• Mamma Mia på bio i Helsingborg
  För att det skapar så mkt glädje för så många dom älskar dessa filmer
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Amelie Rosenblad
 • Stoppa nedläggningen av kultur och fritidsnämnden i Ale
  Det är viktigt för att alla barn i Ale kommun ska få möjlighet till ett rikt kultur och föreningsliv
  603 av 800 Underskrifter
  Skapad av Christine M
 • 2 av 100 Underskrifter
  Skapad av stefan bartsch
 • STOPPA yearbook formatet i skolkatalogen!
  Det är viktigt att behålla gamla traditionen och att vi elever känner oss delaktiga i besluten som rör oss.
  114 av 200 Underskrifter
  Skapad av Tyra Lundström
 • Kärnkraft nej tack
  Vi måste tänka på barnen och alla de som kommer efter oss. Vill vi ge dem en energikälla som lämnar efter sig avfall som vi inte vet vart den ska förvaras. Kärnkraften är farlig, dyr och tar lång tid att bygga upp. Vi måste lösa energifrågan nu. Vill du att dina skattepengar ska gå till en energiform som är dyr och är beroende av skattepengar som kunde gå till något annat.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Pernilla Lindström
 • Enköping Fri kollektivtrafik för (STAD)
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Lundqvist
 • Rör inte vår avfallssytem i Sund!
  Ändra inte ett fungerande avfallssystem.
  221 av 300 Underskrifter
  Skapad av Christer Mattsson
 • Namnbyte på busshållplats
  Eftersom vi måste matcha den nya viben med nutiden och även ha en Göteborgsk busshållplats istället för att den är döpt efter en stockholmare som somsagt dog för 100år sedan
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isaac Evans
 • Partiernas ekonomi - offentlig handling
  Vi väljare måste veta vem förutom partistödet står för det ekonomiska bidraget till våra partier, denna är en grundsten i förtroendet gent emot våra politiker och våra partier och därmed en grundbult i vår representativa demokrati.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nicklas Wolter
 • Övergångsställe
  Bussförare som ser resenärer varje dag utsättas för trafikfara.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christel Dahlberg
 • Lokal för oss PRO centrala Skellefteå.
  Alla äldre som är aktiva medlemmar i Skellefteå Pro och vill ha en bra lokal för alla våra aktiviteter. Den ska även vara handikappanpassad.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anita Karlsson
 • Vårdcentraler
  Det gäller i högsta grad din, nära anhörigas eller vänners hälsa som kan få svåra konsekvenser för att de inte tagits på allvar och mycket onödigt lidande. Det är också ett samhällsekonomiskt problem. En granne dog av cancer därför att hennes problem inte togs på allvar. Känner ni till något liknande eller är ni själva i en sådan situation?
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Charlotte Moström