• Rusta upp HNJ-banan!
  Mindre järnväg betyder mer bilar och lastbilar genom våra byar och mer luftföroreningar. Det betyder även att viktig infrastruktur i vår landsbygd försvinner och kommer inte tillbaka. Folk flyttar tillslut till större städer, då hela samhället dör ut. Vi vill istället att HNJ-banan ska rustas upp, byggas ut till dubbelspårig, elektrifieras, att det blir oftare och bättre turer samt att det ska vara lättare att frakta gods. Tåget tillåter dessutom att man lättare kan ta med cykel, barnvagn eller rullstol på tåg. Att investera i järnvägen blir även en landsbygdsutveckling åtgärd, då många personer kan bo kvar och många industrier kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Tåget är också säkrare än buss och bil. Tåget kan dessutom göra en resa mycket snabbare än buss och gör att kollektivtrafiken som helhet blir starkare. Människor utan bil och/eller körkort (barn, unga, äldre) kan pendla eller sköta olika ärenden på ett tillförlitlig och miljövänligt sätt. Tåget är helt enkelt bättre, billigare och renare!
  278 av 300 Underskrifter
  Skapad av João Figueiredo Picture
 • Stoppa expansionen av Lerum
  Varje gång jag går i kommunen ser jag ett nytt område omvandlas från orörd mark till mark där människor bor. Samtidigt tänker jag på det faktum att våra aktiviteter står i konflikt med jordens välmående. Det kan inte ha undgått någon att klimatkrisen är ett problem som behöver lösas snabbt. Men det är inte bara dessa kris som visar att det finns en obalans mellan oss och vår miljö. Våra hav fylls med plast, arter dör ut och gifter sprids. Vi i den rika delen av världen har ett extra stort ansvar eftersom vi konsumerar så mycket mer än andra.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Adriansson
 • Getter till Nacka
  Vi vill ha getter till Nacka för att öka den biologiska mångfalden och starta en samlingsplats för alla i kommunen där de kan träffa och mysa med getterna. Vi vill ha din namnskrift för att visa för kommunen att det är fler som håller med oss och att det krävs en förändring.
  51 av 100 Underskrifter
  Skapad av Josefine Persson Lepisto
 • Utelandet
  Vintern är hotad. Och det är inte bara vi skid- och brädåkare som är beroende av kalla och snörika vintrar. När glaciärerna smälter försvinner dessa som nödvändiga sötvattensresurser. Platser som är beroende av vintern hotas. Och miljontals människor tvingas på flykt. Vi är alla beroende av kalla och snörika vintrar för vår överlevnad. Vi kan fortfarande begränsa uppvärmningen, men tiden börjar bli knapp. För att rädda framtidens vinter och bromsa klimatförändringarna måste politiker och makthavare agera nu. Syftet med Protect Our Winters kampanj Utelandet är att informera, mobilisera och aktivera 10.000tals friluftsmänniskor för att tillsammans göra klimatet till den viktigaste valfrågan i Svenska riksdagsvalet 2022.
  736 av 800 Underskrifter
  Skapad av Protect Our Winters Sweden Picture
 • Stoppa pyraliderna: Vi kräver att få odla giftfritt!
  Det är inte rimligt att våra odlingar ska offras för att lantbruket ska kunna sprida ett gift som bevisligen läcker ut till allmänhetens trädgårdar, ja även till grundvatten. Fortfarande säljs förgiftad näring och gödsel, utan varningstext, både komposterad, pelleterad och färsk. Fortfarande hämtar många hästgödsel från närmaste stall ovetandes om att de kanske är på väg att förgifta sina tomater. Gifterna dödar inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar sedan i deras spillning, som sprids på åkrar och i trädgårdar. Och så fortsätter giftet att spridas. Bara ett förbud kan stoppa detta. Nu börjar en ny odlingssäsong och vi är många som oroar oss för hur det ska gå i år. Alla som köper organisk näring och gödsel riskerar att få pyralider på köpet. Vi måste hjälpas åt att stoppa detta. Hjälp oss att sprida budskapet! Läs mer på www.pyralidstopp.nu och på for.se.
  13 864 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ulrica Otterling
 • Rädda Hyresrätten - bostadspolitik valåret 2022
  Dagens bostadspolitik har skapat bostadsbrist, trångboddhet, otrygghet och segregation. Hundratusentals hyresrätter har sålts ut sedan 1990-talet och i storstäderna står nu över en miljon i kö för att få en hyreslägenhet. Köerna har fördubblats på tio år. Hyresgäster har lägre inkomst, men betalar en högre andel av sin inkomst för boende än vad bostadsrättsägare och villaägare gör. Ändå är det ägt boende som subventioneras (med 30 miljarder/år, i ROT, avdrag och ränteavdrag). Hyresbolagen gör stora vinster redan idag men ändå kommer högerpartierna med nya hot om segregering och marknadshyra. Nu får det vara nog!
  4 284 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Nej till Marknadshyra Picture
 • Halvera kollektivtrafikbiljetten!
  Putins krig mot Ukraina finansieras av Rysslands olje- och gasexport. Nu måste alla som kan byta från fossilbil till kollektivtrafik. Därför har Nya Zeeland halverat priset på deras kollektivtrafik. Sverige borde nu göra samma sak.
  3 171 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Sluta finansiera Putins krig – stryp rysk energiimport!
  Trots tidigare ockupationer av delar av Georgien och Krimhalvön i Ukraina har Sverige och EU fortsatt importera fossil energi från Putin och hjälpt till att fylla den ryska krigskassan. Sverige och EU har hela tiden vetat att den fossila importen från Ryssland försämrar det europeiska säkerhetsläget, dessutom med katastrofala klimatutsläpp som följd. Däremot kan vi inte anklaga Europa för att i detalj ha vetat hur Putin skulle använda pengarna. Men nu kan ingen påstå att vi inte vet. Nyligen bombade Putin ett barnsjukhus i den sargade staden Mariupol. Det är kvitto på vad pengarna går till. EU-kommissionen har lagt fram en plan för att minska gasimporten med 70 procent till slutet av året. Det är inte tillräckligt ambitiöst, kriget rasar nu och ett fullt importstopp är möjligt. [1] Sveriges energiminister, Khashayar Farmanbar, har uttalat att regeringen “driver på i EU för att man ska frigöra sig från det ryska beroendet”, men underströk att han “har respekt för att det finns många länder som inte har den goda position som Sverige har." [2] Vi studenter tycker att ministerns respekt för människors liv och för Ukraina som stat borde trumfa att det kan bli dyrt och svårt för Tyskland att värma upp sina bostäder. I Tyskland finns också en klar majoritet för att strypa importen av rysk energi. [3] Energiministern underströk även att Sverige har mycket goda förutsättningar för att klara sig utan rysk energi, att det inte skulle orsaka “några större problem”, men vill ändå inte strypa importen. Trots invasionen i Ukraina kommer det svenska statliga bolaget Vattenfall fortsätta att köpa stora mängder rysk naturgas. [4] “Vi tittar nu på möjligheter att bli fossilfria ännu snabbare än till 2040”, säger bolagets strategichef. Det duger inte, säger vi. Vi studenter menar att regeringen har ett ansvar att säkerställa att svenska myndigheter och statliga bolag inte bidrar till att finansiera Putins krig. Höga energi- och drivmedelspriser kan hanteras genom rättvisa och riktade kompensationer till de verksamheter och hushåll som drabbas värst. Källor: [1] https://www.dn.se/debatt/fullt-mojligt-att-stoppa-eus-import-av-rysk-gas/ [2] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wOLzwo/sveriges-regering-om-den-ryska-oljan [3] https://sverigesradio.se/artikel/tyskland-bromsar-eu-bojkott-av-rysk-gas-och-olja [4] https://sverigesradio.se/artikel/vattenfall-fortsatter-kopa-rysk-naturgas
  284 av 300 Underskrifter
  Skapad av Gröna Studenter Picture
 • Ge motstånd mot den vidriga och onödiga massjakten på djur i sveriges skogar!
  Jägare rättfärdigar det här främst med att populationerna annars blir för stora, och att ett av motiven till jakt är miljöhänsyn. Visst är det sant att populationer måste hållas i fas, men detta borde göras naturligt av rovdjur istället, i dag hålls rovdjurspopulationer på mycket låga nivåer genom jakten. Vargar som kan kontrollera alla populationer jägarna jagar är idag endast 340 stycken och jagas varje år för att de ej ska bli fler. Denna alldelles för lilla population hotas dessutom av inavel och det diskuteras av vissa att göra den ännu mindre. Att det vore bra om rovdjur får göra jobbet istället är förutom den etiska aspekten även evolutionen. Rovdjur tar de individer som är svaga eller skadade, så att starkare individer med bra gener får fortplanta sig vilket driver på evolutionen frammåt. Jägare tar istället individer oberoende av deras hälsa, och detta driver därmed inte på någon evolution. Tvärtom går det åt fel håll ifall jägare satsar på stora individer med fina horn så att de svagare istället överlever. För att minska risken för konflikter mellan människor och rovdjur är större satsningar på stängsel i exempelvis fårhagar en bra ide, vilket rovdjursföringen jobbar med. Ett annnat argument jägare använder är att djuren ställer skada på skog och åkrar, vilket inte är konstigt med dagens skogsbruk där enorma ytor blomstrande skog blir till livlösa kalhyggen, som sedan blir till artfattiga granplantager. Detta leder till att djuren finner lite naturlig mat i skogarna och vildsvin tvingas därmed finna mat i böndernas åkrar, och älgar tvingas äta från skogsägarnas granplantor. Därmed vore det bättre att ställa om till hyggesfritt skogsbruk som bevarar dess biologiska värden istället för jakten. Ett till argument jag ofta hör från jägare är att det är bättre att äta viltkött än kött från köttindustrin och att de därmed gör naturen en känst genom sin jakt. Eftersom att de påstår sig bry sig om naturen förstår jag inte varför de istället inte kan bli vegetarianer samt kämpa för mer vegetarism i samhället, då slipper vi ju även massakern på vilda djur. Sanningen är att många jägare antingen tror på sina argument jag nyss tagit upp, eller att de jagar för andra orsaker som spänning, gemenskap och att det känns naturligt som människa, alltså nöjesrelaterade orsaker. Detta stödjs av en undersökning som tydde på att majoriteten av jägare jagar för gemenskap. Det är helt oförsvarbart att beröva hundratusentals djur på deras liv för nöje vilket många jägare tyvärr ej bryr dig om. Istället ycker jag att de kan gå med i exempelvis friluftsfrämjandet, där finner man lätt andra människor med naturintressen. Så om ni bryr er om dessa tusetals oskyldiga djurliv och tror på lösningar utan blod och död, skriv under denna namninsamling! Blir den framgångsrik ska jag skicka den till de som beslutar över jakten. Varmt tack för ditt engagemang.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gustav Lilliehöök
 • stoppa import av rysk olja/gas
  Ja, det blir stora personliga uppoffringar men jag tror och hoppas att vi inte är för bekväma för att på riktigt stoppa morden av människorna i Ukraina. Dagens Nyheter, 26 feb 2022: "Nu har det blivit för sent också för den sortens politiker som går genom livet med ett fuktat finger i luften. För att rädda freden i Europa krävs det ledare som vågar sätta sin framtid i pant, som Winston Churchill den gången. Någon som förmår att appellera till både hjärna och hjärta, till stoltheten och modet, göra klart för oss vad som står på spel och varför priset är nödvändigt att betala."
  92 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jonas Nermyr
 • Ja till vindkraftsutbyggnad - Nej till kärnkraftsutbyggnad
  Vi har ingen partipolitiskt obunden folkomröstning som visar din och min vilja! Jag säger ja till havsbaserad vindkraftsutbyggnad och nej till kärnkraftsutbyggnad!
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anneli Wiberg
 • Bygg laddplatser i Nacka
  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ska vi mildra klimatkrisen krävs en fossilfri fordonsflotta.
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Hirsch