• Stoppa privatiseringen i Älvsbyns Kommun
  En privatisering skulle leda att kommuninvånarnas skattepengar som är tänkt till service och välfärd istället skulle gå ut till vinst till privata aktörer. Detta är en viktig fråga för alla Älvsbybor och våran välfärd. Trygga anställningar för personalen är bättre än kortsiktiga lösningar och komplicerade avtal med privata aktörer. 
  250 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jessica Lund
 • Vi vill inte betala för att sälja vår el
  Vi i Sverige har blivit lurade och blir lurade av energi monopolet som styrs av eon och det flytande elpriset. Vi ska inte behöva betala för att priset ligger på minus och att vi producerar el när det är sol. 
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Magnus Löfstedt
 • Bort med Martin Roth som rektor på Bladins
  Varför Martin Roth inte bör bli rektor på Bladins. Martin Roths agerande under studentutspringet på Borgarskolan väcker allvarliga frågor om hans lämplighet som ledare i en skolverksamhet. Att fysiskt ingripa mot en student, oavsett omständigheterna, är både olämpligt och oacceptabelt för en person i en sådan auktoritetsposition. Detta beteende strider mot principerna om säkerhet och respekt i skolmiljön, vilka är grundläggande för att skapa en trygg och stödjande atmosfär för alla elever. Rektorers och lärares roll är att främja en miljö av dialog, respekt och konfliktlösning genom fredliga och pedagogiska metoder. Roths handlingar visar på bristande omdöme och förmåga att hantera situationer med den lugn och professionalitet som förväntas av en skolledare. Hans fysiska ingripande kan också ha orsakat fysisk och psykisk skada på studenten, vilket ytterligare förstärker allvaret i händelsen. Att tillsätta Martin Roth som skoldirektör på Bladins skulle sända fel signaler om skolans värderingar och ledarskap. Det är avgörande att skolans högsta ledning föregår med gott exempel och upprätthåller de högsta standarderna för beteende och etik. För att säkerställa en trygg och respektfull miljö för elever, personal och föräldrar, bör Bladins överväga en annan kandidat som visar bättre förmåga att leda med integritet och respekt.
  3 550 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Wessman Hayat Ali
 • BOJKOTTA KÖP AV KINESISKA ELBILAR!
  Eliminerad koldioxidtillförsel till atmosfären innebär att uppvärmningen av vår planet bromsas upp och framtida klimatrubbningar kan bli lindrigare. Det är samtidigt mycket billigare att driva sin bil med kombinationen av vätgas och syrgas än med bensin eller diesel som blandas med luft. Konverteringen är billig att utföra på en verkstad.  Samtidigt som alla med äldre bilar kör 100% klimatriktigt blir bilanvändandet mycket billigare för dem som idag behöver bilen för sina transporter. Nästan alla tjänar på denna förändring som kan genomföras i rekordfart (något år för t.ex. Sverige). De som inte tjänar på omställningen är alla som levererar dagens bränslen som innehåller kol.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mårten Procopé
 • Sverige måste erkänna Västsahara
  Varför vi kräver att Sverige ska erkänna Västsahara Västsahara är ett land som ligger på Afrikas västkust. Landet kallas även för Afrikas sista koloni. Från 1880-talet var Västsahara en spansk koloni. Vid 1975 skulle Västsahara bli avkolonialiserat men Spanien överlämnade Västsahara i ett illegalt avtal till Marocko och Mauretanien. Båda de länderna gick beväpnat in i Västsahara, som hade sin egen befrielserörelse Polisario sedan två år tillbaka. Marocko vann över både Mauretanien och Polisario. Polisario befinner sig än idag i exil i grannlandet Algeriet. Därifrån utropade de den självständiga staten Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) år 1976, som borde inkludera hela Västsahara, i nuläget är det den östra tredjedelen av landet som är nästintill obebodd. De bor tillsammans med ungefär 200 000 västsaharier i flyktinglägrena som byggdes upp vid Marockos invasion 1975, för nästan 50 år sedan.  Västsahara är rikt på naturresurser och därmed av stort ekonomiskt intresse för Marocko. All vinst från fisk, grönsaker, förnyelsebar energi och fosfat som produceras på västsaharisk mark går till Marocko. Det pågick en väpnad konflikt mellan Marocko och Polisario från att Marocko invaderade 1975. Vid 1991 blev det ett eldupphör då båda länderna undertecknade ett avtal från FN om vapenvila. I avtalet ingick det även att det skulle hållas en folkomröstning där västsaharierna skulle välja mellan att vara ett självständigt land eller att tillhöra Marocko. FN har ännu inte genomfört denna folkomröstning. En av anledningarna till det är Marockos starka band till Frankrike. Frankrike har en permanent plats och vetorätt i FN:s säkerhetsråd, och blockerar gång på gång omröstningar vars utfall missgynnar Marocko. På en del kartor finns inte ens Västsahara som land, den landytan räknas istället till Marocko. Marocko har sedan 2004 även sagt nej till att Västsaharas självständighet är ett alternativ. Det, tillsammans med att FN inte har genomfört folkomröstningen, är en av orsakerna till att Polisario och Marocko avbröt vapenvilan 2020. Idag är dessa två stater i krig mot varandra. Genom Västsahara går världens längsta aktiva mur på 2 700 km, vilket är den näst längsta muren efter kinesiska muren. Att muren är aktiv betyder att Marockos militär och landminor befinner sig där. Väster om den ligger det område som är under marockansk kontroll, ungefär två tredjedelar av landets yta. Dit får varken journalister eller oberoende observatörer resa. Alla nyheter och uppdateringar om vad som händer väster om muren kommer från västsaharier, som riskerar sin egen säkerhet för att dokumentera och sprida information till omvärlden. I den ockuperade delen blir västsaharier nekade jobb och bostäder enbart för sin etnicitet. De blir även straffade, det vill säga, misshandlade, fängslade och ibland mördade av Marockos militär för att visa västsaharas flagga, filma och ha fredliga demonstrationer. Sveriges riksdag beslutade 2012 att Sverige skulle erkänna Västsahara som en egen stat. Det har ännu inte skett. Med den här namninsamlingen vill vi sätta press på regeringen att fullfölja riksdagsbeslutet från 2012. Erik Christiansson, Saga Gabrielsson, Linn Karpsten Klangevik, Kyoka Ogata, Mei Sakai, kursdeltagare på Res och förändra världen-kursen, Färnebo folkhögskola Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna  Susanne Gerstenberg, Kvinnor för Fred Adolfo Ovalle, ordförande Latinamerikagrupperna Paul Carlsson, ordförande Praktisk Solidaritet Matts Mattsson, Solidaritet Nordost Benjamin Ladraa, medgrundare av Solidarity Rising Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Res och Förändra Världen
 • Vill vi ha kvar Linda!
  Om vi är många som protesterar kan det göra skillnad! Nu har sparbetinget gått för långt, det blir inte bra för våra barn med så lite personal på fritids i trean. Linda är en otroligt uppskattad pedagog och hon gör stor skillnad på Vintergatan. 
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kajsa Åkerström
 • Avskaffa öppettiderna för stillrummet!
  Kan du inte be på BTH längre pga nya öppettiderna till stillarummet? Joina namninsamlingen! Tillsammans är vi starka och kan göra förändring. Då vi inte har fått respons från BTH, så är din röst superviktig för att få ledningen att förstå hur många som blir drabbade av nuvarande situationen! Rummet är en viktig resurs för många av oss här på BTH, då det erbjuder en plats för reflektion och återhämtning för en mångfald av behov och trosövertygelser. I dagsläget har Stilla rummet begränsade öppettider, vilket har orsakat bekymmer bland oss studenter som använder rummet dagligen för att utföra sina böner. Det är viktigt att notera att under sommarhalvåret sträcker sig de muslimska bönetiderna även till kvällen, vilket ytterligare förstärker behovet av att tillhandahålla ett tillgängligt utrymme för böner under senare timmar. Bönen är en viktig del av vår tro och personliga utveckling. För många av oss är det en tid för stillhet, återkoppling och andlig upplevelse som bidrar till vårt välbefinnande och fokusering. Meditation har även påvisats ha positiva effekter på studieprestationer och välmående. Vi anser det vara av yttersta vikt att institutionen strävar efter att tillgodose behoven hos alla studenter, oavsett deras trosövertygelser. Utan möjlighet att utföra våra böner på lämpliga platser kan vissa studenter tvingas söka andra utrymmen, vilket kan vara olämpligt för både dem och deras omgivning. Avsaknaden av ett avskilt utrymme för bön har dessutom ökat behovet för användning av utrymningsvägen i G-huset, som studenter har uppmanats att undvika. Med detta i åtanke skulle vi vilja föreslå att avskaffa öppettiderna för Stilla rummet eller i värsta fall förlänga det till kl 00 för att tillgodose behoven hos våra muslimska studenter, och säkerställa en inkluderande miljö för alla på högskolan. Detta skulle inte bara möjliggöra för studenter att utföra sina böner i rätt miljö, utan också främja en känsla av gemenskap och respekt för alla religiösa och kulturella traditioner.
  112 av 200 Underskrifter
  Skapad av Al-Andalus BTH
 • Vi vill ha tillbaka 10 timmar natt i Uppsala kommun!
  Om uppsala kommun vill ha kvar den kompetenta personal som finns inom äldreomsorgen och kunna locka in ny personal inför framtiden, böhöver man ha vettiga scheman med vettiga arbetstider som innebär att man även har tid till privatliv, att vara social och kunna ägna sig åt sina intressen, det säger sig självt!?
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av Caroline Nelborg
 • Fayaz ska få stanna i Sverige!!
  På grund av att jag har allt bevis för hur farligt det är för mig att bo i Afghanistan. Jag har varit med Afghansk soldat och just nu talibanerna som styr landet, dödar soldater. Men Sverige tycker att det är okej, skicka mig till Afghanistan och leva utan min barn. Jag vill gärna att ni hjälper mig med en namninsamling som är den enda sätt kvar att kunna få stanna i Sverige!
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fayaz Fayaz
 • Support the Multicultural Center (MKC) – Stop municipal defunding!
  We Need Your Help! We urge everyone who values social diversity, democratic pluralism, and knowledge-based societal understanding to support our fight to preserve MKC. By signing this petition, you are showing your support for MKC to continue its important work. How Can You Help? * Sign the petition to show broad support for MKC. * Spread the word to friends, family, and colleagues and encourage them to sign as well. * Get involved in our activities and events to show concrete support. Every signature counts. Together, we can show decision-makers how much MKC means to all of us. MKC is an important part of our community and our cultural heritage – let's work together to ensure its future.
  78 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mångkulturellt Centrum
 • Bevara Iljansbodaskolan som F-6 !
  Förslaget är kortsiktigt och brister i hänsyn till elevernas trygghet och välbefinnande. Går förslaget igenom blir det fastslaget att Iljansbodaskolans elever alltid kommer tvingas att splittras, genomgå lärarbyte och förflyttas till Kolarängsskolan i åk 5. Våra barn blir utfyllnad i de befintliga klasserna där det blir ett elevtapp till de privata aktörerna. Barnen på Kolarängsskolan påverkas även de med en rubbad skolgång när bristande planering gör att klasserna behöver påfyllnadsbarn. Vi ser en stor fördel i dagens rådande samhälle med mindre enheter där det finns större insyn i gränslandet skola och samhälle. Därför uppmanar vi Er att skriva under, för att vinna tid så att förslaget kan utredas ytterligare. Med vänliga hälsningar, Föräldrar med barn på Iljansbodaskolan och Almarevägens förskola genom: Sandra Karlsson, Johanna Tüll Hollander, Nina Dahlström och Jennie Evaldsson
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar Barn
 • Bevara psykiatriambulansen i Norrköping!
  För människor lika värde, den psykiska ohälsan ökar och alla har rätt till vård. 2300 larm sedan 22/9-22 visar att vi behövs på plats, vi räddar liv och vi slåss för en redan utsatt grupp i samhället där stigmatisering är deras vardag, suicid antalet ökar just för att tiden och tillgängligheten är knapp.
  1 101 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Amalia Eklund