de allra viktigaste jobben för att vårt samhälle ska fungera går på knäna både vad gäller tid och pengar. Sjuksköterskor, poliser och lärare med mera säger upp sig eller byter till privatsektorn. 
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sean Kisch
 • Skriv på för att rädda gula schweizervillan i Sickla!
  Gula schweizervillan har använts som hyreshus för arbetare och tjänstemän vid industrierna som har funnits i Sickla. Den måste vara kvar så att även kommande generationer påminns om Nackas industrihistoria med villasamhällen längs med Saltsjöbanan. Atrium Ljungberg skulle lätt kunna integrera sekelskiftsvillan i planerade bebyggelsen som man även gör med villa Agneshill och villa Tomtebo. Så skapas en mer blandad bebyggelse och trivsammare miljö. En renoverad schweizervilla skulle snarare bli en eftertraktad tillgång i framtida bostadsområdet. Så den ekonomiska förlusten kommer bli minimal. Därför vädjar vi som skriver på till Atrium Ljungberg och Nacka kommun att inte riva gula schweizervillan på Sjötorpsvägen 12 i Sickla utan att renovera och behålla den.
  1 023 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Konstantinos Irina Picture
 • Rädda Ulvaskogen som står inför snar kalavverkning!
  Tiden är knapp för att rädda Ulvaskogen, avverkningen kunde redan ha varit igång i det tysta, mitt i häckningsperioden när sagoskogen är en barnkammare,  om inte Naturskyddsföreningen snappat upp det och gjort en överklagan. Nu behöver vi få med oss dig och alla kommunbor som värnar om Ulvaskogens bevarande för att kräva att Ulvaskogens bevarande för framtiden. Att vandra genom skogen som utgör "sagoskog" i den nya serien om Ronja Rövardotter kan vara ett minne blott. Att kunna vandra genom en vacker skog från Åkers Styckebruk och ansluta till Sörmlandsleden likaså. Ett kalhygge med tillhörande timmervägar, påverkar området mycket negativt och är fruktansvärt att se och röra sig igenom. Dessutom är stora närliggande skogpartier redan avverkade. Rent klimat- och miljömässigt är det en katastrof. Och om detta tillåts går kommunen mot flera viktiga delmål i Agenda 2030 som t ex: -Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen - Värna om den biologiska mångfalden som bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen - Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar samt stoppa avskogningen - Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. - Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar, inklusive för bevarande och återbeskogning. Skogsbolagen har mycket makt men vill vi att de ska bestämma hur våra barns framtida access till naturen ser ut? Det finns andra vägar att gå, exempelvis frivillig avsättning då skogsägaren får ekonomisk ersättning för timmervärdet för att inte avverka skogen. Kommunen skulle i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunna förhandla med skogsägaren Finja Betong AB om ett permanent bevarande av en för invånarna, turismnäringen och besökare mycket viktig skog nära staden. Höj din röst med oss i gruppen Rädda Ulvaskogen och kräv att skogen bevaras!  Du kan nå oss på [email protected] eller i gruppen Rädda Ulvaskogen på Facebook. Du behövs!
  2 329 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Filippa Freed
 • Bygg en skatepark i Karlskrona!
  Det finns en oro bland många invånare att kommunen har valt att inte renovera den lokala skatehallen, vilket skulle kunna tolkas som en brist på engagemang för våra unga. Men att bygga en ny, modern skatepark utomhus skulle inte bara vara ett steg i rätt riktning för att främja fysisk aktivitet och social samvaro, utan även för att visa att vi verkligen bryr oss om våra barns och ungdomars framtid.
  459 av 500 Underskrifter
  Skapad av Simon Fuglsang
 • Förbättra ungdomsfotbollen på Stuvsta IP nu!
  Rätt förutsättningar på kommunens idrottsanläggningar gör att vi behåller fler ungdomar inom olika sporter vilket leder till ett bättre samhällsklimat och ett aktivt liv som vuxen. Detta underströk och beskrev Centrum för idrottsforskning i sin rapport från 2023. https://centrumforidrottsforskning.se/idrotts-och-friluftsanlaggningar Dags att Huddinge kommun agerar!
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Daniel Söderström
 • Stöd Mångkulturellt centrum (MKC) – Stoppa kommunal avfinansiering!
  Vi behöver din hjälp! Vi uppmanar alla som värderar social mångfald, demokratisk pluralism och en kunskapsbaserad samhällsförståelse att stödja vår kamp för att bevara MKC. Genom att signera denna petition visar du ditt stöd för att MKC ska fortsätta sitt viktiga arbete. Hur kan du hjälpa till? * Skriv under namninsamlingen för att visa att det finns brett stöd för MKC. * Sprid ordet till vänner, familj och kollegor och uppmuntra dem att också signera. * Engagera dig i våra aktiviteter och evenemang för att visa konkret stöd. Varje signatur räknas. Tillsammans kan vi visa beslutsfattare hur mycket MKC betyder för oss alla. MKC är en viktig del av vårt samhälle och vårt kulturarv – låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa dess framtid. Tack för ditt stöd.
  3 319 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Mångkulturellt Centrum
 • SPANSKA SKOLAN i Solna riskerar att LÄGGAS NER // El COLEGIO ESPAÑOL corre el riesgo de SER CERRADO
  Vi är många elever, vårdnadshavare och personal som känner en stor oro kring skolans framtid, en skola som vi alla älskar och är stolta över. Rälsen Spanska skolan är en unik verksamhet som följer den svenska läroplanen, men där eleverna även får tre timmar spanskundervisning i veckan. Det är en viktig del i elevernas identitetsskapande där språk- och kulturutbytet skapar förståelse för dem själva såväl som för andra. Rälsen Spanska skolan är den enda svenska skolan i Sverige med spansktalande inriktning, där lärande i det spanska språket sker från en mycket tidig ålder. Skolan riskerar att läggas ner om vi inte agerar nu! Socialdemokraterna i Solna stad gick till val på att inte lägga ner några skolor i Solna stad och vi kräver att de håller sitt löfte. En eventuell nedläggning av Rälsen Spanska skolan skulle ha fruktansvärda konsekvenser för de elever, familjer och personal som är en del av skolan. På grund av en miss från vår nuvarande hyresvärd Signalisten har vi blivit av med våra lokaler. Det socialdemokratiska styret har valt att inte hjälpa oss i frågan om nya lokaler, utan hänvisar till att det kommer bli ekonomiska svårigheter för Solna stad om vi öppnar upp i Bergshamra där vi på egen hand funnit nya lokaler för vår fina verksamhet. Det Rälsen Spanska skolan erbjuder är ovärderligt och bör inte offras för att det tillfälliga bygglovet inte ges i tid! _________________________________________________________________________________ Somos muchos alumnos, familias y docentes que sentimos una gran preocupación por el futuro del colegio, un colegio que todos queremos y del que estamos orgullosos. El Colegio Español es un lugar único que sigue el plan de estudios sueco, pero donde los estudiantes reciben tres horas de lecciones de español a la semana. Es una parte importante de la formación de la identidad de los estudiantes donde el intercambio de lengua y cultura favorece la comprensión tanto para uno mismo como con los demás. Este singular centro educativo, donde la adquisición y el aprendizaje de la lengua española se llevan a acabo desde edades muy tempranas, es el único colegio sueco en Suecia con perfil hispanohablante. ¡La escuela corre el riesgo de ser cerrada y por consiguiente, nuestro idioma y nuestra cultura si no actuamos ahora! Uno de los puntos del programa electoral del partido socialdemócrata de Solna,  actualmente en el gobierno, es el de no cerrar ninguna escuela. Nosotros queremos únicamente que cumplan su promesa. Un posible cierre del Colegio Español, sin motivo alguno, tendría terribles consecuencias para los alumnos, familias y personal que formamos parte de esta escuela. Debido a un error del actual propietario de nuestros locales (Signalisten), hemos perdido nuestros locales. El gobierno socialdemócrata ha decidido no ayudarnos en la cuestión de las nuevas instalaciones, con el pretexto de provocar dificultades financieras en la comuna de Solna si abrimos en Bergshamra, donde hemos encontrado de forma independiente estas instalaciones para nuestro excelente colegio. ¡Lo que ofrece el Colegio Español es invaluable y no debe sacrificarse porque el permiso de construcción temporal no se conceda a tiempo!
  412 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jesus Castillo
 • Ändra Västtrafiks Hållplatsutrop
  Låt oss åter få höra våra hållplatser som dom heter på vår eleganta dialekt. Låt våra berömda "Göteborgare", vars namn kröner våra vackra spårvagnar, få ge röst till hållplats utropen i vår vackra stad.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av håkan palm
 • Rädda lekplatsen vid Folkets hus!
  Det finns många aspekter man kan ta upp som talar för att genomförandet av detta projekt vore en synnerligen dålig idé. Bl.a: Trafiksituationen Man leder medvetet in trafik på villagatorna där det bl.a är mycket barn i rörelse. Barnens säkerhet Både barn boende i området och barn som besöker Folkets hus ska istället för att leka precis utanför dörren behöva röra sig genom samhället längs med och korsa trafikerade vägar. Främja utomhusaktivitet för barnen Ett rivande av lekplatsen skulle göra utomhusaktivitet mindre tillgängligt för alla som i dagsläget har lekplatsen vid Folkets Hus som sin närmaste. Detta kan leda till att barnen istället stannar inomhus och blir stillasittande. Områdets karaktär En stor grusparkering skulle ändra områdets karaktär från ett småskaligt villakvarter till en trafikerad mötesplats för pensionärer. Bevarandet av grönytor Vi har alldeles för lite grönska i våra bostadsområden redan som det är. Tydligen är det Kalmar kommuns linje att minska detta ännu mer.
  524 av 600 Underskrifter
  Skapad av Erik Andersson