• Delta inte i Eurovision, El Sistema!
  Rädda barnen skriver: Barnen i Gaza är nära svält - Sedan den 7 oktober har tusentals människor dödats och skadats i Gaza. Många tros också vara fast under rasmassorna. De barn som överlever bomberna och markstriderna riskerar istället att dö av hungersnöd om inte humanitär hjälp når fram i tid. Nästan alla barn i Gaza är nu farligt nära svält. – Vid gränsen till Gaza väntar lastbilar packade med nödhjälp som kan rädda liv. Mat till familjer ruttnar eftersom bilarna inte släpps in samtidigt som barn tvingas äta löv och kämpa mot svält. Detta sker trots att Israel enligt internationell rätt inte bara ska tillåta utan aktivt underlätta genomförandet av humanitärt stöd utifrån civilbefolkningens behov, säger Åsa Regnér, Rädda Barnens generalsekreterare. Se vidare på Rädda barnens hemsida.
  431 av 500 Underskrifter
  Skapad av Mia Krokstäde
 • Rädda Aggregat
  Det är viktigt att Aggregat är en verksamhet som är gratis med tillräcklig personal och fler öppettider. Tillgång till kulturaktiviteter ger möjligheter till intellektuell stimulans, ökad medvetenhet och utveckling av kritiskt tänkande. Konst och kultur ger möjligheter till rekreation, avkoppling och estetiskt njutning. Att Aggregat är gratis innebär att olika personer och grupper kan få utrymme att uttrycka sin kreativitet vilket motverkar att kultur blir en klassfråga. Sist men inte minst utgör kulturen (Aggregat) en central roll i ett demokratiskt samhälle. Det måste därför ges förutsättningar för att alla ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och vara aktiva deltagare på likvärdiga villkor i kulturlivet.
  263 av 300 Underskrifter
  Skapad av Mona Abdullahi
 • Fritidsgården i Vingåker måste vara öppen på sommaren!
  Vingåkers kommun som helhet har skyldighet att prioritera barn och ungas rättigheter, och arbeta för att barnens bästa alltid kommer i första rummet. Men i och med detta beslut, så har de inte gjort det. I och med beslutet att stänga fritidsgården under fyra veckor i sommar, så sviker de Vingåkers barn och unga. De sviker genom att de fattat ett beslut utan att prata med barnen som har behov av fritidsgården, samt att beslutet strider mot Barnkonventionen. Barn och unga ska känna att de har en trygg plats att gå till, även under sommaren. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga älskar sommarlovet, och har en trygg hemmiljö att vistas i. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga har trygga vuxna som bryr sig om dem. Vi kan inte ta för givet att fritidsgården inte behövs under sommaren. Vi kan inte ta Vingåkers barn och unga för givna, de behöver fritidsgården, och de behöver oss. I ett pressmeddelande från BRIS så kan man läsa att antalet samtal till organisationen ökade bland barn och unga under sommaren 2022 (https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/sommaren-pa-bris-manga-barn-med-oro/). I ett drömsamhälle så borde inte "trenden" hålla i sig även i år, men i och med att många hushåll går på knäna ekonomiskt och känner stress över ekonomin, så kommer kanske hushållen förändra sina semestervanor denna sommar. Och därför behöver hemkommunen kunna erbjuda trygghet och stöd till de barn och unga som har ett behov av det även under sommarlovet.
  244 av 300 Underskrifter
  Skapad av Emma Karlsson
 • Graffiti vägg till barn och unga i Oskarshamn.
  Ge ungdomarna och barnen utrymme att uttrycka sig.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Nilsson
 • Satsa på Estetiska programmet - låt inte teaterinriktningen dö!
  För att Gävle behöver kultur! Gävle behöver också ett brett utbud av gymnasieutbildningar för att kunna utbilda olika typer av elever och ge fler möjligheter till framtidens yrken!
  1 370 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Björkman
 • Låt Familjen Hassani Stanna I Sverige
  Detta är förmodligen inte lika viktigt för utomstående som det är för mig. Men problemet är inte bara det här fallet. Problemet är att man utan anledning skickar ut människor ur landet. Landet som idag blivit mångas hem. Precis som i min kompis fall så är det helt kompetenta människor, en mamma som utbildar sig till vården, en väl utbildad pappa och två söner som det går bra för i både skola och idrott. Båda sönerna är högt upp på listan när det gäller simmare i Sverige. Och för mig är det ett mysterium hur man bara kan utvisa folk.
  466 av 500 Underskrifter
  Skapad av Solis Dojorti
 • Återinför Källbrinksskolans julstrul
  Julstrul och Vårsoarén är någonting som alla elever på skolan kan se fram emot; det höjer skolgemenskapen och främjar kulturintresset på skolan. Det ger även musikundervisningen fler dimensioner som kan göra elever mer intresserade av att utforska musikens värld.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Charlie Terner
 • Utveckla busslinje 521!
  Örebro växer och utvecklas. Inom stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att på ett hållbart sätt bo och leva utanför stadsgränsen utan att behöva ge avkall på grundläggande service och möjligheter att delta i samhället. Det handlar både om demokrati, rättvisa, klimat och försörjning. Med nedläggning eller försämring av bussförbindelser minskas dessa möjligheter drastiskt.
  360 av 400 Underskrifter
  Skapad av Åsa Johansson
 • Kanalen
  När jag var barn kunde man meta och bada i kanalen. Det fanns mört, braxen, abborre, gädda, ål och kräftor i den.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bengt Forsberg
 • Stoppa bebyggelse på 120-årig bokskog, stadsnära sammanhängande skog i Sölvesborg
  Av vikt för att det är av betydelse för nu och framtid i kommande generationer. För hälsa och välmående, som skydd för buller, stå emot torka och värme, koldioxidutsläpp, ta emot regn. Barns lek och utforskande. Tillgång för psykisk hälsa med närliggande rehabilitering. Stressreducerande som återhämtning med att gå från staden direkt in i skog. Tillgänglighet för äldre, handikappade, hundägare och de som går brukshundsklubb samt Sölvesborgs ridklubb. Förskolans tillgänglighet. Kulturmärkta Gröne väg. Sammanlänkning med Blekinge/ Skåneled. Arter och liv som lever där och för den biologiska mångfalden. Grönplan som är utarbetad men som åsidosatts för bebyggelse. All forskning som påtalar vikten av bevarande av stadsnära skog. Infrastruktur för livet i skogen, kommunikation och som vi påverkas av alla. Ekonomisk vinning med skog och natur. Det är framtid. Turismnäringen gynnas.
  15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingrid Stigsdotter
 • Förbättrad modersmålsundervisning i arabiska
  Eleverna utvecklas inte tillräckligt bra i sitt modersmål på grund av obehöriga lärare samt ej existerande läroplan. Lärarna talar ej arabiska "fosha" , dem talar i sin egen dialekt som inte är förståelig för vissa elever.
  335 av 400 Underskrifter
  Skapad av Mona Blommaberg
 • Mataffärer borde ge överbliven mat till välgörenhet
  De är både miljövänligt och bra för alla som knappt har någon mat överhuvudtaget. Dessutom minskar man på matsvinn då Jag hatar att affärer slänger så mycket mat
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Andersson