• Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  760 av 800 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Stoppa Lindome Logistikpark
  Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
  365 av 400 Underskrifter
  Skapad av Martin Gustafsson
 • Rädda Ulvaskogen som står inför snar kalavverkning!
  Tiden är knapp för att rädda Ulvaskogen, avverkningen kunde redan ha varit igång i det tysta, mitt i häckningsperioden när sagoskogen är en barnkammare,  om inte Naturskyddsföreningen snappat upp det och gjort en överklagan. Nu behöver vi få med oss dig och alla kommunbor som värnar om Ulvaskogens bevarande för att kräva att Ulvaskogens bevarande för framtiden. Att vandra genom skogen som utgör "sagoskog" i den nya serien om Ronja Rövardotter kan vara ett minne blott. Att kunna vandra genom en vacker skog från Åkers Styckebruk och ansluta till Sörmlandsleden likaså. Ett kalhygge med tillhörande timmervägar, påverkar området mycket negativt och är fruktansvärt att se och röra sig igenom. Dessutom är stora närliggande skogpartier redan avverkade. Rent klimat- och miljömässigt är det en katastrof. Och om detta tillåts går kommunen mot flera viktiga delmål i Agenda 2030 som t ex: -Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen - Värna om den biologiska mångfalden som bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen - Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar samt stoppa avskogningen - Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. - Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar, inklusive för bevarande och återbeskogning. Skogsbolagen har mycket makt men vill vi att de ska bestämma hur våra barns framtida access till naturen ser ut? Det finns andra vägar att gå, exempelvis frivillig avsättning då skogsägaren får ekonomisk ersättning för timmervärdet för att inte avverka skogen. Kommunen skulle i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunna förhandla med skogsägaren Finja Betong AB om ett permanent bevarande av en för invånarna, turismnäringen och besökare mycket viktig skog nära staden. Höj din röst med oss i gruppen Rädda Ulvaskogen och kräv att skogen bevaras!  Du kan nå oss på [email protected] eller i gruppen Rädda Ulvaskogen på Facebook. Du behövs!
  1 786 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Filippa Freed
 • Inga kärnvapen på svensk mark, tack!
  Kärnvapen är det absolut största hotet mot mänskligheten och aldrig har vi varit så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som just idag år 2024, och Sverige bör, liksom Norge markera att vi inte tänker ha kärnvapen på vår mark. Kärnvapen är det värsta vapnet människan uppfunnits. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle få förödande klimat och miljöeffekter på hela planeten för överskådlig framtid. Sverige ska inte bidra till eskalering.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom
 • Stäm staten för klimatet
  Om vi är tillräckligt många som visar vårt stöd kan vi ge Aurora kraft att arbeta vidare, eller ta vid arbetet om de inte har möjlighet att göra det. Politikerna behöver våra röster. Det är dags att visa dem att de inte kommer gratis. De måste skärpa sig i klimatfrågan om de vill vinna nästa val.
  353 av 400 Underskrifter
  Skapad av Annie Croona
 • Rädda träden i Eriksberg
  Protestera mot det vansinniga beslutet att skapa en pendelcykelbana längs Östra Eriksbergsgatan och Sannegårdsgatan. Beslutet är taget på väldigt bristfälliga grunder och utan att man informerat eller frågat de boende i Eriksberg.
  1 285 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Anders Hellman
 • Avsätt Jävig Landsbygdminister
  BAKGRUND Det råder ingen tvivel om att Landsbygdsministern är jävig i de beslut som tas kring licensjakter, förenklad skyddsjakt, och intar total ignorans mot den illegala jakten som pågår år ut och år in på våra strikt skyddade stora rovdjur. Att decimera antalet av dem har Kullgren uttalat flera gånger, långt innan valdagen - så det är sagt och nu gör han det, alltså är han jävig - vilket är olagligt. Dessutom är han själv jägare sedan barnsben. I dessa beslut både rundar han och bryter mot konventioner om rovdjurens strikta skydd, Rödlistade enligt SLU Artdatabankens rödlista av djurarter och växter, Bernkonventionen, Art- och Habitat Direktivet ( AHD) som finns inom EU. Sedan har vi praxis av humanitet som till exempel att man inte skall utsätta viltet för onödigt lidande - står i Jaktförordningen - men att låta tusentals människor med flertalet hundar få jaga efter både Lodjur, Varg som Björn är inget annat än onödigt lidande. Man jagar helt enkelt inte rovdjur på detta sätt enligt all vetenskaplig fakta - om man nu skall jaga dem/döda. Och att man inte jagar djur med ungar är gammal självklar ödmjukhet inför livet - det sker både mot Lodjur som jagas under parningstid och som har fjolårsungen med sig fortsatt över denna tid, plus Björn jagas med ungar i sitt sällskap. Detta godtar han som är minister över Landsbygdsdepartementet och jag kan även nämna Rödräv som jagas med flertalet olika metoder hela året runt. Vår landsbygdsminister älskar verkligen att dräpa helt oskyldiga djur som dessutom är en förutsättning för biologisk mångfald i balans - vilket INGEN MÄNNISKA är kapabel att få till - enligt naturlagen om man nu kan den. Bortsett från huvudproblemet med eliminering av livsviktiga arter för biologisk mångfald är att dessa beslut inte bottnar i någon som helst vetenskap och eller svenska folkets önskan - jäviga beslut för egen och jaktkompisarnas önskan. Om skälet till valvinsten för regeringen bottnar sig i att svenska folket som röstat fram regeringens sammansättning beror på att samtliga i TIDÖ - Avtalet har fått ett mandat av väljarna att vi skall bli av med våra rovdjur kan jag utan SIFO undersökning säga, så är inte fallet. Det tunga mandatet handlar om invandring och gängkriminalitet och så råkade Kullgren halka in på ett bananskal och tar chansen att tillfredsställa sin och sina vänners lustar. Det är många fler människor som är med i Naturorganisationer än Jägarorganisationer - dessutom finns flertalet gjorda undersökningar om rovdjur och alla får en klar majoritet var svenska folket står - Vi står för rovdjuren. Inte minst att nämnas i sammanhanget att Naturvårdsverkets- liksom Länsstyrelsernas beslutsfattare sitter också med JÄV. Att jägarparter också sitter med vid beslut är inte bara jäv utan rättsvidrigt. De flesta av dem är dels handplockade av ministern och eller av hans handplockade, de flesta av dem är jägare själva och eller släkt med jaktfolk - som så länge jag varit aktiv mot vargjakten ( sedan 2010) har skrikit och skrivit om den hemska vargen som måste bort; små barn kan inte vara ute själv vargen kan ta dom, jakthundar dödas eftersom de tränger in i kusinens ( vargens ) revir - som inte har rätt att försvara sitt hem, liksom erbarmligt undermåligt inhägnader för tamdjur där några dödas, på grund av nonchalans mot sina tamdjur och brott mot Djurskyddslagen. Allt detta gapande för att man 1)är rädd för varg, 2) vill inte den skall störa klövviltsjakten 3) har inte en aning om vad som är bra med varg/ våra stora rovdjur i vår natur - total kunskapskollaps! ”De stora rovdjurens ekologiska roll” är en gedigen avhandling av Andrés Ordiz om vikten av att ha rovdjuren i naturen. KD som landsbygdsministern tillhör hade inte varit med i en regering om inte Moderaterna taktikröstat och det kan jag inte se har med önskan om eliminering av våra stora rovdjur, att göra. Som utbildad beteendevetare på hund som art/ Hundpsykolog har jag läst hundratals böcker om hund som art och i den djupa litteraturen gräver man från start till anmodern. Detta ger en djup insikt i hur och varför rovdjur är så viktiga i vår allas natur, hur människan har gått från samexistens till som nu de senaste femton åren till totalt hat och eliminering av dem, ger vid handen att regeringens beslut inte handlar om kunskap utan om osäkerhet och kompiskorruption. Tack på förhand Charlotte Swanstein hundpsykolog och naturdebattör https://www.dalademokraten.se/2024-03-23/ministern-far-med-osanningar-om-vargen-i-tv/?fbclid=IwAR18Okd9e1Tm5EOINtXjjUrArCMMGTyPFy_fGcst8EH9FUsuWe-6T1b39j0 Läs även mitt öppna brev till Ulf Kristersson https://tidningensyre.se/2024/11-mars-2024/oppet-brev-ulf-kristersson-har-ar-fakta-om-rovdjuren/
  295 av 300 Underskrifter
  Skapad av Charlotte Swanstein
 • Rädda lekplatsen vid Folkets hus!
  Det finns många aspekter man kan ta upp som talar för att genomförandet av detta projekt vore en synnerligen dålig idé. Bl.a: Trafiksituationen Man leder medvetet in trafik på villagatorna där det bl.a är mycket barn i rörelse. Barnens säkerhet Både barn boende i området och barn som besöker Folkets hus ska istället för att leka precis utanför dörren behöva röra sig genom samhället längs med och korsa trafikerade vägar. Främja utomhusaktivitet för barnen Ett rivande av lekplatsen skulle göra utomhusaktivitet mindre tillgängligt för alla som i dagsläget har lekplatsen vid Folkets Hus som sin närmaste. Detta kan leda till att barnen istället stannar inomhus och blir stillasittande. Områdets karaktär En stor grusparkering skulle ändra områdets karaktär från ett småskaligt villakvarter till en trafikerad mötesplats för pensionärer. Bevarandet av grönytor Vi har alldeles för lite grönska i våra bostadsområden redan som det är. Tydligen är det Kalmar kommuns linje att minska detta ännu mer.
  523 av 600 Underskrifter
  Skapad av Erik Andersson
 • Nattåg till Paris
  Om vi ska klara att sänka utsläppen måste det finnas rimliga sätt att resa hållbart. Forskning visar att 20 till 30 procent av svenska flygresenärer är beredda att istället välja nattåg för resor till kontinenten. Men det kräver ett antal förbättringar: billigare biljetter, bekvämare tåg och kortare restid. Fördelarna med att kunna resa på natten är många, men det kräver fungerande nattågstrafik. Att sova sittande och gå upp mitt i natten för att byta tåg är helt enkelt inte värdigt. Dessutom är det förbannat trevligt att åka nattåg. Foto: Alex Harmuth, unsplash
  6 067 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Klimatgranskaren - din ficklampa i klimatmörkret Picture
 • Rädda Gunnarskäl!
  Jordbruksmarken är en ändlig resurs som vi måste vara rädda om, speciellt vid rådande klimatförändringar och krigshot. Asfalterar och anlägger vi här är den borta för alltid. Kulturlandskapet är en fröjd för ögat och har många åkerholmar med gammal bland- och ädellövskog som är mycket rika på arter i sina skogsbryn. Ridverksamheten är viktig för många människor och ingen alternativ plats för denna har anvisats av kommunen.
  573 av 600 Underskrifter
  Skapad av Maria Hörnell
 • Ingen gruva i Övre Bygden
  Vi motsätter oss exploatering av området Övre Bygden, i Kalix och Överkalix kommuner. Vi är partipolitiskt obundna. Vi värnar jord, skog, berg, vatten, växter och djur. Vi värnar jakt, fiske, nationalälv och renskötselrätt. Vi kommer att överklaga Boliden Mineral AB:s undersökningstillstånd i Övre Bygden.
  197 av 200 Underskrifter
  Skapad av Frans Björk