• Hämta soporna - sänk inte lönerna!
  Sopberget växer i Stockholm! Orsaken? Sophämtningsbolaget Reno Norden vill sänka lönen för sophämtarna med mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden. Ett företag som får sköta en viktig samhällsfunktion ska inte få sänka löner för hårt arbetande människor. Därför ska Reno Norden dra tillbaka sina krav på sänkt lön och låta sophämtarna hämta soporna.
  856 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Stötta strejken i hotell- och restaurangbranschen!
  Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk i sex städer och på nitton arbetsplatser. Orsaken är att arbetsgivarna inte vill ge anställda i branschen, som ju redan är några av de lägst avlönade grupperna på arbetsmarknaden, samma låglönesatsning som andra arbetare får. Det är respektlöst och föraktfullt. Anställda i Visitas medlemsföretag och arbetare i branschen i stort borde värdesättas mycket högre för det arbete man utför. Vi har fått branschen att rulla på med ökande resultat år ut och år in, genom ekonomiska kriser, toppar och dalar. Nu är det dags för en riktig löneökning och helt rimlig anställningstrygghet. Det borde Visita gå med på. Gör man inte det, utan i stället fortsätter snåla och förminska vårt värde - då blir det strejk. Dela denna namninsamling och stötta strejkarna! Läs mer: Arbetet, HRF varslar om strejk för låglönesatsning, http://arbetet.se/2017/04/05/hrf-varslar-om-strejk-for-laglonesatsning/
  471 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jenny Bengtsson
 • Stötta sjuksköterskorna
  Alla sjuksköterskor förtjänar en garanterad lönesatsning. De som jobbar för en offentlig arbetsgivare får en satsning på 1 020 kronor men det vägrar Vårföretagarna att gå med på. Eftersom Vårföretagarna vägrar gå med på det har Kommunal varslat om att ta ut 70 000 medlemmar i strejk. Nu måste vi stötta deras krav och deras eventuella strejk. Storbolagen ska inte få dumpa sjuksköterskornas löner eller diskriminera de som jobbar för en privat arbetsgivare. Det är dags att vi säger ifrån - skriv under och dela. Källa: http://news.cision.com/se/kommunal/r/kommunal-varslar-om-strejk-for-privatanstallda-underskoterskor,c2134995
  27 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Stötta idolerna
  Att få 875 kronor i veckan efter skatt i lön och samtidigt förväntas jobba sju dagar i veckan skulle inte många gå med på. Detta är verkligheten för de som deltar i TV4:s monstersuccé "Idol". Deltagarna i Idol offrar både skola och karriär för sin dröm som musiker. Chanserna att en drömkarriär som musiker är svår och Fremantelmedias kontrakt gör det inte lättare. Musiker förtjänar precis som alla andra rimliga avtal och lön som går att leva på. Produktionsbolaget Fremantelmedia spär bara på de orimliga arbetsvillkoren som redan förekommer inom nöjesbranschen. Dessutom har Fremantelmedia hotat med att deltagarna i Idol blir automatiskt utslagna om de strejkar för att få ett rimliga löner och avtal. Nu måste vi gå samman. Fackförbunden inom 6F har ställt sig bakom idolerna och Musikerförbundets krav på kollektivavtal. Skriv under kampanjen! Källor: http://www.svt.se/kultur/musik/konflikten-om-idolernas-kontrakt-trappas-upp-igen http://www.svt.se/kultur/musik/larm-om-slavloner-i-idol
  470 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg
 • Låt Findus i Bjuv leva!
  Bjuv är ett litet samhälle med 8 000 invånare. Men här trivs ärtor alldeles utmärkt, vilket har har gett Bjuvs invånare jobb i generationer. Findus är helt enkelt en del av samhället. Något som Nomad Foods nu vill ändra på genom att flytta produktionen utomlands. Men till vilken nytta? Låt Findus leva kvar i Bjuv! http://8till5.se/2016/03/31/findus-lagger-ner-fabriken-i-bjuv/
  736 av 800 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg
 • Vi vill ha Susanne Rosenström kvar som Socialchef i Svalövs kommun. Vi står bakom dig!
  Under införandet av Svalövsmodellen, har det varit en endaste person som flaggat upp för riskerna och kostnadsökningarna med detta införande. Hon har nu köpts ut från sin tjänst. Vi måste ha en sådan höjd i våra verksamheter att vi ska kunna förmedla de risker som upptäcks, vi måste ha sådan höjd i våra verksamheter att vi ska kunna signalera om oegentligheter. Vi måste ha en sådan bredd i vår kommun att alla verksamheter kan utvecklas. Vi måste kunna ha en avvikande åsikt utan att tvingas att avsluta sitt jobb. Så kan och ska inte vi ha det i vår kommun. Vi kräver upprättelse! Vi kräver en ansvarstagande ledning, såväl på tjänstemannanivå som på politisk nivå.
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Agneta Lenander
 • Bernie Sanders ska bli Sveriges president
  I Sverige står de socialdemokratiska rörelserna inför en stor kris. Folkrörelserna som tidigare har vart den stora styrkan blir nu allt tommare på folk. Det råder delade meningar på vad man ska göra åt denna kris – men en sak är klar: med ett starkt budskap som möjliggörs av stort folkligt deltagande lyckas man varje gång göra rörelsen kraftig. Bernie Sanders lever i ett land som har befunnit sig i motsvarande kris i över 40 år, och han har bevisat att genom sitt starka budskap så går det att åter igen få den stora uppslutningen man länge saknat. Bland våra supporters finns presidentkandidaten Marco Rubio som gärna ser Bernie bli nästa Sveriges president: https://www.facebook.com/sweden.for.bernie.sanders/videos/435186113347143/ Vinner inte Bernie valet i USA vill vi därför att monarkin avskaffas och att han sedan ska bli president för Sverige.
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joel Ekström Svensson
 • Höj undersköterskornas löner
  Att Sveriges undersköterskor förtjänar högre lön är nog alla överens om. Inför den kommande avtalsrörelsen kräver Kommunal att deras medlemmar som är undersköterskor ska få 1 061 kronor mer i lön. [1] Vårdföretagarna avvisar detta krav men hänvisningen till att det inte finns pengar. [2] Men vad de inte berättar om är att de gick med 9,5 miljarder i vinst mellan 2008 och 2012. [3] Nu kan vi sätta press på Vårdföretagarna och SKL för att de ska betala anständiga löner till vårdens osynliga händer. Undersköterskorna förtjänar inget mindre. Lägg ditt namn till listan för att visa hur många vi är som stöttar undersköterskorna. Källor: Kommunalarbetaren, Undersköterskor jublar över kravet, http://www.ka.se/underskoterskor-jublar-over-kravet Kommunalarbetaren, Vårdföretagarna avvisar lönekrav, http://www.ka.se/vardforetagarna-saker-nej-till-kommunals-krav ETC, Vinsten på gamla och barn - 3 miljarder, http://www.etc.se/inrikes/vinsten-pa-barn-och-gamla-30-miljarder
  8 936 av 9 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Avskaffa karensdagen och karensavdraget
  Regeringen har meddelat att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag. Det minskar orättvisan för vissa grupper men för de allra flesta blir inkomstbortfallet precis lika stort som med karensdagen! Vi får därför inte ge upp, utan nu måste vi fortsätta att kämpa för att både karensdag och karensavdrag ska försvinna helt och hållet! Karensdagen tillkom på grund av att man misstänkte att det förekom omfattande fusk med sjukskrivningar. Trots karensdagens införande har det påstått omfattande fusket inte kunnat bevisas. Istället för att utreda och åtgärda på individnivå, för det fusk som trots allt förekommer, så får alla arbetande en kollektiv bestraffning i form av karensdagen. Kort sagt ett misstänkliggörande av alla lönearbetande i hela Sverige! Det är självklart helt orimligt! Den som är sjuk förlorar först och främst sin dagslön den första sjukdagen. Följande dagar får den sjuke endast 80% av sin lön. Till detta inkomstbortfall tillkommer ökade kostnader i form av läkarbesök, medicinering, osv. En veckas sjukskrivning kan kosta 2000 kr! Vem har råd med det inkomstbortfallet? På grund av ekonomin, och på grund av lojalitet mot arbetskamraterna och arbetsgivaren går många därför till jobbet även fast de är sjuka och utslitna. Detta gör att sjukdomar sprids lättare, och den som redan är trött och utsliten kommer att må ännu sämre. Ofta leder detta till att fler tvingas sjukskriva sig, och sjukskrivningarna blir också ofta längre än om man hade stannat hemma från början och vilat. Mot bakgrund av detta är det självklart att karensdagen är kontraproduktiv! Den gör ingen nytta, utan skapar bara fler sjukdagar! Avskaffad karensdag kostar mindre för företagen och samhället än vad smittspridning, långtidssjukskrivning och utbrändhet kostar! Alla ska ha råd att vara sjuka! Alla ska ha råd att bli friska!
  5 170 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Henrik Lindgren
 • Rädda Djulö gamla skola i Katrineholm från att rivas!
  Folkskolereformen blev starten på byggande av skolor i hela landet. 1840 talet innebar att vi med denna reform gick från analfabetism. Nu försvinner det minnen från den mest genomgripande reform Sverige upplevt.
  1 368 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Lennarth Olin
 • Rör inte personlig assistans för alla behövande!
  I den stress som uppstår när en nära anhörig drabbats av en stroke kan ytterst få tänka klart. Prio 1 är att hoppas på att vården ger allt de kan för att vara tydliga med vilka ev handikapp som kan uppstå. Alla vet inte vart olika kroppsfunktioner som tex tal, syn, minne etc befinner sig i hjärnan även om en stroke drabbat ex vänster sida av hjärnan behöver inte afasi uppstå. Men det är större sannolikhet att det sker än om stroke drabbar höger sida av hjärnan. Vid vårdplanerigssamtal måste anhörig får tydliga och glasklara besked om telefonnummer och namn på kontaktansvarig för bidrag, omsorg, FK, LSS, boendestöd, hemvård m.m. Alla instanser som nu förväntar sig att vi medborgare känner till att de finns. Men tyvär är helt okända för oss innan olyckan är framme.
  260 av 300 Underskrifter
  Skapad av Lennarth Olin
 • Släpp inte in TTIP i: Övertorneå kommun
  Vår älskade välfärd är hotad. Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU bakom stängda dörrar. Avtalet kallas TTIP och kan innebära ett hot mot vår välfärd. Läckor av det hemliga avtalet visar att Sverige kan komma stämmas av storbolag i särskilda direktörsdomstolar om vi vill återkommunalisera vår välfärd. Det riskerar bli en sorts tvångsprivatisering bakvägen. Det är orimligt att storbolag ska få rätten att diktera hur vår välfärd organiseras genom att stämma oss. Motståndet mot avtalet växer för varje dag och vi kan visa de som förhandlar avtalet att vi inte kommer acceptera att riskkapitalbolag ska få diktera hur vår välfärd organiseras. Låter det långsökt? När Slovakien förbjöd privata vinster i välfärden stämdes de i i en privat domstol och tvingades betala 22 miljoner € till ett holländskt försäkringsbolag. Om Sverige återkommunaliserar delar av välfärden kan samma sak hända oss. Det blir en tvångsprivatisering bakvägen som endast kan låsas upp med enorma summor. Det är våra kommuner som ska bestämma vhur vår välfärd ska organiseras - inte multinationella storbolag. Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon! Källor: Katalys/Cogito, I frihandelns goda namn, http://static.katalys.org/uploads/report/pdf_color/18/katalys_no._19.pdf, se sid 31 Dagens Arena, TTIP hotar återkommunalisering av välfärden, http://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-valfarden/ Skiftet, Gissa vilka som stämmer oss på pengar - ja det är storföretagen,http://skiftet.org/nyheter/2015/04/gissa-vilka-som-stammer-oss-pa-pengar-ja-det-ar-storforetagen
  3 av 100 Underskrifter