• AKUT. Inga nazister på våra gator
  Den 12 September har ett högerextremist parti, Stram Kurs ansökt om att få demonstrera och bränna koranen i flera av Stockholms förorter. Att ett nazistiskt parti vill åka specefikt till förorten och bränna koranen är inte konstruktiv kritik, det är djupt problematiskt, kränkande och oroväckande. Samma sak såg vi hända i Malmö, där samma parti fick nekat tillstånd, men dök upp ändå, flera greps för hets mot folkgrupp, bland annat efter att ha spelat fotboll med en koran. Vi har alltså redan sett vad det här partiet går för och vad deras syfte är, att ge tillstånd för dem att demonstrera skulle vara farligt och utsätta många människor för fara. I en artikel från DN säger Rinkebys polischef att "Det viktigaste för oss är att vi har medborgarna på vår sida" Hur ska ni, polisen i Stockholm, ha medborgarna på eran sida, om ni i handling visar att ni hellre säger ja till ett nazistiskt parti som är direkt farligt för många medborgare än att skydda de människors välmående och trygghet ni säger er värna om. Hur ska ni inge trygghet om ni inte respekterar och lyssnar på de människor som bor på platsens oro och otrygghet? Än bearbetas ansökan, vilket betyder att vi har all möjlighet att skapa förändring, dela, tagga Stockholm polisen, skriv under, skriv direkt till Stockholms polisen om dina tankar. Din röst räknas Källa: https://www.dn.se/sthlm/danskt-hogerextremt-parti-vill-demonstrera-i-stockholmsfororter/
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Em Forslund
 • Ska barnen betala?
  Skolorna i kommunen har inte de medel som krävs för att anställa extra resurser till våra sjuka barn. Istället ska befintlig personal på redan förstora barngrupper ta på sig detta enormt krävande arbete, vilket är omöjligt. Våra barn och lärare ska kunna ha en trygg miljö att vistas i stora delar av sitt liv. Det får de inte nu i Örnsköldsviks kommun. Bakgrunden till detta är att 2019 tog bildningsnämnden ett beslut om att ytterligare besparingar skulle göras för de som redan har det svårt i livet. Med stöd av en vinklad konsekvensanalys röstades förslaget igenom. Det innebar en besparing på 8 miljoner av det medicinska tilläggsbeloppet: stöd för sjuka barn under skoltiden. Analysen hävdade att det inte får någon negativ konsekvens i en redan underfinansierad verksamhet. Det är orimligt, felaktigt och utan underlag. Behovet minskar inte för att budgeten gör det. Vår dotter som snart fyller 6 år, har precis börjat förskoleklass och har en kronisk sjukdom som kräver ständigt tillsyn och aktivt arbete för att inte hamna i en livshotande situation. Hon kan inte ta något eget ansvar för sin sjukdom och den som tar på sig ansvar för henne under skoltiden behöver kunna läsa in signaler för hennes välmående, då det är en komplicerad sjukdom med många faktorer som spelar in utöver medicinering. Lärarna har inte en chans att sköta undervisning och samtidigt upprätthålla ett säkert medicinskt ansvar för det kroniskt sjuka barnet som kräver STÄNDIG tillsyn. Det går ut över resten av klassen som inte ges möjlighet till den/samma undervisning, stöd, behov dom har rätt till, då man måste sänka ambitionsnivån kraftigt. Man inte kan säkerhetsställa en trygg miljö varken för det sjuka barnet, lärarna eller resten av klassen. Det är skrämmande när man ser under vilka förhållanden våra barns lärare ska arbeta under. Det finns fler i samma situation som vi som har barn som behöver denna typ av hjälp eller stöd. Våra barn kommer leva med den här sjukdomen resten av livet, dom är fortfarande sjuka, och har fortfarande samma behov till stöd fast än pengar dras bort. Det är en självklarhet att ALLA barn ska ha en trygg skolgång och samma förutsättningar. Att VARJE lärare och pedagog ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Den grundläggande tryggheten rycks bort under våra fötter. Lärarförbundet vittnar också om att lärarna under lång tid påtalat ohållbara arbetsmiljöer. Det går inte att blunda för längre. Vi föräldrar har det redan tufft som det är då vi bär ansvaret för våra barns sjukdomar all övrig tid, vi ska inte behöva känna rädslan för att våra barn ska fara illa när vi lämnar dem på skolan. Politiker och tjänstemän! Nu är det dags att visa vad för slags samhälle ni vill bygga upp för våra barn och lärare! Alla vi kommuninvånare, står vi bakom kommunen och bildningsnämndens beslut? Tycker vi att det hjälper till att skapa en attraktiv kommun att bo, arbeta i och flytta till? Har det gått så långt att det verkligen inte finns något annat att spara på än sjuka barn? Alla som haft extra resurser tidigare står nu i en väldigt utsatt situation. Hjälp oss genom att skriva under och sätta press på beslutsfattarna! Det här beslutet måste tas upp igen och pengar måste skjutas till! Nu kräver vi en tryggare miljö för alla. KÄLLOR: ÖA, Daniels diabetessjuka dotter utan assistans, 2020-09-05 https://www.allehanda.se/artikel/daniels-diabetessjuka-dotter-utan-assistent-besviken-pa-o-viks-kommun-sparar-in-pa-svart-sjuka-barn Protokoll 2019-06-18, se sida 12 Bristande konsekvensanalys samt att man inte kan lämna mer underlag. https://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kallelserprotokollochsammantraden/protokoll#25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-60a1828ebde455750-19db775352681700335 Dom FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM mål nr 19841-12 som visar på att man inte kan lägga över ansvaret på befintlig personal.
  1 165 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Linda Westerlund Berglund
 • Vi vill se flera hundrastgårdar i Jönköpings Kommun!
  Hundägare är också skattebetalare! Vi är trötta på att inte räknas i en så pass stor kommun som Jönköping. Här är hela kommunen hänvisad till två stycken små, dammiga rastgårdar som anses uppfylla alla behov. Fåtalet privata initiativ finns, som den lilla gården på Öxnehaga och de numer rivna/nedstängda i Vätterhems regi på Råslätt och en liten kombinerad boll-lekplan och hundrastgård i Ljungarum. Den senare stängdes ned med hänvisning till EN närboende vars "barn ej kan somna pga hundleken". Som skattebetalare undrar vi varför hundarnas/hundägarnas rättigheter ej tillvaratas när barns/föräldrars rättigheter ständigt vurmas för?  Jönköpings kommun som vill ha en tydlig miljöprofil uppmanar dessutom alla hundägare i vår stora kommun att ÅKA till centrum för hundlek. Går det hand i hand med miljöprofilen? Borde man inte vilja minska biltrafiken? Dessutom kan det innebära svårigheter för funktionsvarierade hundägare att ta sig ut. I kommuner som Stockholm finns minst en hundpark i varje stadsdel, ofta klämmer man dessutom in minirastgårdar som del i många av stadens parker. Borde inte Jönköping, som progressiv kommun, ligga i bräschen även med hundparker? För många människor idag är hundägande en livsstil. En del unga väljer dessutom bort barn, men har i stället hund! Samtidigt betalar dessa skatt för bl.a. barnens parklekar, dagis och skolgång (en självklarhet förstås!) men får inget tillbaka för sin egen familj: hunden! Nu kräver vi en förändring, hundägare är en viktig och stor intressegrupp och något som främjar god folkhälsa, möten människor emellan och en levande stad! Med vänlig hälsning, Jönköpings hundägare   (Den bifogade bilden är från Skarpnäcks rastgård i Stockholm - stor, lummig, kuperad!)
  568 av 600 Underskrifter
  Skapad av Viktoralia Shekarchee
 • Stoppa utvisningarna av barnfamiljer till Afghanistan
  Lisa är en ca 1000 -2000 barn som riskerar att utvisas till Afghanistan. Ett land hon inte är förberedd att möta. Oron för framtiden delar hennes föräldrar med oss som öppnade våra hjärtan. Texten skrev jag för att sätta ord på mardrömmen. Lilla flicka I brevet din familj fick från Migrationsverket står det ”Det är dags att återvända till ditt hemland” Afghanistan. Du har aldrig varit där aldrig någonsin. Född i Sverige, ditt namn är svenskt, din bästis heter Albin. Du är som Pippi Långstrump stark och orädd klarar allt. Så som lillasystrar gärna gör, en liten tuffing som klarar allt och kan allt. Du är 2 1/2 år du busar och kivas med dina syskon du vinner nästan alltid- du är ju lillasyster ❤️ Vaddå hem? du har aldrig varit i Afghanistan hur kan det vara hem? Barn anpassar sig så lätt så din anknytning till Afghanistan anses starkare utan att någon från MV träffat dig. Ja visst kommer du att kunna tvingas till anpassning till att förstå: Att du helt saknar värde Att dina föräldrar som du älskar så mycket inte kan skydda dig.. Att du är en handelsvara och kan lämnas bort eller säljas till tvångsgifte i mycket unga år Att när du blivit tvångsgift inte äger någon rätt att säga nej till sex eller misshandel. För din man äger dig. Att du kommer att bli mamma när du själv är ett barn Att du tidigt kommer att få förstå att hela din släkts heder bär du på dina axlar med ditt liv som insats Det räcker med en misstanke en förlupen blick som fångas av en pojke som inte är ”godkänd” . Du straffas hårt Om du blir kär i fel pojke kan du straffas hårt mycket hårt kanske med stening. Du kan inte räkna med att få gå i skolan. Det bestämmer en man Du får inte spela fotboll eller cykla. Du får inte gå ut utan täckande kläder och sjal/ blå burka om du inte lyder anses du vara en hora och kan straffas hårt Om du har oturen att bli våldtagen berätta det aldrig. För det är ditt fel och skammen, risken är stor att du dödas. Om du bara föder flickor anses du vara oduglig för endast pojkar räknas. Självklart kan du lilla flicka anpassa dig till landet kvinnor flyr genom att ta sitt liv. Frågan är varför? Du lilla flicka född i Sverige världens bästa land för en flicka att växa upp i. Hur kan det vara möjligt att Sverige utvisar flickor till ett land som Afghanistan utan att utreda barnets egna skyddsskäl? Familjen har varit i Sverige sedan 2015 de kom före den nya asyllagen men pga att den började gälla retroaktivt anses föräldrarnas uppgivna skyddsskäl som ej trovärdiga pga bristande bevisning. Ska Sverige vara ett land som utvisar barn som är helt oförberedda och precis lika svenska som våra egna barn, barnbarn till patriarkala länder som ex Afghanistan där heders- kvinnoförtrycket är starkt ? #stoppautvisningarna
  637 av 800 Underskrifter
  Skapad av Janina Bengtsdotter
 • Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande
  Det handlar inte om ”vi och dom” - det handlar om oss. Se text på dari längre ner! Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället. Sedan de sökte skydd i hos oss, som barn för flera år sedan, har Sveriges ensamkommande ungdomar utsatts för bland annat: - den tillfälliga begränsningslagen, som trädde i kraft retroaktivt - bristande rättssäkerhet i asylprocessen - bristande landinformation om det land dit utvisningarna sker - godtyckliga åldersuppskrivningar - ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar - den oklara gymnasielagen Bakom den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige" står idag ett stort antal svenska organisationer och företag, samt ett antal "ambassadörer", bland andra ärkebiskop emeritus KG Hammar, författaren och debattören Anders Wijkman, artisten Silvana Imam, barn- och ungdomsläkaren Henry Ascher, människorättsjuristen Parul Sharma och regissören Suzanne Osten. "Vad behöver människor för att återhämta sig efter att ha utsatts för krig, våld och livshotande trauman? Den samlade forskningen visar att stabilitet, trygghet och en förutsägbar tillvaro är en viktig förutsättning för läkning och framtidshopp. Men ständigt nya lagar och regler har lett till total osäkerhet om vad som gäller, både bland professionella och unga flyktingar. Det leder till ökad risk för fortsatt och förstärkt traumatisering, sämre möjligheter till integration och hot mot barns och ungas hälsa och utveckling på kort och lång sikt. Därför behövs en amnesti. Nu." Barn- och ungdomsläkare Henry Ascher Läs mer om de ensamkommande ungdomarnas situation här, och varför en amnesti behövs. www.flyktingamnesti.se به: دولت و پارلمان کشور سویدن سویدن! با هم بمانید! اطفال بدون سرپست پناهنده را باز نگردانید! ما خواهان اجازه اقامت دائمی برای همه اطفال بدون سرپرست پناهنده از تمام ملیت ها، که بیش از یک سال در سویدن زندگی کرده اند، میباشیم. چرا این حرکت مهم است؟ این در مورد "ما و آنها" نیست، بلکه در مورد "ما" به عنوان یک جمع است. بسیاری از اطفال بدون سرپرست پناهنده به خواطر جنگ و آزار و اذیت در کشور شان، به کشور سویدن پناه آورده و چندین سال در انتظار پناهندگی به سر برده اند. رفتار نامناسب انسانی سویدن با این جوانان آسیب پذیر، در قالب تجدید ارزیابی سن خودسرانه، حبس غیرقانونی و اعزام اجباری به کشورهای جنگ زده، تقسیم خانواده ها، کلاس های مدارس، انجمن های ورزشی و مجامع در سراسر کشور و سایر اقدامات ناعادلانه دیگر، آسیب های جبران ناپذیری را در کل جامعه سویدن به جای می گذارد. از آنجا که آنها سالها پیش به عنوان کودک به ما پناه آورده اند، جوانان بدون سرپرست پناهنده به کشور سویدن در معرض موارد مختلف و از جمله موارد ذیل قرار گرفته اند: - قانون محدودیت های موقتی، که در زمان وقت نافذ شده بود - عدم اطمینان قانونی در روند پناهندگی - فقدان اطلاعات کشور سویدن در مورد کشوری که اخراج اجباری پناهجوی در آنجا صورت می گیرد - تجدید ارزیابی های دلخواه - ارزیابی سن پزشکی نامشخص - قانون نامشخص آموزش متوسطه در پشت کمپاین ملی "سویدن! با هم بمانید!" امروز تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت های سویدنی و همچنین شماری از سفیران از جمله اسقف اعظم ایمیریتس کی جی همر، آندرس ویجمن (نویسنده و سخنور)، هنری آشر (متخصص اطفال)، پارول شرما (وکیل حقوق بشر) و سوزان اوستن (کارگردان) میباشند. "چه چیزهایی برای بهبودی روانی انسانها پس از مواجهه با جنگ، خشونت و ترومای تهدید کننده ی زندگی ضروری است؟ تحقیقات جمعی نشان می دهد که ثبات، امنیت و یک زندگی روزمره قابل پیش بینی پیش نیاز مهم بهبودی و امید به آینده است. اما دائماً قوانین و مقررات جدید مخالف این اصول قرار میگیرد که باعث عدم اطمینان کامل در مورد زندگی در بین مهاجرین جوان و مسلکی میشود، که در نهایت باعث افزایش خطر ترومای مداوم و تشدید شده، فرصت های کم برای ادغام و تهدیدات جدی برای سلامتی و توسعه کودکان و نوجوانان در کوتاه مدت و بلند مدت می شود." - هنری اشر، متخصص اطفال. اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت مهاجران زیر سن قانونی را که در اینجا بخوانید و تا بیشتر بدانبد که چرا عفو لازم است: http://www.flyktingamnesti.se/
  16 866 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av EvaMärta Granqvist
 • Äldreupproret
  Äldreupproret Manifest Den pågående Corona pandemin har visat på allvarliga brister dels i synsättet på äldre dels inom äldreomsorgen. Därför gör vi uppror, nu. Vi vill ha förändringar. Det finns 1,6 miljoner ”sjuttio plussare” nu, det är många! Och de flesta invånare i Sverige kommer att bli gamla. De problem och de brister som Corona pandemin visat på är egentliga inte nya eller okända, men de har blivit tydliga. Därför gör vi uppror. Vi vill ha förändringar, vi vill veta varför så många dog inom äldreomsorgen. Vi anser också att synen på äldre var felaktig, missvisande och fördomsfull. I uttrycket “Skydda våra äldre” ligger ett objektifierande passivt synsätt som strider mot grundvärderingar när det gäller mänskliga rättigheter. Man kan inte klumpa ihop 1,6 miljoner människor, utan att anse att de utgör ett slags kollektiv. 70+ är inget kollektiv, utan består av olika individer, med olika förutsättningar, önskemål, bakgrunder och behov. Det enda som binder dem samman är kanske ett sämre immunförsvar. Vi vill ha förändring, vi vill ha både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. Vi gör uppror. Nu. Vi kräver: Kortsiktiga åtgärder: Regeringen bör omedelbart tillsätta en speciell kommission för utredning av om vad som hände inom äldreomsorgen när det gäller Coronapandemin. * Varför dog så många inom äldreomsorgen? * Hur gick smittspridningen till? * Saknades skyddsutrustning och varför i så fall? * Hade personalen tillräckliga kunskaper om smittspridning? * Bidrog osäkra anställningsvillkor till smittspridningen? Hur i så fall? * Hur var tillgången till medicinsk/läkare kompetens på äldreboenden? * Hur tydlig och professionell var ledningens förhållningssätt? * Fick äldre samma möjlighet till läkarbedömning och vård som yngre? * Var mörkades uppgifter till anhöriga och pressen? * Vad bidrog till att vissa boenden inte drabbades av smittan i någon större utsträckning? * Vi kräver att de brister som upptäcks börjar åtgärdas omedelbart, men även långsiktigare åtgärder skall initieras. Statusen på arbete med äldre måste höjas och det bl. a genom utbildning av personal, och utformande av möjligheter till kontinuerlig utveckling där både de äldres och personalens idéer tas till vara. Det skall vara tydligt vem som bär ansvar för olika delar av verksamheten. Långsiktiga åtgärder: Ett förändrat synsätt på äldre i det svenska samhället. Att bli äldre är i bästa fall en del av ett långt och händelserikt liv. Äldre har kunskap och erfarenheter som skall tillvaratas. Många äldre gör stora insatser i civilsamhället. Alla människor skall behandlas med respekt och värdighet. Det gäller också de äldre. Under Coronapandemin har det officiella synsättet visat på brist på respekt och värdighet. Därför kräver vi: Att en särskild ministerpost inrättas, en minister som har särskilt ansvar för äldrefrågor, oavsett boendeformer. Äldreministern skall särskilt bevaka äldres rättigheter i samhället. Ändring av Socialtjänstlagen skall genomföras, de äldre skall ha rätt till goda levnadsvillkor och inte endast skälig levnadsnivå, som det är i dagens socialtjänstlag. En särskild äldreplan skall tas fram, som skall styra samtliga frågor som berör de äldres rättigheter och skyldigheter i samhället. Nödvändiga resurser för genomförande av viktiga förändringar skall tillföras. Ingen skall behöva vara rädd för att bli gammal. Anna Hartmann, Initiativtagare Rosie Rothstein, Initiativtagare
  951 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Rosie Rothstein
 • Låt Buket stanna!
  Buket ska utvisas till Turkiet. Det trots att hon är föräldralös och saknar släktingar som kan ta hand om henne där. Detta är en skandal! Vi kräver att Sverige tar hänsyn till barnkonventionen och låter henne stanna! 🎥 Tack och sommarhälsning från Buket: https://www.facebook.com/694395223/posts/10163997355085224/?d=n 🎥 50000 Tack Från Buket:https://www.facebook.com/694395223/posts/10164055713085224/?d=n 🎥 Tack och sommarhälsning från Buket: https://www.facebook.com/694395223/posts/10163997355085224/?d=n 🎥 50000 Tack Från Buket:https://www.facebook.com/694395223/posts/10164055713085224/?d=n 🟥 Nyhetsartiklar om Buket ▪️https://www.aftonbladet.se/a/awg4L5 ▪️https://www.aftonbladet.se/a/RRvMla ▪️https://www.aftonbladet.se/a/dO6WJB ▪️https://www.aftonbladet.se/a/K3Ozme För frågor: Leo Ahmed: 0764286231
  61 751 av 75 000 Underskrifter
  Skapad av Leo Ahmed Picture
 • Ge svenska hjälten Abbe och hans familj medborgarskap!
  Utan Abbe skulle Sverige varit en mycket mörkare och farligare plats att vara på för våra barn. Abbe föddes i Sverige för 13 år sedan och redan har Abbe och hans familj redan visat prov på otroligt stort civilkurage när Abbe avslöjade en aktiv pedofil i sitt område genom att driva eget detektivarbete. Med sin lyhördhet, tålamod och medkänsla tog Abbe sitt egna initiativ och hjälpte 6 barn att våga berätta om vad det hemska dem blivit utsatta för. Hans familj meddelade och hjälpte föräldrarna till barnen att polisanmäla övergreppen. Pedofilen har bott och varit aktiv i området i över 20 år, i hans hem hittade man b la bilder och videomaterial på övergrepp som enligt polisen "skulle ta år att gå igenom" och "är det största beslaget av barnpornografi i Sverige". Abbe och hans familj var på rätt plats, vid rätt tid och tagit dem rätta besluten för att värna om det svenska samhället och deras medmänniskor. Tillsammans har dem visat ett otroligt civilkurage genom att avslöja en pedofil i deras område och hjälpt utsatta barn att berätta sin historia. Om inte Abbe eller hans familj hade varit i Sverige skulle denna hemska gärningsman aldrig ha blivit avslöjad, stå inför svars och troligtvis fortsatt att utsätta barn för övergrepp, precis som han har gjort i 20 år. Om inte Abbe eller hans familj varit i Sverige skulle inte de utsatta barnen få en chans till ett bättre liv. Om inte Abbe eller hans familj varit i Sverige skulle inte vårt samhälle varit en bättre plats. Så låt oss ge tillbaka för det dom har gett oss, låt oss visa att Abbe och hans familj har en given plats i det svenska samhället genom att skriva på! Denna namninsamling är till för att sätta tryck på Migrationsverket så att dem ger Abbe och hans familj medborgarskap. Skriv på! Dela! Länkar: https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/oro-bland-rinkebybor-misst%C3%A4nkt-pedofil-har-h%C3%A4ktats-13279349 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/aklagaren-om-pedofilfallet-stora-beslag https://www.expressen.se/nyheter/grannarnas-chock-over-misstankta-pedofilen/ https://www.expressen.se/nyheter/66-arige-mannen-misstanks-for-fler-overgrepp-mot-barn/ https://www.nyhetsbyranjarva.se/pedofil-gripen-i-rinkeby/
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hjälp Abbe! Picture
 • RFSL: Upprop för en human asylpolitik!
  RFSL har sett hur asylrätten i Sverige har försämrats avsevärt sedan den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige infördes 2016, och därefter förlängdes. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som håller på att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Det vi just nu ser diskuteras i arbetet med Sveriges framtida migrationspolitik innebär inte bara att delar av den tillfälliga lagen görs permanenta, utan även andra långtgående förslag som kommer att försvaga asylrätten avsevärt och kommer att slå extra hårt mot utsatta grupper som till exempel hbtqi-personer. RFSL ser med oro på hur den parlamentariska migrationskommittén, som utsetts för att utforma Sveriges framtida asylpolitik, ignorerar vissa av UNHCR:s rekommendationer till Sverige och det civila samhällets kunskap om konsekvenserna i form av förlorade människoliv av en restriktiv asylpolitik. De långtgående förslag som den parlamentariska migrationskommittén just nu behandlar kommer att urholka asylrätten.
  3 072 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av RFSL förbundet Picture
 • Sluta sälja alkohol på fyrishov!
  Badet på fyrishov i uppsala serverar alkohol. I söndags höll det på att gå illa för ett barn där pga alkoholpåverkad vuxen. Hör alkohol verkligen hemma på bad där olyckor kan ske? Bör vuxna dricka alkohol på ett ställe där så många barn vistas? Vi ser stora risker med detta. Bad, barn och alkohol hör inte ihop! Vuxna har ingen rätt till alkohol på fyrishov, men barnen har rätt till trygghet!
  801 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Persson
 • Ta inte ifrån Said hans mormor
  Hjälp Madina Kuliyeva att få stanna i Sverige. För sjuåriga Said med en rad psykiska funktionsvariationer är mormor Madina allt. Hon är hans största trygghet och fasta punkt i en värld som inte är enkel för barn som honom. Mamma Tahira vittnar om att Said blir förkrosad så fort Madina lämnar hemmet, om ens för att lämna soporna. Madina Kuliyeva kom till Sverige från hemlandet Azerbajdzjan år 2009 för att hjälpa dottern Tahira med hennes nyfödda son då Tahiras man plötsligt utvisats från Sverige till Azerbajdzjan. Madina har blivit kvar och har med åren blivit ovärderligt viktig för sina två barnbarn som nu är 7 och 10 år. I synnerhet har hon blivit oersättlig för sonen Said, 7år, om utöver en svår ADHD-diagnos även lider av en språkstörning som gör att han inte kan tala. Medan Tahiras man var utvisad i sammanlagt två år och 7 månader blev Madina familjens stöttepelare. Hon tog hand om barnen medan Tahira jobbade och studerade för att ensam försörja dem. De har alltid klarat sig själva utan hjälp från det offentliga. Familjen sökte uppehållstillstånd för Madina men har nu fått avslag på sin tredje och sista överklagan. Migrationsverket menar att Madina saknar skäl att få stanna i landet, trots att hon varit här i över tio år och blivit den viktigaste personen i sitt barnbarns liv. Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention till Svensk lag vilket innebär att domstolar, myndigheter och övriga rättstillämpare alltid ska beakta barns rättigheter vid beslutsfattande. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barns bästa alltid vara styrande när beslut som rör barn fattas. Det är uppenbart att Migrationsverket inte fattat beslut med barnkonventionen i åtanke i detta fall när de beslutar att splittra en familj trots de allvarliga konsekvenser detta bedöms ha på sonens psykiska hälsa.
  1 727 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Tahira Quliyeva
 • Återinför skoltaxi till fritids för särskolan i Kristianstad Kommun
  Barn som har funktionsvariationer som gör att de har rätt till särskola har inte allt för sällan även tid lagd på fritids. Skälen kan variera, men oftast för att föräldrarna ska kunna sköta sina arbeten, för visst avlastningssyfte, eller inte allt för sällan för att pedagogerna i särskolan uppmuntrar till fritidstid för att vidareutveckla motorik och social kompetens hos barnen med funktionsvariationer. Fritids för barn med funktionsvariationer är inte att jämföra med fritids för barn utan funktionsvariationer. Där andra barn kan befinna sig på fritids under lov och studiedagar av rent omsorgsbehov är sanningen den att för barn med funktionsvariationer sker vidareutveckling som är fördelaktig för skolan när den återupptas efter loven och studiedagarnas slut. I de fall barnen har en diagnos inom autismspektrat kan det handla om att upprätthållandet av vardagsrutinen att bege sig till sin skola/fritids även under loven är direkt sund för barnen. Stör man rutiner och planerade bestyr för ett barn i autismspektrat skakar man existensen i grunden, där allt faller som ett korthus. Fritids för barn med funktionsvariationer är alltså ofta något som föräldrar inte använder för att det är ett nödvändigt val, utan för att det är ett val som är det bästa för deras barns utveckling. Som det fungerat tidigare år har skolskjuts skett till särskolornas fritids även under lov och studiedagar. Barnen har fortsatt åka - i de flesta fall - med samma bilar och samma chaufförer. Inga extra procedurer har krävts. Med beslutet som trätt i kraft får man nu söka färdtjänst via Skånetrafiken för att få skjuts till fritids under lov och studiedagar. En extra procedur, och en inte helt osmidig och okomplex sådan. Först ska man söka tillstånd. Efter handläggningstiden på allt från 2 veckor till en månad får man besked om ens barn anses ha rätt till färdtjänst. Om det nekas följer en överklagan, vilket utan större överdrift kan medföra att barnet inte får någon skjuts när det behövs. Om det bifalles fortsätter den osmidiga proceduren där man får boka tider då barnet ska åka med färdtjänsten. Har man otur finns det inga bilar tillgänglig tiderna man har behov av det. Då uteblir skjutsen helt enkelt. Har man tur och man får bekräftelse på att turer är bokade till de tider ditt barn har behov av kan man endast boka 13 dagar framåt. Det vill säga, skulle en förälder råka med det mänskliga misstaget att glömma boka för kommande dagar på dag 13, så uteblir skjutsen dag 14. Nu har jag turen att jag är född och uppvuxen i Sverige och ganska duktig på byråkrati. Man blir härdad som förälder till barn med funktionsvariationer. Jag förstår hur det här med färdtjänst funkar med nöd och näppe nu. Men för de föräldrar som är nyanlända och kanske inte hunnit lära sig svenska i en större utsträckning, för tro mig, jag har två barn med funktionsvariationer. Skulle någon be mig lära mig arabiska finns det inte en suck till en chans att det blir en arabiska värd namnet de kommande åren i alla fall. Skulle någon då dessutom be mig att sätta mig in i arabisk byråkrati genom att läsa mig till det? Glöm det. Vart jag vill komma med det här är att jag känner till att det i detta nu finns barn med funktionsvariationer som går i särskola, som skulle gått på fritids i sommar, som inte gör det för att man inte har förstått upplägget i vad förändringen innebär och kräver. Och vet ni, det är som sagt knappt jag fattar något själv. Vi fick reda på det här i april svart på vitt. Beslutet har flugit under radarn i medier. För tro mig, hade jag fått snus om det här tidigare hade ni sett den här protesten tidigare också. Föräldrar till barn med funktionsvariationer lever inte allt för sällan en vardag under extremt högtryck. Utmattningsdepressioner är inte allt för ovanliga i hemmen. Jag har själv varit där. Min fru har varit där. Jag kan faktiskt inte peka på en familj hos alla mina bekanta med barn som har funktionsvariationer som INTE har drabbats av utmattningssyndrom. Färdtjänsten blir en extra procedur, en extra last. En extra last som kan bli det som knäcker en. Vi kräver inte en gräddfil. Vi kräver inte att någon ska torka oss i rumpan. Vi kräver förutsättningar för att kunna ge våra barn de bästa förutsättningarna de kan få i livet. Ett sånt här beslut tillför inte ett uns positiv energi till livssituationen, där alla plus på energikontot är livsviktiga. Jag tror inte att man sett alla perspektiv och den påverkan beslutet har. Och det är okej, politiker är inga experter som kan precis allt. Man försöker sätta sig in i situationerna och besluten man får framför sig och göra de beslut man tror att väljarna blir nöjda med, eller i alla fall minst påverkade av. Ibland så blir det fel, som nu. Och då kommer en protest, som den här. Jag förstår att kostnaderna måste fördelas. Men om man måste justera en sådan här kostnad som skoltaxi till fritids under lov och studiedagar finns det andra vägar att gå, där min och så många andra hårt pressade föräldrars vardag påverkas så extremt mycket som den gör nu. Vi vill att man återinför skoltaxi till fritids under lov och studiedagar, helt enkelt. Med vänliga hälsningar Johan Rönn, förälder till en autistisk 10-åring och en autistisk 8-åring
  358 av 400 Underskrifter
  Skapad av Johan Rönn