• Bilfri strand i Laholms kommun
  Ingen biltrafik på stränder i Laholmskommun.
  699 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Nilsson Picture
 • Stoppa plundringen - Vinsterna från kraften till landsbygden!
  Under hundratals år har Sveriges landsbygder försett hela landet med viktiga resurser som mat, energi, skog och mineraler. Utbyggnaden av vattenkraft och gruvor orsakar olägenheter och sår. Med klimatomställningen förväntas uttaget av naturresurser öka dramatiskt, främst i Norrland. Detta ska tydligen ännu en gång göras utan någon rimlig ersättning till de områden som tillhandahåller resurserna. I den statliga utredningen Värdet av vinden (SOU 2023:18) finns inga förslag som ger en verklig vinstdelning till dessa områden. Vi protesterar mot det ojämlika förhållandet, där folk förväntas acceptera priset av förstörd natur och fiskevatten, minskade möjligheter för besöksnäring och företagande utan rimlig ersättning. Vi kräver ekonomisk kompensation för landsbygdens bidrag till det framtida fossilfria och hållbara samhället. Till exempel genom att fastighetsskatt för energianläggningar hanteras i de bygder där de ligger. Ett lämpligt riktmärke är grannlandet Finland där kommunerna får drygt 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden. Förra regeringen la band på utredningen genom att utesluta förslag kring skatter. Nuvarande regeringen begränsade utredningen ännu mer genom att även utesluta statligt stöd. I själva utredningen konstateras det: ”Vad gäller kommunen är vår slutsats: Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå.” (https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/04/sou-202318/ )
  160 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ellie Cijvat
 • RÄDDA VITSIPPEKULLEN I ÅMÅL
  Många familjer får en försämrad boendemiljö, en förskola får sämre förutsättningar till lek o aktivitet utomhus. Mycket gamla träd tas bort. Centrumhandel påverkas än mer, befintliga företag får ytterligare konkurrans. Vem vinner i slutändan? Kommunens invånare?
  650 av 800 Underskrifter
  Skapad av Anna Tjus
 • Almen i Björkekärr
  Träden är en del av atmosfären för oss som bor i husen. De bidrar till skuggor och insynsskydd inne i bostäderna. De skapar en relation mellan människor och mer än människor. Till de fåglar som regelbundet slår sig ner på trädens grenar, upplevelsen av årstidsväxlingar som blir närvarande inne i bostäderna. Ock ljuset! Hur solens strålar filtreras i trädens lövverk och och när trädens krona reflekterar det magiska ljuset tillbaka in i rummen trots att solen går ner på andra sidan byggnaden. Det kommer inte finnas om träden försvinner. Det finns en oro och sorg att vi idag har planer om att ersätta träd med parkeringsplatser i området.
  60 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Holmer
 • Avgiftsfri kollektivtrafik
  Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det måste alla ta på allvar, inte minst våra politiker.
  88 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Albertsson
 • Buss till skaris
  Skarholmen, inte bara en restaurang längst ute på udden med en underbar utsikt, utan också en väldigt vacker och populär plats som många åker till för att åka skridskor på vintern och på sommaren bada, segla, vindsurfa och inte minst vandra kring den vackra naturen med dom mysiga promenadstigarna. Det är dessutom alltid trångt om parkeringsplatser och vi är många som hellre tar buss än bil nu för tiden. Och att bussen skulle gå ner och vända tar inte mer än bara ett par minuter. Så varför kan den inte gör det? Det behövs 1000 Signature för att få dem att kolla på det Ps: Tänk på miljön
  265 av 300 Underskrifter
  Skapad av William Zindrou
 • Rädda Viktoriahuset och Hagabion
  Higabs planerade hyreshöjning på 32 procent skulle innebära en dödsstöt för Föreningen Viktoriahusets 25 ideella föreningar, och nu startar hyresförhandlingar för Hagabion. Får kulturen och föreningslivet plats i stadskärnan? Hur ska Göteborg se ut egentligen? Vi vill se en stad där kulturlivet stöttas istället för att hotas och där föreningar och icke-kommersiella verksamheter får ta plats från centrala Göteborg.
  2 474 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Viktoriahuset
 • Behåll Gråbosnabben -Brobacka till Åkareplatsen
  Gå med och visa att vi behöver våran buss! För en levande landsbygd!
  1 864 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Torp
 • Stoppa Uppsalahems försäljning av Bycentrum i Håga by
  Förutom att en försäljning får oöverskådliga konsekvenser för Hågaborna, näringsidkarna och byns skolor, blir konsekvenserna för viktiga delar av Uppsalas kulturliv katastrofala. Bland dessa verksamheter vill vi särskilt framhålla: 1. Esters Musikverksamheter som bedriver kulturell fritidsverksamhet i musik för nära 100-talet Uppsalabor med olika funktionsvariationer. 2. Kulturoasen som i 15 års tid berikat Uppsalas kulturliv med konserter, festivaler, danser och även ett av Uppsalas största kulturella evenemang, Lyktvandringen. 3. Ateljéer för konstnärer, textilkonstnärer och keramiker. 4. Lokaler för egenföretagare inom miljö, hälsa och kultur. Vi vill också betona att Uppsalahem SKAPADE Hågaby som ett modellområde och pilotprojekt. Man hade marknadsföringsmöten på Katalin för att locka "rätt"sorts hyresgäster, företagare, konstnärer, miljöintresserade, kulturarbetare som kunde befolka lokalerna nära Bycentrum, dvs nära bostäderna. I beskrivningen av modellområdet Hågaby var en av grundförutsättningarna att verksamhetslokalerna var tätt sammanbundna med boendet. Att nu försöka sälja de lokaler man en gång lovade hyresgästerna är inget annat än ett löftesbrott. Uppsalahem menar att Bycentrum är nedgånget och står inför stora renoveringar. Det är på sin plats att påminna Uppsalahem om att det är de själva som varit hyresvärdar i över ett kvarts sekel. Om nu lokalerna är i så dåligt skick som UH hävdar så är det alltså deras eget ansvar att det blivit så. Det är således ohederligt att använda lokalernas ”dåliga skick” som argument för att sälja. Uppsalahem menar också att deras uppgift inte är att tillhandahålla lokaler. Samtidigt gör bolaget reklam bl.a på Facebook för alla hundratal lokaler de hyr ut i kommunen, och ber allmänheten komma in med tips på vilken typ av lokaler och verksamheter de önskar inför framtiden. Samtidigt som man säger att man vill utveckla levande områden i samråd med hyresgästerna vill man nu sälja ut det kanske mest aktiva och levande område man har. Låt oss tillsammans påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att Hågaby Centrum är ett av kommunens viktigaste kulturcentrum. Ett Kulturcentrum som kanske i större utsträckning än någon annan aktör i kommunen bedriver en mycket inkluderande verksamhet. Ett kulturcentrum som har fått växa upp utan några större investeringar från kommunens sida. Hågaby Centrum är alltså en stor samhällsekonomisk vinst för Uppsala Kommun. Låt oss också påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att även ett kommunalt bolag måste stå för sina löften och ta ansvar för sina handlingar.
  3 624 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Daniel Eriksson
 • Ta bort "Rotkilens Handelsområde" från Översiktsplanen
  Kommunen ska arbeta FÖR sina kommuninnevånare, inte köra över dem med bulldozer.
  216 av 300 Underskrifter
  Skapad av Elin Bard
 • Bevara Furuhäll (Lidköping)
  Bevara områdets karaktär
  141 av 200 Underskrifter
  Skapad av Furuhäll Lidköping
 • UPPROP FÖR KLIMATET!
  Vi ser den globala klimat- och naturkrisen som en existentiell ödesfråga för mänskligheten. Den är i grunden etisk, moralisk och andlig och handlar om rättvisa, fred och hela skapelsens framtid. Kom därför med och påverka regeringen att ta ansvar för klimatomställningen, utifrån våra fyra krav om fortsatt reduktionsplikt, omläggning av skogsbruket, stärkt biologisk mångfald och en mer hållbar konsumtion! Uppropstexten skickas 20 februari till regeringens ansvariga ministrar, och namninsamlingen påbörjas samtidigt för senare överlämnande.
  4 000 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Lars-Gunnar Frisk