• Stoppa Vattenfall från att stämma Tyskland
  Svenska Vattenfall stämmer Tyskland på miljardbelopp efter att Tyskland bestämt sig för att avveckla kärnkraft i förmån för förnybar energi . Om Vattenfall vinner kan det få allvarliga konsekvenser för omställningen mot förnybar energi i Sverige och resten av Europa. Fler energijättar såsom RWE och Eon förväntar sig nu miljardbelopp . Ska vi tillåta att företag stämmer länder som arbetar för en mer hållbar utveckling? Det är upp till oss att säga ifrån! Nästa gång kan det vara Sverige som stäms. Vi kan inte låta energibolagen komma undan. Företag ska inte kunna styra över demokratiskt valda regeringar! Vattenfall ägs av svenska staten: det är med andra ord upp till oss att stoppa Vattenfall innan det är för sent! Skriv under nu! Tillsammans kan vi få Vattenfall att dra tillbaka sin stämningsansökan och istället fokusera på förnybar energi! Källor: http://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-stammer-tyskland-pa-miljarder/ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4541854
  50 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Siitam
 • Nya skolan skall byggas enligt överenskommelse
  Våra barn har rätt till en trygg skolgång. De har blivit lovade en återgång till Fridhemsskolan. I artikel 3 i barnkonventionen står det såhär: ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Det är också viktigt för att behålla servicen i stadsdelarnas närhet för att minska transportbehoven i staden.
  322 av 400 Underskrifter
  Skapad av Anna Flemström Sundell
 • Avskaffa efterpressregeln inom OL
  Detta vänder sig givetvis i första hand till alla de som älskar sporten Olympisk lyftning och som ser att det förstör intresset att följa sporten då ingen utomstående kan förstå vad som ligger bakom underkända lyft på grund av lätt darrning i armbågar och därigenom det meningsfulla i det. Istället skall det krävas endast att lyftaren har full kontroll över stången innan nersignal av domaren. Då skall lyftet godkännas för klarat lyft. Skillnaderna är glasklara mellan klarat och missat lyft och inte som nu ”10 nyanser av rött och vitt”
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kjell Palmberg
 • Låt våra hundraser vara
  Hundarna är värda att fortsätta leva i Sverige som familjehundar. Det är okunskapen om rasen man måste förändra
  27 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Birgitta
 • 115 av 200 Underskrifter
  Skapad av Bror Irgens
 • Vi som vill ha en Bowlinghall i Halmstad
  Alla måste hjälpas åt att visa kommunen hur mycket detta betyder.
  255 av 300 Underskrifter
  Skapad av Gittan Art's
 • Låt Margad i Ifk Lidingö F11A få stanna i Sverige!
  Margads lillebror vet inget annat än Sverige. Margad har allt hon älskar här - vänner, skola och inte minst fotbollen som är hennes liv. Tonåren är tufft som det är men att se vår vän och lagspelare må så här dåligt (vilket är dokumenterat och intygat av läkare) kan inte vara att se till barnets bästa.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Charlotta Wågert
 • Nej till orimliga hyreshöjningar i Uppsala!
  Bostadsbolagens krav på hyreshöjningar under 2024 är orimliga. Uppsalahem har krävt hyreshöjningar på 10,5 procent. De privata bostadsbolagen har flaggat för höjningar på uppåt 12 procent. Bostadsbolagen motiverar sina krav med att deras kostnader har ökat. Detta stämmer. Men samtidigt har bostadsbolagen gjort stora vinster de senaste fem åren. Åren 2018-2022 gick mer än var fjärde krona som Uppsalahems hyresgäster betalar i hyra till vinst (27,3 procent). Fastighetsägarna måste ta en långt större andel av de ökade kostnaderna än de planerar. Många som bor i hyresrätt är lågavlönade och pressas redan av stigande kostnader för mat, el och bensin.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Davis Kaza
 • Rädda Aggregat
  Det är viktigt att Aggregat är en verksamhet som är gratis med tillräcklig personal och fler öppettider. Tillgång till kulturaktiviteter ger möjligheter till intellektuell stimulans, ökad medvetenhet och utveckling av kritiskt tänkande. Konst och kultur ger möjligheter till rekreation, avkoppling och estetiskt njutning. Att Aggregat är gratis innebär att olika personer och grupper kan få utrymme att uttrycka sin kreativitet vilket motverkar att kultur blir en klassfråga. Sist men inte minst utgör kulturen (Aggregat) en central roll i ett demokratiskt samhälle. Det måste därför ges förutsättningar för att alla ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och vara aktiva deltagare på likvärdiga villkor i kulturlivet.
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Mona Abdullahi
 • Flytta på mösspåtagningen!!!
  Vi känner att det vore dåligt av flera skäl om vi hade mösspåtagningen den 30:e. För det första så krockar den officiella festen på den 26:e med en skoldag, och för det andra vore det konstigt om vi hade firade denna fest utan att ha tagit på oss mössorna och målat overaller. Därför är det passande att ha skolans mösspåtagning på den 26:e.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Arian Kafaie
 • Återgå till gamla halvklasserna i 9B
  För att vi ska kunna trivas på skolan och kunna bidra till arbetsro då vi känner oss trygga. Trygga elever= bra arbetsro
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alex Berisson
 • Folkomröstning och debatt om Natomedlemskap
  Vi behöver tid att tänka igenom stora förändringar. Vi behöver tid att tänka igenom att ge upp vår neutralitet. Vi behöver tid att tänka igenom ökad militarisering i stället för diplomati som är vår tradition. Vi behöver tid att fundera på om vi vill vara delaktiga i användningen av kärnvapen. Vi behöver en folkomröstning om Nato och medlemskap
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lillemor Lindskog