• Ge bussarbetarna en värdig arbetsmiljö!
  Det är viktigt för att de skall vara människor, som orkar kan och vill tjäna samhället med denna viktiga tjänst och även för passagerarnas välbefinnande och säkerhet, för trötta förare är en säkerhetsrisk. Arbetsdagar, veckor, månader med humana arbetsscheman, med andra ord ett liv värdigt att leva. Alla förare som övrig personal vill det bästa för de som åker med oss, det ansvar som åläggs är stort men förutsättningarna inskränks från år till år. Dags att förändra för personal, kunder till en bättre arbetsmiljö.
  206 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jan-Erik Lindblom
 • Arbetstidsförkortning för ett hållbart samhälle
  Sedan arbetarrörelsens barndom har kravet på kortare arbetstid funnits där. Detta verkar ha försvunnit de senaste decennierna. Arbetstidsförkortning är ett krav som har haft och har starkt stöd bland stora grupper. När Kommunal undersökte vilka som var de viktigaste frågorna för medlemmarna kom förkortad arbetstid som tredje viktigaste fråga. I Göteborg har Toyota i över ett decennium framgångsrikt haft sex timmars arbetsdag. De har fått både sänkt sjukfrånvaro och lägre personalomsättning, kort sagt nöjdare personal. Samtidigt har kvalitén ökat vilket har lett till ökad kundnöjdhet och högre omsättning. Vi lever i tider av massarbetslöshet där stora grupper är utestängda från den ordinarie arbetsmarknaden. Många arbetar allt mer medan andra inte har jobb alls. Samtidigt ser vi kraftigt ökade ohälsotal, framför allt då psykisk ohälsa. Denna utveckling måste brytas. Jobbar vi kortare tid öppnar vi för fler individer att komma in på arbetsmarknaden, vi får lättare att klare det allt stressigare livspusslet. Ernst Wigforss sade: ”Om målet med samhälls¬utvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka." Jag tror detta har lika stor bärighet idag. Vi lever inte för att arbeta. Vi arbetar för att leva.
  326 av 400 Underskrifter
  Skapad av Gert Andersson
 • Gratis parkering för hemtjänsten
  Varje dag utförs en stor del av all vård i Sverige hemma hos vårdtagarna. Vilket betyder att de som utför vården åker runt mellan dem som de hjälper, tanken i sig är fin eftersom det ger äldre och sjuka möjlighet att få bo kvar hemma men ändå få den vård som krävs. Men det innebär också att de som arbetar inom hemtjänsten arbetar under ständig stress eftersom schemat är tight och det är många hem som ska besökas under dagen. Lägg till trafikstockningar och parkeringsbrist och stressen ökar ännu mer. Att dessutom behöva betala för den parkering som man gör i tjänsten faller utanför all rim och reson. Därför borde alla de fordon som används av hemtjänsten vara befriade från att betala parkeringsavgift. Källa: http://www.dn.se/sthlm/en-p-bot-kan-ata-upp-lonen-for-hemtjansten/
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg
 • Stoppa Vattenfall från att stämma Tyskland
  Svenska Vattenfall stämmer Tyskland på miljardbelopp efter att Tyskland bestämt sig för att avveckla kärnkraft i förmån för förnybar energi . Om Vattenfall vinner kan det få allvarliga konsekvenser för omställningen mot förnybar energi i Sverige och resten av Europa. Fler energijättar såsom RWE och Eon förväntar sig nu miljardbelopp . Ska vi tillåta att företag stämmer länder som arbetar för en mer hållbar utveckling? Det är upp till oss att säga ifrån! Nästa gång kan det vara Sverige som stäms. Vi kan inte låta energibolagen komma undan. Företag ska inte kunna styra över demokratiskt valda regeringar! Vattenfall ägs av svenska staten: det är med andra ord upp till oss att stoppa Vattenfall innan det är för sent! Skriv under nu! Tillsammans kan vi få Vattenfall att dra tillbaka sin stämningsansökan och istället fokusera på förnybar energi! Källor: http://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-stammer-tyskland-pa-miljarder/ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4541854
  50 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Siitam
 • Ny idrottshall till Norrtälje Stad
  För att kunna tillgodose ett ökat idrottande bland Norrtälje Stads invånare så måste kapaciteten på befintliga anläggningar utökas. Staden har ökat i antal med 34% under senaste tio åren. Men inget har gjorts för att främja rörelseglädje i form av extra grönytor, lekparker och ytor för spontanidrott. Föreningsverksamheterna vill därför fylla detta tomrum, men behöver lokaler för att kunna bedriva verksamhet utan att konkurrera med varandra.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Dennie Jobark
 • Petition till Regeringen: Tillägg för Ensamstående och Arbetslösa
  Idag när boendekostnaden ökat och bostäder, driftskostnader och livsmedel blivit så dyra, har ensamstående och arbetslösa det tufft att klara av alla kostnader som de har till vardags, detta är ett problem för många som borde åtgärdas snarast. #bostadskris #fattigdom #ensamstående #arbetslöshet 🇸🇪
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Nilsson
 • RÖR INTE VÅR KULTURSKOLA!
  Att skära ned på Kulturskolan vore ett allvarligt misstag. Kulturskolan erbjuder inte bara undervisning i musik, dans och teater, utan skapar också en kreativ och sammanhållen gemenskap. För våra barn och unga är detta en av få möjligheter att utveckla sina talanger och bygga självförtroende, särskilt på landsbygden där alternativen är få. Kulturskolan stärker lokalsamhället, bidrar till ett levande kulturliv och motverkar utanförskap. Neddragningar skulle minska tillgången till kultur för många och hota våra barns framtid. Det är en kortsiktig lösning med långsiktiga konsekvenser.
  273 av 300 Underskrifter
  Skapad av Therese Landolsi
 • Godkänn Janus utbyggnad i Ljusdal
  För att stötta Janus utbyggnad då det bidrar till Ljusdals framtid!
  772 av 800 Underskrifter
  Skapad av Maria Eklund Andersson
 • Bea testar samarbetskampanj
  Test av samarbetskampanj
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bea Almhagen Picture
 • Satsa på barn i skolan genom extra extrastöd.
  I skolorna i hela landet, och i förskola och grundskolan, då det är där barn känner att dem inte får det stöd dem behöver och att tid inte finns från en lärare till alla barnen i en klass, av det så kan också ett utanförskap bli för några barn som inte får det stöd dem har rätt till, och av det hamnar utanför samhället/hamnar tex i fel sällskap, och av det så tillomed kan hamna i kriminell situation, då dem känner att det inte finns någon plats för dem inom fortsatta studier som leder till ett arbete, där ett arbete är förutsättningen till en inkomst och att hålla sig till det och inte hamna i något annat sökande efter inkomst inom den kriminella världen.
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marianne Modig/Nords
 • Ta tillbaka våra pedagoger!
  För våra barns framtid.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lotta Alsterklev
 • Vi vill ha kvar Kinna kontoret!
  Frösund omsorgs kontor i Kinna är en ovärderlig tillgång till många av oss kunder som bor i Mark med omnejd. Inte minst för en gemenskap & tillhörighet som inte går att uppmäta när kontoren och cheferna befinner sig för långt bort, utan även för tillgängligheten att kunna komma in till möten, samtal, aktiviteter och utbildningar etc. Utan vårat kontor i Kinna kommer det konsekvenser för kunderna, alla arbetande assistenter och cheferna. Tryggheten tas ifrån oss alla, och med stängningen av kinnas kontor riskerar ni att flertalet kunder avsäger sig frösunda som assistans och byter till konkurrerande bolag som faktiskt finns i kommunen. Låt oss få behålla Kinna!
  61 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Kärräng